Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Náhrady výdělku při úrazu nebo nemoci z povolání se od září 2022 opět zvyšují

Interpret v jedné písničce si stěžuje, že nic není, jak bývávalo a toto úsloví se v poslední době měrou vrchovatou, hodí na zvyšování nejrůznějších příspěvků, podpor a dávek. Tam, kde se dříve dávka zvyšovala pravidelně jednou v roce, se letos navyšuje mnohde již potřetí. Uvedená situace se týká také dávek poskytovaných zaměstnancům při následcích úrazů či nemocí z povolání. Tyto úrazové renty se od 1. 9. 2022 zvýšily ve stejném roce znovu.

Náhrady výdělku při úrazu nebo nemoci z povolání se od září 2022  2.jpg
Datum článku: 02. 09. 2022

Zaměstnanci po pracovním úrazu či nemoci z povolání dostanou od září 2022 znovu vyšší náhradu za ztrátu výdělku

Peněžitá náhrada za ztrátu výdělku po skončení neschopnosti náleží zaměstnanci, který má v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání poškozené zdraví a následně po uvedeném úrazu či nemoci už nemůže dosahovat stejných příjmů jako před úrazem/nemocí z povolání nebo není schopen si vydělávat vůbec. Uvedená dávka (renta) musí být ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem dosahovaným před úrazem a výdělkem dosahovaným po úrazu nebo nemoci z povolání. Jedná se tedy o dávku kompenzační, která má danému zaměstnanci kompenzovat vzniklou situaci a samozřejmě pomáhat s úhradou životních nákladů a potřeb. S ohledem na to k čemu je dávka poskytována je jasné, že se její výše musí průběžně upravovat spolu s vývojem cen a dalších ekonomických faktorů. Vzhledem ke stálému zvyšování inflace, vývoji mezd i dalším faktorům, musí vláda dávku valorizovat čili zvyšovat na podobném principu jako důchody.

V důsledku toho čemu má dávka sloužit je vláda dokonce povinna upravovat v souladu s příslušnými paragrafy zákoníku práce i usnesením z roku 2005 uvedené náhrady tak, aby se zvyšovaly stejně a ve stejných frekvencích i termínech jako důchody z důchodového pojištění. Pokud se tedy v důsledku aktuální inflační situace a nepříznivého ekonomického vývoje zvyšují důchody, musí stejný vývoj probíhat i u uvedených náhrad za ztrátu výdělku způsobeného pracovním úrazem či nemocí z povolání.

Důchody se již v roce 2022 zvyšovaly celkem třikrát z toho dvakrát mimořádně a popisované náhrady je tedy musí v tomto vývoji následovat. To znamená, že se uvedené náhrady za nemoc či úraz v zaměstnání zvyšují znovu od 1. 9. 2022. Jak je řečeno výše toto zvýšení je v roce 2022 již třetí ve stejném roce, čili podruhé se dávka zvyšuje mimořádně. K prvnímu navýšení čili normální každoroční valorizaci došlo 1. 1. 2022, následovalo mimořádné navýšení od 1. června 2022 a nyní tedy od prvního zářijového dne dochází opět ke stejnému procesu.

Zvýšení se samozřejmě vztahuje taktéž na náhrady pro pozůstalé při úmrtí zaměstnance

Nejednou se bohužel stává, že si zaměstnanecký úraz či nemoc z povolání vybere tu nejvyšší daň a připraví zaměstnance o život. Pokud daný zemřelý zaměstnanec poskytoval či dokonce byl povinen poskytovat výživu dalším osobám, náleží samozřejmě těmto pozůstalým taktéž náhrada oněch nákladů na výživu, čili jde o náhradu pro pozůstalé. Při výpočtu této náhrady se vychází z průměrného výdělku zaměstnance před úmrtím. Platí, že pokud zemřelý před smrtí vyživoval jednu osobu, činí náhrada této osobě 50 procent z průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec vyživoval více osob je výše náhrady 80 procent z průměrného výdělku, který zaměstnanec před úmrtím pobíral.

Všichni, kterým byla některá z uvedených náhrad přiznána v roce 2022, mají nárok na uzpůsobení z obou mimořádných zvýšení, ale netýká se jich zvýšení první ze začátku roku

Současná mimořádná situace ohledně zvyšování dávek v důsledku současného nepříznivého ekonomického vývoje si vyžádala i změny v některých dosud vždy platných pravidlech a postupech tohoto zvyšování. Náhrad, na které vznikl, nebo vznikne nárok od 1. ledna 2022 do konce daného roku, by se měla za normální situace týkat další valorizace čili navýšení od 1. 1. 2023. Jenže mimořádná situace si žádá i mimořádně přechodná řešení a postupy. Je třeba, aby valorizace zasáhla a zvýšila všechny dávky, které už jsou i ty které případně teprve vzniknou. Z uvedeného důvodu se přechodně upravil i postup v nařízení vlády, který stanoví, že úprava v případě uvedených náhrad se provede i v případě náhrad vzniklých od září do konce roku 2022. Takže všechny náhrady, na které již v roce 2022 nárok vznikl, i ty, na něž nárok zaměstnancům případně pozůstalým teprve vznikne, budou uzpůsobeny podle prvního i druhého mimořádného navýšení v roce 2022 a proti rentám z minulých let navýšeny o 8,2 procenta od předešlého navýšení, ale nevztahuje se na ně první navýšení poskytované od 1. 1. 2022 čili první valorizace pro rok 2022. Uvedené první navýšení se týká náhrad, na něž, zaměstnancům nebo pozůstalým vznikl nárok již před prvním lednem 2022.

Jinými slovy zaměstnancům a pozůstalým, kterým nárok na příslušné náhrady vznikl už před začátkem roku 2022, se náhrada zvýšila od 1. 1. 2022 a následně tedy ještě dvakrát. Ostatních, kterým nárok vznikl, až letos, třeba hned od prvního dne roku, se první navýšení letošního roku netýká, ale vztahují se na ně obě další zvýšení čili ta mimořádná.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Datum článku: 12. 04. 2024

Pro zaměstnance, kteří čelí nepříjemné situaci, kdy jejich zaměstnavatel kvůli finančním potížím přestal…

Více informací
Stát i v roce 2024 poskytne o  něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Stát i v roce 2024 poskytne o něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Datum článku: 12. 04. 2024

Když se zaměstnavatel dostane do situace insolvence a není schopen svým zaměstnancům vyplácet mzdy nebo platy, mohou…

Více informací