Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nehmotný majetek je třeba odepisovat daňově správně i po změnách v roce 2021

Správné odepisování majetku i toho nehmotného je jednou z klíčových operací v účetní jednotce a v roce 2021 je třeba tomuto věnovat zvláštní pozornost, protože došlo k zásadní změně v zákoně o daních z příjmů. Došlo zde ke zrušení definice nehmotného majetku a tím i ke změně dosavadního způsobu jeho odepisování. Pro účely daně z příjmů se nyní s tímto majetkem a jeho technickým zhodnocením zachází jinak a pro stanovení základu daně jednotka převezme a použije účetní odpisy.

Nehmotný majetek je třeba odepisovat daňově správně i po  2.jpg
Datum článku: 01. 12. 2021

Jakým způsobem se nově správně daňově odepisuje nehmotný majetek?

Nehmotným majetkem se podle vyhlášky zákona o účetnictví rozumí především nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění účetní jednotkou a patří sem taktéž povolenky na emise a preferenční limity. Stejný právní předpis také definuje dobu použitelnosti daného majetku jako dobu, po kterou je majetek využitelný pro současnost nebo uchovatelný pro další činnost.

Do konce roku 2020 zde tedy byla zvlášť pravidla pro účetní odpisy a pravidla pro daňové odepisování tohoto majetku. Jak je však řečeno výše od 1. 1. 2021, byl nehmotný majetek pro daňové odpisové účely upravený v § 32a zákona o daních z příjmů, zcela zrušen a odepisování přechází pod účetnictví.

Nově platí, že z hlediska zákona o účetnictví zůstávají postupy odepisování majetku nezměněny a daňové odpisy nehmotného majetku se nově řídí také zákonem o účetnictví respektive interní směrnicí účetní jednotky. Každá účetní jednotka má ve svých interních účetních směrnicích stanoveno jakým způsobem odepisuje nehmotný majetek. Od roku 2021 jsou tyto dříve daňové odpisy nehmotného majetku, pokud jeho cena nepřekročí hranici stanovenou účetní jednotkou pro dlouhodobý nehmotný majetek daňově uznatelným výdajem či nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů dle § 24 odstavec 2 písmene v). Odpisy nehmotného majetku je možné totiž stanovit rozdílně pro různé druhy majetku a nelze je přerušit. V případě hospodářské krize se účetní odpisy mohou vykázat a uplatnit do daňové ztráty.

Účetní jednotky musí věnovat velkou pozornost správnému nastavení vnitřního předpisu ohledně odepisování nehmotného majetku, aby tento předpis mohl být správně používán a prošel případnou kontrolou

Uvedené změny v odepisování nehmotného majetku účetní jednotky si u každé účetní jednotky žádají v první řadě, aby měla vnitřním předpisem nehmotný majetek řádně určen. Dále musí být k danému majetku pečlivě zpracován odpisový plán, to znamená jednoznačná pravidla technického zhodnocení daného majetku a způsob jeho odepisování.

Jedině na základě takto detailně zpracovaného účetního předpisu je možné náklady spojené s pořízením nehmotného majetku správně uplatnit a vykázat jako výdaje či náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Každá účetní jednotka musí totiž počítat s tím, že toto stanovení vnitřního účetního předpisu a nový postup odepisování nehmotného majetku si správce daně přijde zkontrolovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Datum článku: 30. 05. 2023

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně…

Více informací
Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Datum článku: 29. 05. 2023

Potřeba aby si lidé více a aktivněji spořili na důchod je stále naléhavější. Stát proto již od roku 2024…

Více informací