Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nespolehlivý plátce DPH velmi často může pro příjemce znamenat ručení za daň

Před nespolehlivostí v oblasti daní je vždy třeba mít se na pozoru. Zvláště je nutné si hlídat spolehlivost partnerů plátců zejména v oblasti DPH, protože nespolehlivý plátce v daném případě pro příjemce často znamená, že mu ze zákona o dani z přidané hodnoty vznikne povinnost ručit za nezaplacenou daň z přijetého plnění.

Nespolehlivý plátce DPH velmi často může pro příjemce znamenat r 2.jpg
Datum článku: 11. 07. 2022

Nespolehlivý plátce DPH je pro příjemce plnění vždy rizikem, že bude muset převzít povinnosti na svá bedra, ručit za daň a správně ji také odvést

Už několikrát bylo na tomto portále zmíněno, že je velmi zásadní vždy si důkladně prověřovat obchodní partnery z hlediska jejich přístupu k povinnostem a to i těm daňovým. Takový kontrakt s nespolehlivým plátcem DPH totiž zpravidla pro příjemce znamená vrásky na čele a často i nutnost ručení za nezaplacenou daň.

Nespolehlivým plátcem je podle zákona o DPH každý plátce DPH, který závažným způsobem porušil své povinnosti vůči správě daně a kdo byl z rozhodnutí správce daně uvedeným způsobem označen. Za nespolehlivého plátce může být označena jak podnikající fyzická osoba, tak společnost neplnící daňové povinnosti například opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, opakovaně v přiznání k DPH uvádí nesprávnou daň, nebo se například účelově vyhýbá kontaktu se správcem daně. I když je to často nesnadné, vyplatí se, být před takovými osobami a společnostmi ostražití, protože právě důsledky jejich nespolehlivosti většinou přistanou jako těžké břemeno na bedrech příjemce a je nutné jej řešit.

Paragraf 109 zákona o DPH jednoznačně a nekompromisně stanoví, že příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění vždy, pokud je o poskytovateli čili plátci zdanitelného plnění zveřejněna skutečnost v registru nespolehlivých plátců, že je nespolehlivým plátcem. Z uvedeného je tedy jednoznačně patrné proč je nutné si  podnikatelské a obchodní partnery předem prověřovat.

Dle výše zmíněného § 109 zákona o DPH ručí příjemce za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata z daného plnění:

  • zjevně odchylná od obvyklé ceny bez ekonomického zdůvodnění,
  • je zcela či z části poskytnuta bezhotovostním převodem na účet poskytovatele platebních služeb mimo tuzemsko,
  • pokud je úplata zcela nebo z části poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky, při jejímž překročení je ze zákona stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně,
  • pokud je úplata zcela či zčásti poskytnuta ve virtuální měně.

V případě, že příjemce zdanitelného plnění hradí za poskytovatele daného plnění daň z tohoto plnění, musí být odvedena správně na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele

Při uvedené platbě daně příjemcem za poskytovatele, musí příjemce plnění věnovat ostražitou pozornost tomu, aby správně uvedl zejména:

  • identifikaci poskytovatele, za něhož povinnost plní,
  • daň, na kterou je úhrada určena,
  • předčíslí bankovního účtu 80039, které určuje, že se jedná o platbu pro zajištění daně dle zákona o DPH a správně musí být i číslo účtu.

Správně je třeba uvést také variabilní, konstantní i specifický symbol a zprávu pro příjemce platby.

Ohledně ručení za daň se příjemce plnění může za určitých okolností bránit

Příjemce plnění se pochopitelně může bránit proti ručení za nespolehlivého plátce a může být u soudu dokonce úspěšný, pokud se prokáže, že příjemce plnění v okamžiku plnění nevěděl ani vědět nemohl, že by DPH zůstala nezaplacená.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Datum článku: 27. 09. 2022

Jak asi většina z nás minimálně tuší, tak každý zaměstnavatel má zákonem stanovenu vůči svým zaměstnancům…

Více informací
Přeplatek na silniční dani se týká mnoha poplatníků a vyplatí se o něj požádat

Přeplatek na silniční dani se týká mnoha poplatníků a vyplatí se o něj požádat

Datum článku: 21. 09. 2022

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, že mnoho z nich má v současnosti i z minulých let…

Více informací
Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Datum článku: 20. 09. 2022

I když ne všichni jsou tím nadšeni, tak je nutné se smířit s tím, že rozvoj elektronizace a elektronické komunikace…

Více informací
Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností k DPH klíčové

Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností k DPH klíčové

Datum článku: 19. 09. 2022

Skutečné a formální sídlo, čili sídlo zapsané v obchodním rejstříku, u většiny větších firem nebývá…

Více informací