Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě půjde žádat na všechny děti narozené v roce 2022

Mimořádný příspěvek na dítě 5000 Kč, který má rodinám s dětmi jednorázově pomoci s mimořádně vzrostlými náklady nejen na výživu, ale veškerou péči o děti od jídla, ošacení a energií až po vzdělávání a rozvíjející aktivity. Ve středu by měla záležitost této podpory rodin projednat vláda a poté zrychleně poslanci, aby výplata mohla začít co nejdříve po začátku léta. Jasné už je, že na dávku dosáhnou rodiče dětí nově narozených i po začátku srpna až do konce roku 2022, ale rodiče, jejichž dětem bude 18 let do dne 1. srpna 2022, již nárok mít nebudou.

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě půjde žádat na všechny děti naroz 2.jpg
Datum článku: 23. 05. 2022

Mimořádný příspěvek 5000 Kč bude striktně náležet jen na děti nezletilé, kterým bude dne 1. srpna méně než 18 let

Kvůli mimořádně rostoucím životním nákladům se vláda rozhodla mimořádným jednorázovým příspěvkem 5000 Kč podpořit léto i začátek nového školního roku rodinám s dětmi. Až dosud nebylo zcela jasné, kde bude ona horní hranice nároku, protože někdy vláda mluvila o dětech všeobecně a jinde o dětech nezletilých. Nyní jsou již známy podmínky, které říkají, že horní hranice nároku bude skutečně do dovršení 18 let. Na děti, kterým bude dne 1. srpna 2022 nebo před uvedeným datem 18 let již nárok na příspěvek nebude. Spodní hranice daná narozením je mnohem širší a na příspěvek 5000 Kč se mohou těšit všichni rodiče, kterým se dítě do posledního dne roku 2022 teprve narodí. Požádat o uvedený příspěvek půjde tedy na všechny děti, kterým do začátku srpna nebude 18 let a děti, které se po prvním srpnu, až do 31. prosince 2022 teprve narodí.

Kdo a jak může o  mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě požádat?

Na uvedený jednorázový příspěvek dosáhnou rodiče nebo i další osoby nahrazující dětem či dítěti péči rodičů, s nimiž dítě žije ve společné domácnosti, které společně uhrazují náklady, a jejichž společné roční příjmy nepřekročí 1 milion korun hrubého. Za uvedený příjem se považuje evidovaný příjem či příjmy ze zaměstnání nebo podnikání za rok 2021, který nepřesahuje uvedenou hranici. Jak již bylo zmíněno v předchozích článcích, příspěvek si nepřekáží s pobíráním sociálních dávek. Jeho získání nemá podmínku, že by rodiče nebo členové rodiny museli pracovat či nesměli pobírat sociální dávky.

O příspěvek mohou žádat nejen biologičtí či adoptivní rodiče dítěte/dětí, ale i osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů a s nimiž dítě společně žije. Požádat tedy může i manžel či registrovaný partner rodiče, vdovec či vdova po rodiči druh nebo družka rodiče, pokud s nimi dítě žije ve společné domácnosti a uhrazují společné náklady, alespoň po dobu nejméně tří měsíců předcházejících podání žádosti. Někteří rodiče dostanou uvedený příspěvek automaticky a další si o něj budou muset žádat. Ano, daný příspěvek je specifický v tom, že určitá skupina rodičů jej dostane automaticky a jiní si o něj budou muset požádat

Automaticky dostanou příspěvek 5000 Kč na účet či poštovní složenkou rodiče, kteří mají ze zákona nárok na přídavek na dítě a uvedená dávka jim bude náležet i v červenci 2022. Tito rodiče či osoby nahrazující dětem péči rodičů tedy nemusí o uvedený mimořádný pětitisícový příspěvek žádat, ale přijde jim sám, pokud splňují podmínky nároku.

Požádat o příspěvek si musí rodiče, kteří nepobírají přídavek na dítě, ale ostatní podmínky nároku splňují. To znamená, mají dítě či děti, které bude/budou ke dni 1. srpna 2022 mladší 18 let a žijí s nimi ve společné domácnosti, kde společné roční příjmy jsou do milionu korun hrubého.

Požádat si o dávku  musí také rodiče, kterým se dítě teprve od 2. srpna do 31. prosince 2022 narodí.

Žádosti se budou podávat elektronicky přes aplikaci, která bude za daným účelem na stránkách MPSV. Příjem žádostí začne po schválení zákona. Výplata bude probíhat od měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Datum článku: 21. 11. 2022

Na vyřízení invalidního důchodu či příspěvku na péči se dnes čeká i měsíce kvůli nedostatku posudkových…

Více informací
Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Datum článku: 14. 11. 2022

Zaměstnanci, kteří potřebují zaměstnání skloubit s péčí o děti nebo případně postižené blízké…

Více informací
Přídavek na dítě vzroste od ledna 2023 o 200 korun

Přídavek na dítě vzroste od ledna 2023 o 200 korun

Datum článku: 25. 10. 2022

Vláda ČR rozhodla o navýšení měsíční dávky přídavku na dítě. Od ledna 2023 bude tato podpora rodin s dětmi…

Více informací