Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Náhradní výživné bude pomáhat déle, než bylo v plánu

Na konci srpna přinesla Poslanecká sněmovna pozitivní zprávu rodičům, kterým druhý partner neplatí na dítě, protože bylo schváleno pokračování náhradního výživného na další dva roky.

Náhradní výživné bude pomáhat déle, ne 2.jpg
Datum článku: 05. 09. 2023

Náhradní výživné jako pomocník rodičů samoživitelů i nezaopatřených studentů bude pokračovat v dalších dvou letech

Náhradní výživné vyplácené státem pomáhá již dva roky osamělým rodičům, kterým druhý z partnerů neplatí výživné na nezaopatřené dítě či děti. Dávky náhradního výživného samozřejmě pomáhají v nelehké situaci i nezaopatřeným studentům do 26 let, které se studiem připravují na budoucí povolání a z hlediska zákona jsou taktéž nezaopatřenými dětmi bez příjmů.

Institut náhradního výživného, jako pomocné sociální dávky pro uvedené osoby čili nezaopatřené děti, vůči nimž jeden z rodičů neplní vyživovací povinnost, vznikl před dvěma lety původně jen na omezenou dobu právě dvou let. Protože však nelehká ekonomická situace v naší zemi trvá a stále působí závažné často až existenční problémy uvedeným skupinám rodičů a dětí, bylo tedy rozhodnuto, že náhradní výživné bude stát vyplácet i v následujících dvou letech.

Náhradní výživné bude možné i nadále čerpat jen na omezenou dobu při splnění zákonem stanovených podmínek a jde o nepříliš vysokou dávku

Náhradní výživné bude tedy nadále možné čerpat maximálně 24 měsíců čili dva roky. Žádat o tuto dávku mohou rodiče nezletilých nezaopatřených dětí nebo případně i zletilé nezaopatřené děti do 26 let věku, které se soustavným studiem na střední či vysoké škole připravují na budoucí povolání a nemohou si tudíž zajišťovat vlastní příjem.

Dále musí být splněna podmínka, že příjemce náhradního výživného nedostává výživné od rodiče, který má vyživovací povinnost vůbec nebo rodič plní vyživovací povinnost nepravidelně a v nedostatečné výši například z důvodu dluhových problémů.

Náhradní výživné poskytované od státu se poskytuje a nadále poskytovat bude vy výši rozdílu mezi měsíční dávkou výživného stanoveného soudem a případným částečným plněním v daném měsíci. Maximální částka výživného od státu je v současnosti 3000 Kč na jedno nezaopatřené dítě měsíčně.

Žádost se podává na místně příslušném pracovišti Úřadu práce a dokládá se přílohami

Žádost o výše uvedenou dávku se podává na místně příslušném ÚP ČR. Musí jít vždy o pracoviště dle místa trvalého pobytu dítěte, kterému dávka náleží.

Žádost je nutné podat na k tomu určeném tiskopisu a doplnit ji přílohami například dokladem o výživném, stanoveném soudem, potvrzením o studiu dítěte a dalšími doklady.

Na vyřízení má úřad lhůtu 30 dnů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Datum článku: 18. 09. 2023

Daňový bonus na dítě může i v roce 2023 pomáhat vylepšit příjmovou situaci v nejedné rodině s nezaopatřenými…

Více informací
OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěvek na bydlení

OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěvek na bydlení

Datum článku: 14. 07. 2023

Podnikatelé, kteří používají režim paušální daně a současně jsou také poživateli příspěvku na bydlení, se…

Více informací
Rodičovský příspěvek se zvýší a náhradní výživné bude pokračovat

Rodičovský příspěvek se zvýší a náhradní výživné bude pokračovat

Datum článku: 10. 07. 2023

Vláda ČR v posledních červnových dnech schválila navýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč. Další…

Více informací
Sousedské dětské skupiny budou možná realitou již od roku 2024

Sousedské dětské skupiny budou možná realitou již od roku 2024

Datum článku: 27. 06. 2023

Se zajištěním péče o malé děti zaměstnaným rodičům budou možná již od roku 2024 pomáhat i Sousedské dětské…

Více informací