Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nástup do zaměstnání si žádá alespoň základní povědomost o daních a komunikaci se mzdovou účetní

Úplní nováčci to nemají nikdy a nikde snadné ani v úplně prvním zaměstnání. První zaměstnání znamená spoustu novinek, které je nutné si osvojit a naučit se je automaticky zvládat. Uvedené se týká také daňových povinností, ale i výhod z daní plynoucích.

Nástup do zaměstnání si žádá alespoň základní p 2.jpg
Datum článku: 15. 10. 2018

Daňovým záležitostem se v zaměstnání vyhnout nelze a účetní je po šéfovi druhou nejdůležitější osobou

Nástup do prvního zaměstnání i první získaná mzda, znamená pro každého většinou spousty představ o prosazování a uskutečňování svých představ, o pokroku k finančnímu osamostatnění a dalších velkých životních změnách.

Ano, první zaměstnání je skutečně obrovskou změnou, která si nutně žádá rychlé osvojení mnoha nových nutných úkonů a pravidel, bez kterých se v dané životní situaci zkrátka žádný zaměstnanec neobejde. V zaměstnání nejsou nutné jen znalosti a dovednosti související s výkonem práce a osvojení si pracovní disciplíny, stejně nutné je mít alespoň základní povědomost o daních a o povinnostech i možnostech, které jsou s danou záležitostí spojeny. Zaměstnání, mzda, daně a mzdová účetní, jsou záležitosti, se kterými se začínající zaměstnanec musí rychle seznámit, proniknout do jejich nevyhnutelného propojení a začít plnit povinnosti, které si dané propojení žádá.

Mzdová účetní musí mít od zaměstnance dokumentaci k výpočtu a zdanění mzdy

Každý zaměstnanec má ze zákona právo dostávat za odvedenou práci odpovídající odměnu v podobě mzdy či platu a následně musí být, každá takováto odměna, která je příjmem ze závislé činnosti, daňově ošetřena a musí z ní být povinně odvedena nejen daň z příjmu fyzických osob i další povinné odvody pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení. Pravidelné srážky z příjmu je třeba zajistit i u životního pojištění či případně u problémů s insolvencí. Na straně druhé daně nemusí znamenat jen odvody státu, ale i žádání odvedených peněz zpět formou daňových slev a odpočtů měsíčních i ročních.

Veškerou uvedenou agendu obstarává mzdová účetní a potřebuje k tomu od každého zaměstnance dokumentaci, která určuje jeho individuální daňové povinnosti i práva. Daňové povinnosti i práva na slevy a odpočty jsou pro každého zaměstnance jiná a vycházejí z jeho životní situace.

Zaměstnanci, kteří si nebudou obstarávat daňové záležitosti samostatně a nebudou podávat daňové přiznání, musí minimálně jednou ročně zajít za účetní a podepsat Prohlášení o příjmech, které je více známé jako růžové prohlášení, které je podkladem pro roční zúčtování daně u zaměstnavatele a které právě účetní provede.

Zaměstnanec rodič, který žádá daňové zvýhodnění na děti či slevu na dani manželku s nízkými příjmy musí uvedené nároky také doložit, rodným listem dítěte či dětí, prohlášením druhého rodiče o neuplatnění slevy a u studentů ještě potvrzením o studiu. Také sleva na manželku má zase své specifické doklady. Bez příslušného dokladu se neobejde ani daňová sleva na invaliditu či uplatnění odpočtů na zaplacené úroky z hypotéky, životní pojištění a další záležitosti.

Podnikající zaměstnanec musí za mzdovou účetní také

Za mzdovou účetní musí zajít či ji písemně oslovit i zaměstnanec, který si bude daňové přiznání vyřizovat sám z důvodu podnikání nebo proto, že má další příjmy, které mu podání přiznání ze zákona ukládají. Uvedený zaměstnanec potřebuje od mzdové účetní potvrzení o dosažených zdanitelných příjmech, které je povinnou přílohou daňového přiznání.

Nahlásit je třeba také každou změnu ohledně povinností i nároků

Od počátku zaměstnání si musí zaměstnanec hlídat a včas nahlásit také všechny změny ovlivňující daňové povinnosti a nárok na slevy či odpočty. Nahlásit je nutné ukončení studia dětí, zánik invalidity i změny ohledně pojištění či hypoték. Peníze z neoprávněného či nedoloženého nároku je vždy nutné vracet a mnohdy se to neobejde bez sankcí. Každou změnu je třeba hlásit nejpozději do osmi dnů od chvíle, kdy k ní došlo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Datum článku: 25. 07. 2022

Začínajících podnikatelů v poslední době příliš nepřibývá, trend je spíše opačný. Důvodem této…

Více informací
Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní  podporu v nezaměstnanosti

Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní podporu v nezaměstnanosti

Datum článku: 22. 07. 2022

Jsou situace, kdy může být pro zaměstnance podání výpovědi jediným řešením nějakého závažného problému.…

Více informací
Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Datum článku: 20. 07. 2022

Hlavním úkolem orgánů inspekce práce je kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů plynoucích…

Více informací
S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být snadné

S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být snadné

Datum článku: 04. 07. 2022

V současné době, kdy ceny úplně všeho stoupají den ode dne vzhůru, není nijak výjimečné, že si mnoho…

Více informací