Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nástup do zaměstnání si žádá alespoň základní povědomost o daních a komunikaci se mzdovou účetní

Úplní nováčci to nemají nikdy a nikde snadné ani v úplně prvním zaměstnání. První zaměstnání znamená spoustu novinek, které je nutné si osvojit a naučit se je automaticky zvládat. Uvedené se týká také daňových povinností, ale i výhod z daní plynoucích.

Nástup do zaměstnání si žádá alespoň základní p 2.jpg
Datum článku: 15. 10. 2018

Daňovým záležitostem se v zaměstnání vyhnout nelze a účetní je po šéfovi druhou nejdůležitější osobou

Nástup do prvního zaměstnání i první získaná mzda, znamená pro každého většinou spousty představ o prosazování a uskutečňování svých představ, o pokroku k finančnímu osamostatnění a dalších velkých životních změnách.

Ano, první zaměstnání je skutečně obrovskou změnou, která si nutně žádá rychlé osvojení mnoha nových nutných úkonů a pravidel, bez kterých se v dané životní situaci zkrátka žádný zaměstnanec neobejde. V zaměstnání nejsou nutné jen znalosti a dovednosti související s výkonem práce a osvojení si pracovní disciplíny, stejně nutné je mít alespoň základní povědomost o daních a o povinnostech i možnostech, které jsou s danou záležitostí spojeny. Zaměstnání, mzda, daně a mzdová účetní, jsou záležitosti, se kterými se začínající zaměstnanec musí rychle seznámit, proniknout do jejich nevyhnutelného propojení a začít plnit povinnosti, které si dané propojení žádá.

Mzdová účetní musí mít od zaměstnance dokumentaci k výpočtu a zdanění mzdy

Každý zaměstnanec má ze zákona právo dostávat za odvedenou práci odpovídající odměnu v podobě mzdy či platu a následně musí být, každá takováto odměna, která je příjmem ze závislé činnosti, daňově ošetřena a musí z ní být povinně odvedena nejen daň z příjmu fyzických osob i další povinné odvody pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení. Pravidelné srážky z příjmu je třeba zajistit i u životního pojištění či případně u problémů s insolvencí. Na straně druhé daně nemusí znamenat jen odvody státu, ale i žádání odvedených peněz zpět formou daňových slev a odpočtů měsíčních i ročních.

Veškerou uvedenou agendu obstarává mzdová účetní a potřebuje k tomu od každého zaměstnance dokumentaci, která určuje jeho individuální daňové povinnosti i práva. Daňové povinnosti i práva na slevy a odpočty jsou pro každého zaměstnance jiná a vycházejí z jeho životní situace.

Zaměstnanci, kteří si nebudou obstarávat daňové záležitosti samostatně a nebudou podávat daňové přiznání, musí minimálně jednou ročně zajít za účetní a podepsat Prohlášení o příjmech, které je více známé jako růžové prohlášení, které je podkladem pro roční zúčtování daně u zaměstnavatele a které právě účetní provede.

Zaměstnanec rodič, který žádá daňové zvýhodnění na děti či slevu na dani manželku s nízkými příjmy musí uvedené nároky také doložit, rodným listem dítěte či dětí, prohlášením druhého rodiče o neuplatnění slevy a u studentů ještě potvrzením o studiu. Také sleva na manželku má zase své specifické doklady. Bez příslušného dokladu se neobejde ani daňová sleva na invaliditu či uplatnění odpočtů na zaplacené úroky z hypotéky, životní pojištění a další záležitosti.

Podnikající zaměstnanec musí za mzdovou účetní také

Za mzdovou účetní musí zajít či ji písemně oslovit i zaměstnanec, který si bude daňové přiznání vyřizovat sám z důvodu podnikání nebo proto, že má další příjmy, které mu podání přiznání ze zákona ukládají. Uvedený zaměstnanec potřebuje od mzdové účetní potvrzení o dosažených zdanitelných příjmech, které je povinnou přílohou daňového přiznání.

Nahlásit je třeba také každou změnu ohledně povinností i nároků

Od počátku zaměstnání si musí zaměstnanec hlídat a včas nahlásit také všechny změny ovlivňující daňové povinnosti a nárok na slevy či odpočty. Nahlásit je nutné ukončení studia dětí, zánik invalidity i změny ohledně pojištění či hypoték. Peníze z neoprávněného či nedoloženého nároku je vždy nutné vracet a mnohdy se to neobejde bez sankcí. Každou změnu je třeba hlásit nejpozději do osmi dnů od chvíle, kdy k ní došlo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový výpočet dovolené v roce 2021 si žádá přenastavení v příslušných účetních programech

Nový výpočet dovolené v roce 2021 si žádá přenastavení v příslušných účetních programech

Datum článku: 25. 01. 2021

Od 1. 1. 2021 se po změnách v zákoníku práce zcela změnil dosavadní postup výpočtu dovolené zaměstnanců.…

Více informací
Jak vytvořit životopis podle vzoru, aneb první krok do zaměstnání

Jak vytvořit životopis podle vzoru, aneb první krok do zaměstnání

Datum článku: 19. 01. 2021

Už to bude brzy rok, co život v republice ochromila koronavirová pandemie, která změnila mnohé. Pro některé…

Více informací
Prohlášení poplatníka i žádost o roční zúčtování musí být i v covidové době s vlastnoručním či elektronickým podpisem

Prohlášení poplatníka i žádost o roční zúčtování musí být i v covidové době s vlastnoručním či elektronickým podpisem

Datum článku: 18. 01. 2021

Nejeden zaměstnanec každý rok vyřeší své daňové povinnosti podepsáním Prohlášení poplatníka k dani a žádosti…

Více informací
Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění pro nejširší okruh pracujících

Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění pro nejširší okruh pracujících

Datum článku: 15. 01. 2021

Stravenkový paušál je jednou z největších novinek roku 2021. Mnoho lidí jej vítá jako skutečně efektivní podporu…

Více informací