Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Milostivé léto může pomoci od příslušenství dluhů, ale jen od některých

Od zítřejšího dne 28. října 2021 se rozjíždí významná akce státu a některých bank nazvaná Milostivé léto, která má pomoci dlužníkům snáze se vypořádat s dluhem, pokud dluží nějaké státní instituci nebo právě vybraným bankám. Neodpouští se ovšem dluh jako takový, ale jeho příslušenství a jsou samozřejmě i další podmínky, které musí dlužník splnit a které je třeba pro využití dané akce znát.

Milostivé léto může pomoci od příslušenství dluhů, ale jen od n 2.jpg
Datum článku: 27. 10. 2021

Milostivé léto bude s řešením dluhů pomáhat jen tři měsíce a splatit je při něm nutné původní dluh a poplatek za ukončení exekuce

Milostivé léto je v posledních dnech velmi propagovaná akce, v níž chce stát pomoci mnoha dlužníkům, kterým často původně drobný dluh způsobený méně závažným pochybením, narostl s léty do rozměrů, které už dnes dlužník není schopen zvládnout a topí se v exekuci či několika exekucích.

Hned na začátku je tedy nutné upřesnit, že Milostivé léto nemůže pomoci se všemi druhy dluhů, ale pouze s těmi, kdy se jedná o dluh fyzické osoby vůči státu a jeho institucím například, dluh vůči obcím a jejich organizacím, dluh vůči státním a národním podnikům třeba dluh u dopravních podniků, dluhy u nemocnic, zdravotních pojišťoven, u České televize, rozhlasu a podobně. K uvedené pomoci dlužníkům se dodatečně připojili i některé banky jako třeba Air Bank nebo Home Credit.

Přes Milostivé léto nelze řešit dluhy na výživném, náhradu způsobené škody na zdraví, peněžité tresty uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin. Nelze tímto způsobem řešit ani exekuce pro dluhy na daních a vymáhání dluhů u institucí, které si vymáhání řeší bez využití exekutorů.

Další důležité záležitosti, které musí být dlužníkovi, pokud chce danou možnost použít jasné, je to že se jedná o akci, která má časové omezení a nebude se opakovat. Milostivé léto se spouští 28. 10. 2021 a skončí 28. 1. 2022.

Uvedené pomoci lze využít jedině v případech, kdy je dluh vymáhán v exekuci soudním exekutorem. Pokud dluh není vymáhán exekučně, akce Milostivé léto s ním nepomůže.

A další důležitá věc, která musí být dlužníkovi jasná, pokud chce uvedenou možnost použít je to, že uvedená pomoc jej nezbaví povinnosti zaplatit původní dluh a k tomu bude nutné uhradit ještě poplatek za zastavení exekuce exekutorovi. Uvedený poplatek včetně DPH činí 908 Kč. Pokud dlužník uvedené splní, budou mu odpuštěny další poplatky, o které dluh s léty narostl a které jej zvětšily k neúnosnosti, například úroky a jiné poplatky. Milostivé léto tedy zbavuje dlužníka povinnosti hradit příslušenství k dluhu a po splacení jistiny tedy původního dluhu plus poplatku exekutorovi bude dluh definitivně splacen.

O využití Milostivého léta je třeba písemně informovat exekutora

Pro využití uvedené možnosti je potřeba udělat několik nutných kroků, bez nichž se celá záležitost neobejde.

Nejprve je nutné písemně informovat exekutora formou žádosti, že se dlužník rozhodl využít institut milostivého léta dle zákona 286/2021 Sb., část 2 článek IV bod 25. V tomtéž dopise je třeba také exekutora požádat o vyčíslení částky aktuální dlužné jistiny a připojit je třeba adresu, kam má exekutor uvedenou informaci poslat.

Následně je potřeba počkat na odpověď exekutora, což může trvat až 30 dní.

Poté co exekutor požadované informace zašle, je třeba zaplatit uvedenou jistinu spolu s výše uvedeným poplatkem za zastavení exekuce na účet exekutora. Je důležité, aby požadované částky byly připsány na exekutorův účet v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Do zprávy pro příjemce při platbě by dlužník měl uvést své jméno a poznámku, že jde o splátku jistiny formou milostivého léta. Důležité je schovat si kopii zprávy o platbě.

Po zaplacení exekutor exekuci zastaví a osvobodí od dalších vymáhaných částek převyšujících jistinu.

Pomoci a poradit s tvorbou dopisu a dalšími záležitostmi, může, web Nedlužím státu, či linka organizace Člověk v tísni

Situace kolem uvedené záležitosti nemusí být pro dlužníka snadná, i když je to řešení jeho situace. Nejistota a nervozita mohou hodně svazovat. Podpora a případná rada odborníků se může hodit. V takovém případě může pomoci třeba speciální web, Nedlužím státu, nebo telefonická linka organizace Člověk v tísni 770 600 800.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Promlčecí dobu splatnosti faktur si vždy musí hlídat sám věřitel

Promlčecí dobu splatnosti faktur si vždy musí hlídat sám věřitel

Datum článku: 13. 11. 2023

Dobu splatnosti faktur si musí pečlivě hlídat nejen strana, která má povinnost platby čili dlužník, ale také…

Více informací
Poradenství ohledně zvládnutí dluhů celý listopad zdarma

Poradenství ohledně zvládnutí dluhů celý listopad zdarma

Datum článku: 26. 10. 2023

Dluhy je možné zvládnout jedině, pokud se aktivně řeší a často je k tomu potřeba rada. Celý listopad je možné se…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Nová služba na ePortálu ČSSZ pro využití Milostivého léta 2023 u ČSSZ

Nová služba na ePortálu ČSSZ pro využití Milostivého léta 2023 u ČSSZ

Datum článku: 10. 07. 2023

Česká správa sociálního zabezpečení má samozřejmě také zájem na tom, aby její klienti nemuseli řešit problémy…

Více informací