Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nehmotný majetek je třeba odepisovat daňově správně i po změnách v roce 2021

Správné odepisování majetku i toho nehmotného je jednou z klíčových operací v účetní jednotce a v roce 2021 je třeba tomuto věnovat zvláštní pozornost, protože došlo k zásadní změně v zákoně o daních z příjmů. Došlo zde ke zrušení definice nehmotného majetku a tím i ke změně dosavadního způsobu jeho odepisování. Pro účely daně z příjmů se nyní s tímto majetkem a jeho technickým zhodnocením zachází jinak a pro stanovení základu daně jednotka převezme a použije účetní odpisy.

Nehmotný majetek je třeba odepisovat daňově správně i po  2.jpg
Datum článku: 01. 12. 2021

Jakým způsobem se nově správně daňově odepisuje nehmotný majetek?

Nehmotným majetkem se podle vyhlášky zákona o účetnictví rozumí především nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění účetní jednotkou a patří sem taktéž povolenky na emise a preferenční limity. Stejný právní předpis také definuje dobu použitelnosti daného majetku jako dobu, po kterou je majetek využitelný pro současnost nebo uchovatelný pro další činnost.

Do konce roku 2020 zde tedy byla zvlášť pravidla pro účetní odpisy a pravidla pro daňové odepisování tohoto majetku. Jak je však řečeno výše od 1. 1. 2021, byl nehmotný majetek pro daňové odpisové účely upravený v § 32a zákona o daních z příjmů, zcela zrušen a odepisování přechází pod účetnictví.

Nově platí, že z hlediska zákona o účetnictví zůstávají postupy odepisování majetku nezměněny a daňové odpisy nehmotného majetku se nově řídí také zákonem o účetnictví respektive interní směrnicí účetní jednotky. Každá účetní jednotka má ve svých interních účetních směrnicích stanoveno jakým způsobem odepisuje nehmotný majetek. Od roku 2021 jsou tyto dříve daňové odpisy nehmotného majetku, pokud jeho cena nepřekročí hranici stanovenou účetní jednotkou pro dlouhodobý nehmotný majetek daňově uznatelným výdajem či nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů dle § 24 odstavec 2 písmene v). Odpisy nehmotného majetku je možné totiž stanovit rozdílně pro různé druhy majetku a nelze je přerušit. V případě hospodářské krize se účetní odpisy mohou vykázat a uplatnit do daňové ztráty.

Účetní jednotky musí věnovat velkou pozornost správnému nastavení vnitřního předpisu ohledně odepisování nehmotného majetku, aby tento předpis mohl být správně používán a prošel případnou kontrolou

Uvedené změny v odepisování nehmotného majetku účetní jednotky si u každé účetní jednotky žádají v první řadě, aby měla vnitřním předpisem nehmotný majetek řádně určen. Dále musí být k danému majetku pečlivě zpracován odpisový plán, to znamená jednoznačná pravidla technického zhodnocení daného majetku a způsob jeho odepisování.

Jedině na základě takto detailně zpracovaného účetního předpisu je možné náklady spojené s pořízením nehmotného majetku správně uplatnit a vykázat jako výdaje či náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Každá účetní jednotka musí totiž počítat s tím, že toto stanovení vnitřního účetního předpisu a nový postup odepisování nehmotného majetku si správce daně přijde zkontrolovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 07. 12. 2022

Rok 2023 je za dveřmi a opět je jasné že má nachystánu řadu změn pro podnikatele, zaměstnavatele, zaměstnance…

Více informací
Vánoční provozní doba finančních úřadů v roce 2022

Vánoční provozní doba finančních úřadů v roce 2022

Datum článku: 05. 12. 2022

Doba vánoční a konce roku přinese i v roce 2022 omezení provozní doby na finančních úřadech a pracoviště…

Více informací
Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací
Nejčastější postihy v oblasti daní

Nejčastější postihy v oblasti daní

Datum článku: 01. 12. 2022

Oblast daní je vždy pevně propojena s daňovými povinnostmi, které se musí plnit dle přísných pravidel určených…

Více informací