Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové záležitosti, ale to nemění nic na tom, že i v takové situaci musí mít zaměstnanec mzdu na účtu případně v ruce pravidelně vždy ve výplatním termínu. Pokud výplatní termín připadne na období dovolené zaměstnance je zaměstnavatel povinen mzdu vyplatit předem.

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnane 2.jpg
Datum článku: 01. 06. 2023

Mzdu musí zaměstnavatel vyplácet vždy v pravidelném předem stanoveném termínu případně v jednoznačně dohodnutém pozdějším termínu

Každému zaměstnanci vždy ze zákona náleží za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna z dohody přesně dle podmínek stanovených zákonem č.262/2006 čili zákoníkem práce.

Ohledně výplaty mzdy je zákoníkem práce jednoznačně paragrafem 141 stanoveno, že mzda či plat jsou splatné vždy po vykonání práce nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž zaměstnanci vzniklo právo na mzdu, plat nebo některou jejich složku.

Zaměstnavatel je tedy vždy povinen v rámci období, v němž je mzda splatná přesně určit či sjednat se zaměstnancem výplatní termín a v daném termínu následně pravidelně zaměstnanec musí mít mzdu k dispozici na účtu nebo mu může být v daný den vyplácena fyzicky u zaměstnavatele, tak jak bylo předem písemně stanoveno.

Podmínky a pravidla výplaty mzdy či platu musí být vždy stanoveny, sjednány písemně v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě, nebo v případě dohod konaných mimo pracovní poměr v příslušné dohodě. Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou v případě, že je to z nějakých důvodů nutné sjednat případně i pozdější termín výplaty, než je výplatní termín, ale opět musí být toto ujednání písemné s jednoznačným souhlasem zaměstnavatele i zaměstnance.

Paragraf 142 zákoníku práce stanoví, že mzdu je zaměstnavatel povinen vyplácet v pracovní době na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba nebo jiné místo výplaty. Ve stejném paragrafu zákon pamatuje na dnes již zdaleka nejběžnější způsob výplaty mzdy, kterým je výplata mzdy či platu na účet sdělený zaměstnavateli zaměstnancem. Pokud zaměstnavatel zasílá zaměstnanci mzdu na účet, tak je povinen výplatu zasílat na své náklady a nebezpečí vždy tak, aby zaměstnanec měl peníze k dispozici v termínu určeném pro jejich výplatu, což znamená ve výplatní den v měsíci. Pokud výplatní den v měsíci připadne na svátek či den pracovního klidu, musí být výplata na účtu zaměstnance hned další pracovní den.

Pozor na dovolenou zaměstnance a výplatu mzdy či platu

Zaměstnavatelé by měli pomatovat i na to, že zákon stanoví vyplácení mzdy zaměstnanci před jeho nástupem na plánovanou dovolenou, pokud termín výplaty připadá právě na dobu zaměstnancovy dovolené, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem předem nedohodnou jinak § 142 odstavec 4 zákoníku práce.

Za nedodržení termínu výplaty mzdy hrozí zaměstnavateli pokuta a zaměstnanec po něm může vymáhat i náhradu škody

Pokud zaměstnavatel nedodrží zákonné podmínky pro výplatu mzdy, hrozí mu za to samozřejmě příslušné sankce. Nedodržení termínu výplaty mzdy, platu nebo odměny z dohody se postihuje jako přestupek nebo správní delikt na úseku odměňování dle zákona o inspekci práce. To znamená, že za uvedené neplnění povinnosti hrozí zaměstnavateli pokuta. Kromě pokuty však může zaměstnavateli hrozit ještě povinnost náhrady škody zaměstnanci, pokud zaměstnanci vznikla škoda právě kvůli včas nevyplacené mzdě.

Pokud zaměstnanec kvůli tomu, že nedostal včas mzdu, nemůže včas uhradit své závazky například vůči bance, u které splácí hypotéku a vzniknou mu příslušné problémy v podobě penále z prodlení, tak má tento zaměstnanec samozřejmě právo domáhat se soudně nápravy a vymáhat po zaměstnavateli škodu.

Soud si samozřejmě vyžádá k posouzení dané situace příslušné důkazy, a pokud dojde k závěru, že předmětná škoda zaměstnanci kvůli pozdější výplatě mzdy skutečně vznikla, tak musí zaměstnavatel tuto škodu zaměstnanci nahradit se vším, co k ní náleží.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Datum článku: 12. 04. 2024

Pro zaměstnance, kteří čelí nepříjemné situaci, kdy jejich zaměstnavatel kvůli finančním potížím přestal…

Více informací
Stát i v roce 2024 poskytne o  něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Stát i v roce 2024 poskytne o něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Datum článku: 12. 04. 2024

Když se zaměstnavatel dostane do situace insolvence a není schopen svým zaměstnancům vyplácet mzdy nebo platy, mohou…

Více informací