Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nehmotný majetek je třeba odepisovat daňově správně i po změnách v roce 2021

Správné odepisování majetku i toho nehmotného je jednou z klíčových operací v účetní jednotce a v roce 2021 je třeba tomuto věnovat zvláštní pozornost, protože došlo k zásadní změně v zákoně o daních z příjmů. Došlo zde ke zrušení definice nehmotného majetku a tím i ke změně dosavadního způsobu jeho odepisování. Pro účely daně z příjmů se nyní s tímto majetkem a jeho technickým zhodnocením zachází jinak a pro stanovení základu daně jednotka převezme a použije účetní odpisy.

Nehmotný majetek je třeba odepisovat daňově správně i po  2.jpg
Datum článku: 01. 12. 2021

Jakým způsobem se nově správně daňově odepisuje nehmotný majetek?

Nehmotným majetkem se podle vyhlášky zákona o účetnictví rozumí především nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění účetní jednotkou a patří sem taktéž povolenky na emise a preferenční limity. Stejný právní předpis také definuje dobu použitelnosti daného majetku jako dobu, po kterou je majetek využitelný pro současnost nebo uchovatelný pro další činnost.

Do konce roku 2020 zde tedy byla zvlášť pravidla pro účetní odpisy a pravidla pro daňové odepisování tohoto majetku. Jak je však řečeno výše od 1. 1. 2021, byl nehmotný majetek pro daňové odpisové účely upravený v § 32a zákona o daních z příjmů, zcela zrušen a odepisování přechází pod účetnictví.

Nově platí, že z hlediska zákona o účetnictví zůstávají postupy odepisování majetku nezměněny a daňové odpisy nehmotného majetku se nově řídí také zákonem o účetnictví respektive interní směrnicí účetní jednotky. Každá účetní jednotka má ve svých interních účetních směrnicích stanoveno jakým způsobem odepisuje nehmotný majetek. Od roku 2021 jsou tyto dříve daňové odpisy nehmotného majetku, pokud jeho cena nepřekročí hranici stanovenou účetní jednotkou pro dlouhodobý nehmotný majetek daňově uznatelným výdajem či nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů dle § 24 odstavec 2 písmene v). Odpisy nehmotného majetku je možné totiž stanovit rozdílně pro různé druhy majetku a nelze je přerušit. V případě hospodářské krize se účetní odpisy mohou vykázat a uplatnit do daňové ztráty.

Účetní jednotky musí věnovat velkou pozornost správnému nastavení vnitřního předpisu ohledně odepisování nehmotného majetku, aby tento předpis mohl být správně používán a prošel případnou kontrolou

Uvedené změny v odepisování nehmotného majetku účetní jednotky si u každé účetní jednotky žádají v první řadě, aby měla vnitřním předpisem nehmotný majetek řádně určen. Dále musí být k danému majetku pečlivě zpracován odpisový plán, to znamená jednoznačná pravidla technického zhodnocení daného majetku a způsob jeho odepisování.

Jedině na základě takto detailně zpracovaného účetního předpisu je možné náklady spojené s pořízením nehmotného majetku správně uplatnit a vykázat jako výdaje či náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Každá účetní jednotka musí totiž počítat s tím, že toto stanovení vnitřního účetního předpisu a nový postup odepisování nehmotného majetku si správce daně přijde zkontrolovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Datum článku: 13. 01. 2022

Nemoc Covid-19 řádí i v naší zemi již téměř dva roky a za uvedenou dobu se několikrát měnila i doba pro…

Více informací
I v invalidním důchodu je práce přirozenou a často také nutnou součástí života

I v invalidním důchodu je práce přirozenou a často také nutnou součástí života

Datum článku: 11. 01. 2022

Je velkou chybou a v podvědomí společnosti ještě stále hojně přetrvávajícím mýtem, že lidé s invalidním…

Více informací
Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Datum článku: 10. 01. 2022

K přečerpání dovolené u zaměstnance není úplně ojedinělý problém a může k němu dojít i při pečlivém…

Více informací
Upřednostnění splácení jistiny dluhu před úrokem má od ledna 2022 pomáhat dlužníkům

Upřednostnění splácení jistiny dluhu před úrokem má od ledna 2022 pomáhat dlužníkům

Datum článku: 10. 01. 2022

Novela občanského zákoníku, která nabyla účinnosti dne 7. 1. 2022, má poskytovat dlužníkům-spotřebitelům větší…

Více informací