Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mimosoudní vymáhání pohledávek má své klady i zápory

Nepříjemnosti s neuhrazením pohledávek ze strany obchodních partnerů nebo zákazníků podle průzkumů alespoň někdy řešilo nebo řeší až 80 procent podnikatelů. Jak se v takovém případě zachovat, aby se podnikatel domohl toho co mu patří, nemusel záležitost řešit soudně a současně ve věci postupoval v souladu s právem i základními etickými pravidly? Řešením může být mimosoudní vymáhání, ale i zde je vždy nutné znát pravidla tohoto postupu.

Mimosoudní vymáhání pohledávek má své klady i  2.jpg
Datum článku: 24. 02. 2023

Každý podnikatel by se měl ve vlastním zájmu před vymáháním pohledávek chránit prevencí

Jak napovídá úvod, vymáhání neuhrazených pohledávek je vždy velmi nepříjemná záležitost, která podnikatele většinou stojí nemálo času, energie často i finančních prostředků. Je tedy vždy důležité, aby každý podnikatel myslel v dané záležitosti na prevenci, neboli jak se do problému s vymáháním pohledávek pokud možno vůbec nedostat.

Základním preventivním krokem před nutností vymáhání neuhrazených pohledávek je prověřování partnerů i klientů a požadování záruk či záloh zejména v počátcích vztahů, kdy se obě strany neznají.

Dalším zásadním preventivním opatřením je mít vše zásadní vždy dohodnuto písemně s jednoznačnými podmínkami srozumitelnými a prokazatelně akceptovanými protistranou. To znamená vždy mít písemnou smlouvu s jasným stanovením toho, co má být splněno do kdy a samozřejmě s jednoznačným vymezením platebních podmínek. Jednoznačně musí být řečeno. Kolik má být uhrazeno, do kdy a jakým způsobem úhrada proběhne. Prozíraví obchodní partneři pamatují i na ujednání podmínek pro případy, když by nastal s platbou problém.

Před vymáháním pohledávky je třeba dát protistraně šanci k nápravě a zaslat upomínku či upomínky

Pokud snaha o předcházení problému s neuhrazenou pohledávkou či pohledávkami navzdory veškeré prevenci selže a problém se objeví, pak je pro stranu, která čeká na neuhrazenou platbu začít problém řešit co nejdříve a postupovat systematicky. Nejeden nepříjemný problém, pokud se začne řešit včas, se dá vyřešit docela rychle, vzájemnou komunikací stran vztahu bez použití  sankcí, bez nutnosti řešit problém soudně a podobných nepříjemností.

Pohledávky jsou přirozenou součástí podnikatelských obchodních vazeb a pečlivý podnikatel případně jeho pravá ruka účetní má vždy alespoň rámcový přehled o stavu pohledávek zvláště těch neuhrazených. Při této pečlivosti se většinou velmi brzy přijde na to, pokud se objeví problém s neuhrazenou pohledávkou nebo i jen opožděnou platbou. Ve chvíli, kdy se uvedený problém objeví, je nutné mu okamžitě věnovat pozornost a začít jej řešit. Prvním krokem ke klidnému řešení je snaha o navázání kontaktu a zaslání upomínky.

Upomínka je nenásilné upozornění strany, která má plnit závazek, že nastal svrchovaný čas k plnění a závazek plněn není. Jedná se o připomenutí povinnosti plnění uhrazení dlužné částky. Zapomínání je přirozená lidská vlastnost, která se může objevit i u nejspolehlivějšího obchodního partnera a může být způsobeno velkým pracovním přetížením. Případně mohou protistraně nastat i jiné závažné překážky, které znemožňují závazek plnit, ale zájem na řešení protistrana má. Správná upomínka je upozornění na vznik problému s prostorem k nápravě. Upomínek je možné zaslat i více za sebou, žádné omezení počtu upomínek zákonem stanoveno není.

Zasílání upomínky, před započetím s vymáháním pohledávky není povinné, ale předpokládá se, a pokud upomínka zaslána nebude, tak v případě, že dojde k soudnímu řízení ohledně neuhrazené pohledávky, bude soud hodnotit tento postup jako nedostatečný a nepřizná věřiteli náhradu nákladů řízení.

Upomínka je prvním krokem k mimosoudnímu vymáhání pohledávky

Upomínka je prvním krokem k mimosoudnímu vyřešení neuhrazené pohledávky. Je to upozornění na problém a současně prostor pro vyřešení situace nápravou bez sankcí. Po zaslání upomínky se v mnoha případech podaří problém s neuhrazenou pohledávkou, podaří vyřešit velmi rychle a přirozeně. Protistrana se rozpomene na nutnost plnění a závazek splní okamžitě nebo dá najevo svůj zájem si dohodnout řešení situace a závazek vyrovná později dohodnutým způsobem prostřednictvím splátkového kalendáře, dohodou o narovnání nebo třeba dohodou o částečném odpuštění dluhu a zaplacení jen části dlužné částky.

Mimosoudní vymáhání pohledávky si může řešit věřitel s dlužníkem sám nebo si najmout agenturu, která řeší vymáháni za věřitele

Jak už název napovídá, mimosoudní řešení dlužné pohledávky je řešení bez soudního rozhodnutí, někdy zcela bez zásahu advokáta, bez platebního rozkazu a podobných náležitostí. Řešení je v daném případě možné dvojí buď si situaci řeší věřitel a dlužník samostatně bez asistence další strany, nebo do vztahu vstupuje agentura na vymáhání dluhů, která záležitost řeší za věřitele z jeho pověření.

Oba způsoby mají samozřejmě své klady i zápory a oba si musí věřitel, čili strana, která se snaží získat prostředky, které jí právem patří dobře promyslet. Věřitel, který se snaží se mimosoudním vymáháním domoci prostředků, které mu náleží, ale zaplaceny mu nebyly, má tedy možnost řešit si situaci sám respektive s dlužníkem vzájemnou dohodou, nastavením podmínek řešení a následným vyčkáním na splnění těchto podmínek. Uvedený způsob je úspěšný pokud je na straně dlužníka uznání dluhu a vůle problém řešit a vyřešit.

Druhou možností pro věřitele, jak daný problém vyřešit je najmout si specialisty na vymáhání dluhů, kteří problém s dlužníkem vyřeší bez jeho čili věřitelovy účasti. Nejrůznějších agentur na mimosoudní vymáhání pohledávek je celá řada. Otázkou je, zda jde skutečně o profesionály, kteří při vymáhání dluhů používají zákonné postupy systematického opakovaného působení na dlužníka vedoucí k úhradě dluhu, nebo zda jde o postupy na hraně či za hranou zákona. Častější bohužel bývá druhá varianta, která následně může způsobit velmi nepříjemné problémy samotnému věřiteli.

Použitím agentury na vymáhání pohledávek se věřitel nejednou může dostat do velmi prekérní situace, kdy bude trestně stíhán za to, že si k vymožení své pohledávky vybral agenturu, která nerespektuje zákon a vůči dlužníkům používá nezákonné prostředky. V takovém případě se věřitel stává podílníkem na nezákonném jednání s dlužníkem, za což mu pochopitelně hrozí trest. Použití daného způsobu k vyřešení nezaplacené pohledávky je nutné si vždy z pozice věřitele velmi dobře promyslet. Snaha nedostat se do soudní síně a řešit pohledávku mimosoudní cestou, může při použití nesprávné cesty naopak do soudní síně vést.

Lepší cestou, než vymáhací agentura je zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu

Pokud se dohoda s dlužníkem ohledně řešení pohledávky věřiteli nedaří, dlužník nemá snahu situaci řešit nebo si věřitel prostě příliš netroufá s dlužníkem jednat. Může věc zkusit řešit předžalobní výzvou.

Předžalobní výzva je jakýmsi posledním mimosoudním varováním dlužníka, že je nutné situaci řešit a závazek splnit, jinak jeho plnění nařídí soud.

V předžalobní výzvě věřitel korektně, ale důrazně a jednoznačně dává dlužníkovi najevo, že pokud nezačne plnit v nejbližší době obvykle do sedmi dnů svoji povinnost, bude následovat podání žaloby k soudu pro neplnění povinností plynoucích z daného závazku.

Předžalobní výzva musí obsahovat:

  • popsání situace a úkonů, z nichž pohledávka vznikla,
  • celkovou výši dlužné částky,
  • délku lhůty, do které má dlužník pohledávku zaplatit, pokud nechce soud,
  • platební údaje věřitele pro zaslání dlužné částky.

Předžalobní výzvu je nutné zaslat doporučeně na poslední známou adresu dlužníka. U předžalobní výzvy je nutné prokázat, že byla dlužníkovi odeslána, což lze právě prostřednictvím potvrzení o doporučeném odeslání písemnosti. Není zde třeba prokazovat doručení písemnosti dlužníkovi, zásadní je doklad o odeslání.

Předžalobní výzva už je posledním krokem ve snaze o mimosoudní jednání, ale často bývá také krokem nejúčinnějším, který na dlužníka skutečně zabere. Pro věřitele pak jde o krok jednoznačně legitimní  učiněný za pomoci práva.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací
Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Datum článku: 04. 04. 2024

V posledních letech se stalo měsíční daňové zvýhodnění na dítě klíčovým nástrojem, který pomáhá čelit…

Více informací
Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Datum článku: 18. 03. 2024

Proces nastavení zkušební doby představuje pro zaměstnavatele činnost, která vyžaduje maximální pozornost…

Více informací
Čerpání a proplácení dovolené dohodářům

Čerpání a proplácení dovolené dohodářům

Datum článku: 12. 03. 2024

Po rozsáhlé reformě pracovní legislativy v podzimních měsících roku 2023 byl zaveden také nárok na řádnou…

Více informací