Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nástup do zaměstnání si žádá alespoň základní povědomost o daních a komunikaci se mzdovou účetní

Úplní nováčci to nemají nikdy a nikde snadné ani v úplně prvním zaměstnání. První zaměstnání znamená spoustu novinek, které je nutné si osvojit a naučit se je automaticky zvládat. Uvedené se týká také daňových povinností, ale i výhod z daní plynoucích.

Nástup do zaměstnání si žádá alespoň základní p 2.jpg
Datum článku: 15. 10. 2018

Daňovým záležitostem se v zaměstnání vyhnout nelze a účetní je po šéfovi druhou nejdůležitější osobou

Nástup do prvního zaměstnání i první získaná mzda, znamená pro každého většinou spousty představ o prosazování a uskutečňování svých představ, o pokroku k finančnímu osamostatnění a dalších velkých životních změnách.

Ano, první zaměstnání je skutečně obrovskou změnou, která si nutně žádá rychlé osvojení mnoha nových nutných úkonů a pravidel, bez kterých se v dané životní situaci zkrátka žádný zaměstnanec neobejde. V zaměstnání nejsou nutné jen znalosti a dovednosti související s výkonem práce a osvojení si pracovní disciplíny, stejně nutné je mít alespoň základní povědomost o daních a o povinnostech i možnostech, které jsou s danou záležitostí spojeny. Zaměstnání, mzda, daně a mzdová účetní, jsou záležitosti, se kterými se začínající zaměstnanec musí rychle seznámit, proniknout do jejich nevyhnutelného propojení a začít plnit povinnosti, které si dané propojení žádá.

Mzdová účetní musí mít od zaměstnance dokumentaci k výpočtu a zdanění mzdy

Každý zaměstnanec má ze zákona právo dostávat za odvedenou práci odpovídající odměnu v podobě mzdy či platu a následně musí být, každá takováto odměna, která je příjmem ze závislé činnosti, daňově ošetřena a musí z ní být povinně odvedena nejen daň z příjmu fyzických osob i další povinné odvody pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení. Pravidelné srážky z příjmu je třeba zajistit i u životního pojištění či případně u problémů s insolvencí. Na straně druhé daně nemusí znamenat jen odvody státu, ale i žádání odvedených peněz zpět formou daňových slev a odpočtů měsíčních i ročních.

Veškerou uvedenou agendu obstarává mzdová účetní a potřebuje k tomu od každého zaměstnance dokumentaci, která určuje jeho individuální daňové povinnosti i práva. Daňové povinnosti i práva na slevy a odpočty jsou pro každého zaměstnance jiná a vycházejí z jeho životní situace.

Zaměstnanci, kteří si nebudou obstarávat daňové záležitosti samostatně a nebudou podávat daňové přiznání, musí minimálně jednou ročně zajít za účetní a podepsat Prohlášení o příjmech, které je více známé jako růžové prohlášení, které je podkladem pro roční zúčtování daně u zaměstnavatele a které právě účetní provede.

Zaměstnanec rodič, který žádá daňové zvýhodnění na děti či slevu na dani manželku s nízkými příjmy musí uvedené nároky také doložit, rodným listem dítěte či dětí, prohlášením druhého rodiče o neuplatnění slevy a u studentů ještě potvrzením o studiu. Také sleva na manželku má zase své specifické doklady. Bez příslušného dokladu se neobejde ani daňová sleva na invaliditu či uplatnění odpočtů na zaplacené úroky z hypotéky, životní pojištění a další záležitosti.

Podnikající zaměstnanec musí za mzdovou účetní také

Za mzdovou účetní musí zajít či ji písemně oslovit i zaměstnanec, který si bude daňové přiznání vyřizovat sám z důvodu podnikání nebo proto, že má další příjmy, které mu podání přiznání ze zákona ukládají. Uvedený zaměstnanec potřebuje od mzdové účetní potvrzení o dosažených zdanitelných příjmech, které je povinnou přílohou daňového přiznání.

Nahlásit je třeba také každou změnu ohledně povinností i nároků

Od počátku zaměstnání si musí zaměstnanec hlídat a včas nahlásit také všechny změny ovlivňující daňové povinnosti a nárok na slevy či odpočty. Nahlásit je nutné ukončení studia dětí, zánik invalidity i změny ohledně pojištění či hypoték. Peníze z neoprávněného či nedoloženého nároku je vždy nutné vracet a mnohdy se to neobejde bez sankcí. Každou změnu je třeba hlásit nejpozději do osmi dnů od chvíle, kdy k ní došlo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Izolačku čili Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě je možné zaúčtovat dvěma způsoby, ale nemusí být snadné vybrat ten správný

Izolačku čili Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě je možné zaúčtovat dvěma způsoby, ale nemusí být snadné vybrat ten správný

Datum článku: 14. 05. 2021

Mimořádný příspěvek ke mzdě zaměstnanci při nařízené karanténě, který zaměstnavatelé vyplácí nemocným…

Více informací

Izolačku čili Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě je možné zaúčtovat dvěma způsoby, ale nemusí být snadné vybrat ten správný

Mimořádný příspěvek ke mzdě zaměstnanci při nařízené karanténě, který zaměstnavatelé vyplácí nemocným zaměstnancům, musí být zaměstnanci nejen řádně vyplacen, ale musí se také objevit na správném účtu v účetnictví tohoto zaměstnavatele a toto zaúčtování nemusí být úplně snadné. Protože v daném případě lze účtovat dvěma způsoby a je nutné dobře rozvážit, který způsob je podle situace pro daného zaměstnavatele tím správným.

Izolačka se zaúčtovává buď do rozvahových účtů, nebo do účtů výsledkových jako mzdový náklad záleží na tom, zda si zaměstnavatel může uplatnit odpočet izolačky či nemůže

Účetnictví musí být vždy prováděno velmi pečlivě a přesně, což znamená, že každá operace se musí objevit na těch správných účtech, kde je jí zákonem určeno.

Uvedená záležitost nemusí být úplně vždy snadnou rutinou ani pro zkušenou účetní zvláště pokud jde o zaúčtování nejrůznějších mimořádných položek, které nemají v účetnictví vyhrazenou stálou pozici, ale vznikly z potřebnosti situace a je nutné je správně promítnout do účetnictví.

Tímto nesnadným oříškem pro mnohé účetní může být zaúčtování takzvané Izolačky čili odborným termínem mimořádného příspěvku ke mzdě zaměstnanci v karanténě či zaměstnanci přímo nemocnému onemocněním Covid-19. Tento příspěvek se totiž může v účetnictví objevit na dvou zcela odlišných účtech, může být zaúčtován dvěma různými způsoby. Každý z těchto způsobů se váže k určité situaci podmínkám zaměstnavatele, který příspěvek zaměstnanci vyplácí a je tedy na účetní dané firmy určit podle situace zaměstnavatele ten správný postup.

 

Uvedený mimořádný příspěvek až 370 Kč na den k náhradě mzdy vyplácí zaměstnavatelé z rozhodnutí vlády všem zaměstnancům v karanténě i zaměstnancům nemocným onemocněním Covid-19. Uvedený příspěvek se vyplácí od měsíce března 2021 a podle současných pravidel bude náležet až do června 2021 tedy ještě za měsíc červen. Jak je zde řečeno příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel spolu s náhradou mzdy prvních 14 dní karantény či nemoci samotné.

Zaměstnavatel si tento vyplacený zúčtovaný příspěvek následně může odečíst od povinného měsíčního pojistného, které odvádí na sociální pojištění. Daný odpočet mu umožňuje zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Odpočet si však může zaměstnavatel uplatnit jen, když k tomu splní podmínky dané uvedeným zákonem. Může však nastat i situace, že zaměstnavatel z různých důvodů podmínky pro odpočet nesplňuje a odečíst si příspěvek nemůže a vznikne mu tím mzdový náklad.

Jak je však uvedeno výše, ať už vznikne ta či ona situace musí se vždy správně promítnout do účetnictví zaúčtováním na správné účty. V prvním případě, když zaměstnavatel splňuje podmínky pro odpočet příspěvku, Účtuje se na účtech rozvahových.

Pokud nastane druhá situace a zaměstnavateli nevznikne nárok na odpočet tohoto příspěvku a účetní jednotka si nemůže snížit odvody na sociální pojištění, poskytnutý příspěvek pak zůstává nákladem účetní jednotky a tento případ je třeba promítnout na účty výsledkové. Více zde.

Pracovní volno poskytované na práci s dětmi a jeho novinky v roce 2021

Pracovní volno poskytované na práci s dětmi a jeho novinky v roce 2021

Datum článku: 13. 05. 2021

Léto se neúprosně blíží a s ním i nejrůznější dětské tábory, sportovní a další aktivity, které naplní…

Více informací
Dát okamžitou výpověď zaměstnanci za neomluvenou absenci nemusí být snadné. Někdy, stačí jeden neomluvený den a jindy nemusí být důvodem k okamžitému propuštění ani tři zameškané dny

Dát okamžitou výpověď zaměstnanci za neomluvenou absenci nemusí být snadné. Někdy, stačí jeden neomluvený den a jindy nemusí být důvodem k okamžitému propuštění ani tři zameškané dny

Datum článku: 07. 05. 2021

Okamžitě zrušit se zaměstnancem pracovní poměr za neomluvenou absenci či spíše několik absencí v zaměstnání…

Více informací