Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nezabavitelné minimum dlužníka je i v roce 2022 vyšší než rok předešlý

Je už více než jisté, že i v roce 2022 se bude mnoho lidí potýkat s dluhovými problémy. Drobným pozitivem pro tyto lidi i jejich blízké je, že i pro rok 2022 se zvýšilo nezabavitelné minimum, tedy nezabavitelné částky finančních prostředků, které musí dlužníkovi z jeho mzdy či platu zůstat i přes exekuční srážky.

Nezabavitelné minimum dlužníka je i v roce 2022 vyšší než 2.jpg
Datum článku: 07. 01. 2022

Od 1. 1. 2022 se dlužníkům s exekucemi zvyšuje nezabavitelná částka z příjmu na samotného dlužníka i částka na vyživované osoby

Dlužníkům s nařízenými exekučními srážkami ze mzdy či platu vždy exekuce spolkne velkou část jejich výdělku, což se nezmění ani v roce 2022. Na straně druhé i v roce 2022 ze zákona platí, že každému dlužníkovi musí vždy zůstávat základní nezabavitelné minimum na úhradu životních potřeb  dlužníka samotného a další nezabavitelná částka musí dlužníkovi zůstat, když má vyživovací povinnost k dalším osobám, které s dlužníkem sdílí společnou domácnost.

Nezabavitelná částka na samotného povinného dlužníka pro rok 2022 činí 8006,25 Kč měsíčně. Proti roku předchozímu se částka zvýšila o 133,5 Kč měsíčně. Nezabavitelná částka na jednu vyživovanou osobu dlužníkem stoupla pro rok 2022 na částku 2668,75 Kč měsíčně. V roce předchozím byla tato částka na čísle 2624,75. Nárůst zde činí zhruba 44 Kč měsíčně.

Celková nezabavitelná částka konkrétního povinného dlužníka vychází tedy vždy z jeho aktuální konkrétní situace a z toho zda dlužník má vyživovací povinnost k dalším osobám. Celková nezabavitelná částka se vypočítává jako součet nezabavitelné částky na dlužníka a nezabavitelných částek na vyživované osoby. Součet celkové nezabavitelné částky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Dlužník musí zaměstnavateli sám doložit plnění vyživovací povinnosti, a komu ji poskytuje

Nezabavitelnou částku může povinný uplatňovat na manžela, manželku, registrovaného partnera/partnerku, pokud trvá manželství či partnerství a samozřejmě lze uplatňovat nezabavitelnou částku také na dítě či děti, které povinný vyživuje.

Dlužník, kterému při exekuci na mzdu či plat náleží nezabavitelné minimum na vyživovanou osobu či osoby musí ve vlastním zájmu doložit svému zaměstnavateli a plátci mzdy, že vyživuje a komu vyživovací povinnost poskytuje. Zaměstnavatel nemá povinnost sám zjišťovat, zda uvedený zaměstnanec k někomu plní vyživovací povinnost. Pokud tedy dlužník chce, aby mu nezabavitelné minimum na vyživovanou osobu případně osoby po sražení exekučních pohledávek skutečně ze mzdy zůstávalo, musí zaměstnavateli dodat potřebné doklady. Dokládá se dokladem o trvání manželství či registrovaného partnerství a u vyživovací povinnosti k dítěti pak rodným list dítěte případně i potvrzením o studiu. Vyživovací povinnost může dlužník mít a plnit i vůči rozvedenému z manželů a v takovém případě se dokládá rozsudkem o stanovení výživného.

Nezabavitelná částka se nezapočítává na osobu, v jejíž prospěch byla nařízena exekuce pro pohledávky na výživném.

Prodlužuje se doba na zastavení exekuce, když zaměstnanec nepobírá  žádnou či dostatečnou mzdu

V případech kdy v exekučním řízení vyjde najevo, že povinný po určitou dobu vůbec nepobírá mzdu nebo pobírá mzdu tak nízkou, že z ní nelze provádět exekuční srážky ze mzdy, tak se exekuce zastaví. Exekuce se zastavuje na návrh samotného dlužníka či plátce mzdy.

Nově se od roku 2022 prodlužuje doba, po kterou se na zastavení exekuce musí čekat. Do konce roku 2021 platilo, že pokud dlužník po dobu dvou let nepobíral mzdu vůbec nebo pobíral mzdu, která byla tak nízká, že nešlo provádět exekuční srážky, tak šlo exekuci zastavit právě na návrh dlužníka či plátce mzdy. Nyní se nově exekuce na mzdu soudně zastaví, respektive bude možno ji zastavit, až když povinný nebude pobírat žádnou mzdu, nebo bude mít mzdu k exekuci nedostatečnou nejméně po dobu 3 let.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací
Promlčecí dobu splatnosti faktur si vždy musí hlídat sám věřitel

Promlčecí dobu splatnosti faktur si vždy musí hlídat sám věřitel

Datum článku: 13. 11. 2023

Dobu splatnosti faktur si musí pečlivě hlídat nejen strana, která má povinnost platby čili dlužník, ale také…

Více informací