Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mzdová účetní je také člověk omylný a chybující, avšak co s tím?

I ta nejspolehlivější účetní se může dopustit chyby a udělat ve mzdě zaměstnance přeplatek či naopak nezapočítat vše co zaměstnanci náleží. Jak v daném případě postupovat? Na co má být připraven chybující a jak má postupovat zaměstnavatel.

Mzdová účetní je také člověk omylný a chybující,  2.jpg
Datum článku: 31. 10. 2019

Neúmyslné pochybení účetní se dá řešit a nehradí se úplně celá škoda, ale v opačném případě se hradí vše

Chyby děláme všichni dokonce i ti nejspolehlivější a jejich řešení záleží vždy na individualitě případu a na tom, zda jde o chybu nevědomou nebo vědomou a úmyslnou způsobenou vědomím porušením zákonů a pravidel ze strany viníka. V souladu se zákonem a individualitou situace musí postupovat i zaměstnavatel, v případě, že řeší chybu zaměstnankyně účetní.

Ano, i ta nejspolehlivější účetní se může dopustit chyby a přepočítat se nebo naopak něco nezapočítat a týká se to i mezd. Zaměstnanci může být omylem přidáno na mzdě, nemocenských dávkách, může mu být vypočítán vyšší přeplatek na daních a podobně. Jak je řečeno výše k celé situaci může dojít zcela neúmyslně z přetížení účetní, která si toto jednání neuvědomí. Nebo může dojít i k druhé závažnější variantě pochybení vědomého a úmyslného. Obě situace je třeba řešit nejen z hlediska nápravy chyby v účetním procesu samotném, ale také z hlediska vyvození odpovědnosti za chybnou práci.

Zaměstnanci a zvláště zaměstnanci v odpovědnějších profesích, kam účetnictví bezesporu patří, se už ve smlouvě zaměstnavateli zavazují k hmotné odpovědnosti za škodu. Když k takové škodě dojde, musí tedy nést následky. Pokud se tedy účetní dopustí neúmyslné nevědomé chyby, odpovědnost za vzniklou škodu se bude řešit podle § 250 zákoníku práce jako obecná hmotná odpovědnost zaměstnance za škodu. Zásadní je, že způsobení škody musí být zaměstnanci vždy prokázáno a teprve poté lze náhradu škody a uvedení situace do správného stavu vymáhat. Pokud se prokáže, že ke škodě ze strany zaměstnance došlo neúmyslně, nesmí po něm zaměstnavatel požadovat vyšší náhradu škody, než byl čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního platu, před tím než k pochybení došlo.

Pokud se však prokáže, že škoda byla zaměstnancem způsobena vědomě úmyslně či v důsledku požití návykových látek, zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat celou náhradu škody a může dát zaměstnanci i okamžitou výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně.

K náhradě škody je nutné vždy se zaměstnancem uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy

Chybu úmyslnou i neúmyslnou je vždy třeba napravit. V případě náhrady škody zaměstnavateli musí být vždy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena odpovídající dohoda o srážkách ze mzdy. Tato dohoda musí být uzavřena i v případě úmyslného způsobení chyby mzdovou účetní. Pokud viník odmítá plnit výše uvedenou povinnost, může zaměstnavatel vymáhat náhradu škody soudní cestou.

V účetní a podobných odpovědných profesích se vyplatí se připojistit pro případ odpovědnosti za škodu

Jak vyplývá z celého článku neúmyslné chyby, při kterých však vzniká škoda, se stávají i těm nejodpovědnějším a nejspolehlivějším pracovníkům. Vyplatí se proto zamyslet se nad rizikovostí svého povolání, přičemž to účetní do uvedené řady nepochybně patří a raději se proti případnému maléru profesně připojistit kvůli odpovědnosti za škodu, Případná nepříjemná situace se pak zvládá přece jen o něco lépe.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Plnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením je nutné vyřešit do poloviny února 2021

Plnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením je nutné vyřešit do poloviny února 2021

Datum článku: 21. 01. 2021

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velmi důležité pro nejen pro samotné osoby s postižením, ale i pro…

Více informací
Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění pro nejširší okruh pracujících

Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění pro nejširší okruh pracujících

Datum článku: 15. 01. 2021

Stravenkový paušál je jednou z největších novinek roku 2021. Mnoho lidí jej vítá jako skutečně efektivní podporu…

Více informací
Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Datum článku: 14. 01. 2021

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný…

Více informací

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný rok stanoví nařízení vlády. Když odměna za práci v kalendářním měsíci nedosáhne výše aktuálně platné minimální mzdy, musí zaměstnavatel poskytnout doplatek do minimální mzdy.

Minimální mzda je v roce 2021 znovu vyšší a tomu je třeba náležitě přizpůsobit vše, co s tímto souvisí včetně doplatku ke mzdě zaměstnanců, kteří na minimální mzdu pro nižší výkonost nedosáhnou

Jak je řečeno v úvodu, minimální mzda je ze zákona nejnižší přípustná výše odměny za zaměstnancovu práci, což znamená, že nižší než tuto mzdu zaměstnanec dostat nesmí, ani v případech, kdy je třeba méně výkonný, ať už z vlastní viny či nezaviněně.

Nařízení vlády č. 487/2020 o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, stanoví, že od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy na 15 200 Kč za měsíc a samozřejmě se zvyšuje i základní sazba minimální mzdy za hodinu na částku 90,50 Kč. Uvedené platí při standardní pracovní době 40 hodin týdně. Do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se započítávají taktéž osobní příplatky, příplatky za specializaci, vedení, zastupování pedagogickou činnost a všechny mimořádné odměny. V podnikatelské sféře se jedná o odměny typu prémie, cílové odměny, fakultativní příplatkové mzdy a mimořádné odměny z rozhodnutí zaměstnavatele. Do výše minimální mzdy ze zákona naopak nezasahují mzda za práci přesčas a příplatky za práci o víkendech, svátcích či příplatky za práci v noci.

Pokud však mzda, plat či odměna z dohody u zaměstnance nedosáhne v kalendářním měsíci ani se započítáním všeho co započteno být má, výše minimální mzdy, pak je zaměstnavatel povinen danému zaměstnanci poskytnout příslušný doplatek do výše minimální mzdy. Doplatek se poskytuje bez ohledu na zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonost zaměstnance.

Na dodržování správného odměňování minimální mzdou se často zaměřují kontroly

Na dodržování zákonů v oblasti odměňování zaměstnanců se velmi často soustředí Státní úřad inspekce práce při svých kontrolách, proto je důležité mít i v roce 2021 vše v pořádku a přizpůsobeno aktuální výši minimální mzdy.