Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě půjde žádat na všechny děti narozené v roce 2022

Mimořádný příspěvek na dítě 5000 Kč, který má rodinám s dětmi jednorázově pomoci s mimořádně vzrostlými náklady nejen na výživu, ale veškerou péči o děti od jídla, ošacení a energií až po vzdělávání a rozvíjející aktivity. Ve středu by měla záležitost této podpory rodin projednat vláda a poté zrychleně poslanci, aby výplata mohla začít co nejdříve po začátku léta. Jasné už je, že na dávku dosáhnou rodiče dětí nově narozených i po začátku srpna až do konce roku 2022, ale rodiče, jejichž dětem bude 18 let do dne 1. srpna 2022, již nárok mít nebudou.

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě půjde žádat na všechny děti naroz 2.jpg
Datum článku: 23. 05. 2022

Mimořádný příspěvek 5000 Kč bude striktně náležet jen na děti nezletilé, kterým bude dne 1. srpna méně než 18 let

Kvůli mimořádně rostoucím životním nákladům se vláda rozhodla mimořádným jednorázovým příspěvkem 5000 Kč podpořit léto i začátek nového školního roku rodinám s dětmi. Až dosud nebylo zcela jasné, kde bude ona horní hranice nároku, protože někdy vláda mluvila o dětech všeobecně a jinde o dětech nezletilých. Nyní jsou již známy podmínky, které říkají, že horní hranice nároku bude skutečně do dovršení 18 let. Na děti, kterým bude dne 1. srpna 2022 nebo před uvedeným datem 18 let již nárok na příspěvek nebude. Spodní hranice daná narozením je mnohem širší a na příspěvek 5000 Kč se mohou těšit všichni rodiče, kterým se dítě do posledního dne roku 2022 teprve narodí. Požádat o uvedený příspěvek půjde tedy na všechny děti, kterým do začátku srpna nebude 18 let a děti, které se po prvním srpnu, až do 31. prosince 2022 teprve narodí.

Kdo a jak může o  mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě požádat?

Na uvedený jednorázový příspěvek dosáhnou rodiče nebo i další osoby nahrazující dětem či dítěti péči rodičů, s nimiž dítě žije ve společné domácnosti, které společně uhrazují náklady, a jejichž společné roční příjmy nepřekročí 1 milion korun hrubého. Za uvedený příjem se považuje evidovaný příjem či příjmy ze zaměstnání nebo podnikání za rok 2021, který nepřesahuje uvedenou hranici. Jak již bylo zmíněno v předchozích článcích, příspěvek si nepřekáží s pobíráním sociálních dávek. Jeho získání nemá podmínku, že by rodiče nebo členové rodiny museli pracovat či nesměli pobírat sociální dávky.

O příspěvek mohou žádat nejen biologičtí či adoptivní rodiče dítěte/dětí, ale i osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů a s nimiž dítě společně žije. Požádat tedy může i manžel či registrovaný partner rodiče, vdovec či vdova po rodiči druh nebo družka rodiče, pokud s nimi dítě žije ve společné domácnosti a uhrazují společné náklady, alespoň po dobu nejméně tří měsíců předcházejících podání žádosti. Někteří rodiče dostanou uvedený příspěvek automaticky a další si o něj budou muset žádat. Ano, daný příspěvek je specifický v tom, že určitá skupina rodičů jej dostane automaticky a jiní si o něj budou muset požádat

Automaticky dostanou příspěvek 5000 Kč na účet či poštovní složenkou rodiče, kteří mají ze zákona nárok na přídavek na dítě a uvedená dávka jim bude náležet i v červenci 2022. Tito rodiče či osoby nahrazující dětem péči rodičů tedy nemusí o uvedený mimořádný pětitisícový příspěvek žádat, ale přijde jim sám, pokud splňují podmínky nároku.

Požádat o příspěvek si musí rodiče, kteří nepobírají přídavek na dítě, ale ostatní podmínky nároku splňují. To znamená, mají dítě či děti, které bude/budou ke dni 1. srpna 2022 mladší 18 let a žijí s nimi ve společné domácnosti, kde společné roční příjmy jsou do milionu korun hrubého.

Požádat si o dávku  musí také rodiče, kterým se dítě teprve od 2. srpna do 31. prosince 2022 narodí.

Žádosti se budou podávat elektronicky přes aplikaci, která bude za daným účelem na stránkách MPSV. Příjem žádostí začne po schválení zákona. Výplata bude probíhat od měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

O jednorázový příspěvek na dítě je možné žádat už jen zhruba měsíc

O jednorázový příspěvek na dítě je možné žádat už jen zhruba měsíc

Datum článku: 23. 05. 2023

O jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč si mohou rodiče, kterým se dítě narodilo do konce roku 2022…

Více informací
Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit od ledna 2024 o 50 000 Kč

Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit od ledna 2024 o 50 000 Kč

Datum článku: 22. 05. 2023

Rodičovský příspěvek čili dávka vyplácená státem rodičům, kteří pečují o dítě do čtyř let věku, by se…

Více informací
Ministerstvo práce spustilo e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi

Ministerstvo práce spustilo e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi

Datum článku: 28. 04. 2023

Vzdělávací kurz dalšího vzdělávání, který může pomoci se získáním nových znalostí třeba v oblasti…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací