Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Náhrada mzdy za dovolenou má pravidla, která musí znát zaměstnavatel i zaměstnanec

Pravidla náhrady mzdy za dovolenou určuje svými ustanoveními zákoník práce. Jenže i situace kolem dovolené je u každého zaměstnance individuální a ani ohledně náhrad mzdy nelze striktně aplikovat jednu šablonu postupu. Může nastat situace, kdy zaměstnanec musí už poskytnutou náhradu vracet a někdy může být sražena či dokonce vymáhána soudně.

Náhrada mzdy za dovolenou má pravidla, která musí znát zaměstnavatel i  2.jpg
Datum článku: 16. 01. 2020

S náhradou mzdy za dovolenou se musí přesně podle zákona a čerpání dovolené je nutností

Dovolená je časem pro regeneraci, načerpání nových sil a klid zaměstnance, ale zaměstnavatel, kterému zákoník práce stanoví, aby s dovolenou pro zaměstnance řádně zacházel a rozvrhoval ji tak, aby každý zaměstnanec v uvedeném ohledu měl přesně to, co zákon určuje, musí být naopak hodně bdělý a ve střehu.

Každému zaměstnanci, který čerpá řádnou dovolenou, vždy přísluší odpovídající náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. U zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou je samozřejmě snazší, správně stanovit kolik peněz v době čerpání dovolené dostane, protože za každý den náleží stejná částka mzdy či platu. V případě, kdy zaměstnanec pracuje v nestejně dlouhých směnách, už může být těžší, správně určit kolik mu náleží při čerpání dovolené, protože za každý den to může být jiná částka, podle toho kolik hodin by v daný den v práci odsloužil. Aby se v daném případě předešlo chaosu a nesprávnému odměňování, může zaměstnavatel v daném případě poskytovat zaměstnancům v době dovolené poskytovat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku z průměrné délky směny.

Jednoznačně však platí, že čerpání dovolené musí být součástí každého pracovního poměru. Ze zákona nesmí dojít k situaci, že by pracující zaměstnanec nečerpal dovolenou a byla mu pouze proplácena. Každý zaměstnavatel naopak povinně musí stanovit harmonogram dovolené a určovat její čerpání, tak aby si každý zaměstnanec mohl vyčerpat dovolenou v době, za níž náleží a v odpovídajícím rozsahu. Daná pravidla určují paragrafy 217 a 218 zákoníku práce.

Vždy když pracovní poměr končí, musí být poskytnuta náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou

Ukončení pracovního poměru je také přirozenou součástí pracovněprávních vztahů a vždy je nutně se v dané záležitosti soustředit kromě jiného i na správné vyřešení případné nevyčerpané dovolené končícího pracovníka. V daném případě může být situace řešena, tak že si zaměstnanec dovolenou dočerpá ještě před tím, než pracovní poměr skončí. Pokud ale takové řešení není možné, pak musí být končícímu pracovníkovi poskytnuta náhrada mzdy za všechny dny dovolené, které mu ze zákona náleží a které nevyčerpal. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou, kterou nestačil vyčerpat, musí být poskytnuta i pracovníkovi, který dostal okamžitou výpověď třeba pro zanedbání povinností.

Zaměstnanec by měl vědět i to, že někdy může nastat situace, kdy je nutné poskytnutou mzdu za dovolenou vrátit

Jak je vidět z výše uvedených řádků, zákon poměrně hodně chrání právo zaměstnance, aby za práci dostal i při dovolené náhradu mzdy a taktéž, aby tuto náhradu dostal v případě, když z vážných důvodů dovolenou čerpat nemůže. Každá  zásadní záležitost ovšem mívá i opačnou stránku věci a má ji i náhrada mzdy. Může nastat i situace, kdy je nutné již poskytnutou náhradu mzdy zaměstnavateli vracet.

Zaměstnanec je ze zákona povinen, vrátit zaměstnavateli již poskytnutou náhradu mzdy případně část této náhrady pokud na ni nevzniklo právo či toto právo zaměstnanec ztratil.

Uvedená situace může nastat třeba, když zaměstnanec čerpal dovolenou ve zkušební době, ještě než si odpracoval potřebou dobu k nároku a následně skončil pracovní poměr opět dříve, než byla odpracována potřebná doba. Nepříjemnou situací, kdy může dojít ke krácení dovolené a náhrady mzdy, bývají i neomluvené absence zaměstnance, kdy opět může nastat chvíle, že zaměstnanec musí vracet poskytnutou náhradu mzdy.

Pokud by se zaměstnanec neměl k vrácení uvedené náhrady, která mu nenáleží, může si ji zaměstnavatel z příjmu zaměstnance srazit, nebo ji případně po zaměstnanci i soudně vymáhat. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Peněz za nevyužité vouchery se lidé od cestovek dočkají, a kdyby přece jen byly problémy, je třeba se obrátit na pojišťovnu, která může výplatu popohnat nebo splnit

Peněz za nevyužité vouchery se lidé od cestovek dočkají, a kdyby přece jen byly problémy, je třeba se obrátit na pojišťovnu, která může výplatu popohnat nebo splnit

Datum článku: 30. 07. 2021

Nevyužité vouchery za loňskou neuskutečněnou dovolenou, které klient ani do konce tohoto měsíce nepromění za jinou…

Více informací

Peněz za nevyužité vouchery se lidé od cestovek dočkají, a kdyby přece jen byly problémy, je třeba se obrátit na pojišťovnu, která může výplatu popohnat nebo splnit

Nevyužité vouchery za loňskou neuskutečněnou dovolenou, které klient ani do konce tohoto měsíce nepromění za jinou dovolenou, rozhodně není dobré házet do koše. Všechny nevyužité poukazy musí být klientům proplaceny. Když je uvedené proplacení skutečně nad síly cestovní kanceláře, povinnost za ni plní pojišťovna.

Všechny poukazy včetně těch za Covidem zmařenou dovolenou jsou pojištěné a zákazníci své peníze zpět dostanou, i když to ojediněle může být až po termínu, který ukládá zákon

Mnoha klientům cestovních kanceláří se loňská dovolená proměnila kvůli epidemii na poukaz na dovolenou náhradní. Jak už se na tomto portále upozorňoval jeden z nedávných článků, tak je potřeba tyto dosud nevyužité vouchery za loňskou dovolenou uplatnit a náhradní dovolenou si vybrat do posledního srpnového dne tohoto roku.

Pokud si však klient do uvedeného data žádný náhradní zájezd nevybere, neznamená to, podle ujištění Asociace cestovních kanceláří, že své peníze investované do loňské dovolené už neuvidí, protože opak je pravdou.

Právě po skončení měsíce srpna musí všechny cestovky začít vyplácet peníze za zrušené a neuskutečněné zájezdy, právě když klient nevyužil poskytnutý voucher. Vrácení uvedených peněz by cestovky měli stihnout v zákonem uloženém termínu do 14. září 2021.

Propadat panice však klient nemusí ani ve chvíli pokud se mu v daném termínu peníze za dovolenou nevrátí. Důležité v takovém případě je uvedenou cestovní kancelář kontaktovat a na svůj problém upozornit. V ojedinělých případech může, podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří, dojít k opoždění s vrácením peněz, ale všichni klienti se svých peněz dočkat musí.

Pokud by cestovní kancelář s výplatou peněz příliš dlouho otálela, může se klient obrátit na pojišťovnu, aby cestovní kancelář pobídla k činnosti nebo případně za ni povinnost splnila

Pokud se klientovi bude zdát, že čekání po termínu a upozornění už trvá příliš dlouho a předmětná cestovka se nemá k činu, může se klient obrátit na pojišťovnu, která jediná má možnost nahlédnout do účetnictví dané cestovky a přimět ji k plnění závazku. Pokud se zjistí, že například kvůli insolvenci cestovka svůj závazek není schopna plnit, tak peníze klientovi uhradí právě pojišťovna.

Všechny uvedené poukazy totiž musí být pojištěné právě pro případ insolvence cestovní kanceláře, a pokud taková situace nastane, náhradu za nevyužitý poukaz poskytuje právě pojišťovna, případně musí být vyplacena z garančního fondu.

Dětské skupiny budou i nadále dokonce pro ještě mladší děti než nyní a u dětí do tří let za pobyt rodiče zaplatí maximálně 4000 Kč

Dětské skupiny budou i nadále dokonce pro ještě mladší děti než nyní a u dětí do tří let za pobyt rodiče zaplatí maximálně 4000 Kč

Datum článku: 29. 07. 2021

Poslanecká sněmovna včera schválila další fungování dětských skupin. Dohodlo se stabilní financování i některé…

Více informací
Smlouva o smlouvě budoucí jistí dodržení závazku případně kompenzaci

Smlouva o smlouvě budoucí jistí dodržení závazku případně kompenzaci

Datum článku: 29. 07. 2021

Ne všechny záležitosti, které se jeví jako podstatné a potřebné pro budoucí dobu se dají realizovat ve stejný…

Více informací