Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na čerpání dovolených musí být sestaven plán. Jinak hrozí zaměstnavatelům sankce

Zaměstnavatelé by si měli ohlídat i to, aby jejich zaměstnanci řádně čerpali a vyčerpali svoji dovolenou. Pokud se tak neděje, je to v rozporu se zákonem a zaměstnavatel se vystavuje postihu od Státního úřadu inspekce práce.

Na čerpání dovolených musí být sestaven plán. Jinak hrozí sankce.jpg
Datum článku: 09. 03. 2015

Každý zaměstnanec jehož pracovní poměr trvá minimálně jeden rok ze kterého odpracoval alespoň 60 dní má nárok na čtyři týdny dovolené. Nárok zaměstnanců ve státní službě je ještě o týden delší a nejlépe jsou na tom v daném směru pedagogové, kteří mají ze zákona nárok na osm týdnů dovolené. Uvedená čísla udávají dovolenou, která musí být poskytnuta. To ale neznamená, že zaměstnanec nemůže dostat delší dovolenou třeba jako zaměstnanecký benefit, to už ale záleží na podmínkách smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Čerpání dovolených není dobré zanedbávat

I o čerpání dovolené svých zaměstnanců by měl mít zaměstnavatel dobrý přehled, aby se nedostal do problémů s inspektorátem práce. Řádná dovolená zaměstnance by měla být vyčerpána vždy do konce roku za který pracovníkovi náleží. Podle litery zákona by alespoň jedna část dovolené měla být čerpána dva týdny dohromady a zbytek po menších částech. V tomto směru však zákon připouští individuální dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je potřeba, aby zaměstnavatel měl stanoven rámcový plán dovolených, kde je nutné zohlednit zájmy obou zainteresovaných stran a tyto oprávněné zájmy pak sladit tak, aby si neodporovaly, což není nikterak jednoduché. U větších podniků je potřebné při sestavování plánu dovolených spolupracovat s odbory případně s radou zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel rozhodne o čerpání dovolené, oznamuje to zaměstnanci alespoň dva týdny předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.

Překážky v čerpání dovolené

I v případě dovolené mohou nastat situace na straně zaměstnavatele nebo na straně zaměstnance, kdy k uvedenému úkonu nemůže dojít. Může jít o naléhavé provozní důvody zaměstnavatele nebo třeba o nevyčerpání z důvodu rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti a podobných jevů na straně zaměstnance. Uvedené situace jsou v souladu s § 218 zákoníku práce a v takovýchto odůvodněných případech je možné převést nevyčerpanou dovolenou do dalšího kalendářního roku. Dovolená musí být pak vyčerpána nejpozději do 31.prosince roku následujícího. V případě, že uvedený postup není možný z důvodu závažných překážek na straně zaměstnance, musí zaměstnavatel postupovat v souladu s § 218 odstavcem 4 zákoníku práce a určit čerpání dovolené bezprostředně poté, kdy pominou překážky v práci například mateřská dovolená. Nevyčerpanou dovolenou lze proplatit jedině v případě skončení zaměstnání. Jinak žádnou dovolenou proplatit nelze.

Zaměstnavatel odpovídá za řádné čerpání dovolené zaměstnancem

Z výše uvedeného textu tedy jednoznačně vyplývá zákonná odpovědnost zaměstnavatelů za řádné čerpání dovolené svých pracovníků, aby dovolená byla vyčerpána v příslušné délce v roce za který náleží. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je takový postup i v souladu s evropskými právními normami. Nečerpání dovolené zaměstnancem a její převádění do dalšího období nekoresponduje s platnou právní úpravou a to ani v případě kdy k převodu dochází na vlastní žádost zaměstnance § 363 zákoníku práce. A protože se v případě právní normy, která upravuje čerpání dovolených jedná o normu, která neumožňuje odchylku od svých dispozic, tak zaměstnavateli hrozí postih, když bude mít se zaměstnancem stanovenu jinou dohodu o čerpání dovolené než jak je stanoveno paragrafem 217 a následujícími paragrafy zákoníku práce.

Kontroly plnění povinností ohledně čerpání dovolené

Státní úřad inspekce práce uvádí, že kontroly probíhají samozřejmě i nad dodržováním povinností zaměstnavatelů v souvislosti s řádným čerpáním dovolených jejich zaměstnanců. Uvedené kontroly vycházejí většinou z konkrétního podnětu zaměstnanců, kteří upozorní na porušování svých práv. Dané kontroly, jsou obvykle jedním z bodů větších kontrol zaměřených na nedodržování a porušování pracovněprávních předpisů. V případě porušování předpisů v oblasti čerpání dovolené, může být ze zákona uložena pokuta až 200 000 Kč. Při stanovení výše pokuty se postupuje individuálně se zřetelem k dalším faktorům. Záleží zda se zaměstnavatel protiprávního jednání dopouštěl opakovaně. Kolik zaměstnanců bylo uvedeným jednáním postiženo a podobně. Podle vyjádření inspekce práce, porušování povinností zaměstnavatelů na úseku čerpání dovolených nebývá tak časté a závažné jako porušování v ostatních oblastech pracovně právních vztahů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nové formy zaměstnávání si žádají novou úpravu zákonů

Nové formy zaměstnávání si žádají novou úpravu zákonů

Datum článku: 18. 04. 2019

Změny se v našem životě dějí stále častěji a rychleji a týká se to i způsobů a forem práce. Ruku v ruce…

Více informací
EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

Datum článku: 18. 04. 2019

Proces elektronické evidence tržeb postupuje, ve středu prošla fáze třetí a čtvrté vlny druhým čtením…

Více informací
Hrubé porušení pracovní kázně kvůli alkoholu či návykovým látkám se dnes dost často z nutnosti přehlíží

Hrubé porušení pracovní kázně kvůli alkoholu či návykovým látkám se dnes dost často z nutnosti přehlíží

Datum článku: 16. 04. 2019

Často se říká, že všechno zlé je pro něco dobré a ve volně uzpůsobené podobě to bohužel platí i obráceně…

Více informací
Práce přesčas je legitimní záležitost ale vždy má zákonem stanovené limity

Práce přesčas je legitimní záležitost ale vždy má zákonem stanovené limity

Datum článku: 16. 04. 2019

Práce přesčas je zákonem povolené jednání, které je v mnoha oborech často nevyhnutelnou záležitostí.…

Více informací