Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nezabavitelné minimum v exekuci je od července 2022 opět vyšší

Inflační veletoče a neustálý prudký nárůst cen znovu od července 2022 změnily výši nezabavitelného minima pro dlužníky, kteří se potýkají s exekucí.

Nezabavitelné minimum v exekuci je od července 2 2.jpg
Datum článku: 21. 07. 2022

Dlužníkům v exekuci od srpnové výplaty bude znovu zůstávat víc peněz. Nezabavitelné částky se v roce 2022 zvedly už potřetí

V roce 2022 se budou dlužníci, věřitelé i účetní přizpůsobovat nové výši nezabavitelných částek v exekuci. Od července respektive od srpnové splátky mzdy musí být opět dlužníkům ponecháno více z jejich příjmů ať už ze mzdy, platu či důchodů.

Částky nezabavitelné v exekuci dlužníkům se od 1. 7. 2022 ze zákona opět zvyšují. Toto zvýšení je v letošním roce již třetí v roce a vynutil si jej nepříznivý ekonomický vývoj, který si i několikáté mimořádné zvýšení životního minima nákladů na bydlení i některých sociálních dávek, které lidé potřebují na uspokojení základních životních potřeb.

Právě životní minimum, se od 1. 7. 2022 zvýšilo na částku 4620 Kč měsíčně a této změně se musí automaticky přizpůsobit všechny další veličiny příjmů, které z výše životního minima vycházejí nebo jsou jím nějak ovlivněny. Výše nezabavitelných částek dlužníka v exekuci musí vždy vycházet právě z aktuální výše životního minima.

Nezabavitelné částky příjmu dlužníka v exekuci jsou vždy ty části příjmu, kterých se exekuční srážky nesmí dotknout a dlužníkovi a jemu vyživovaným osobám musí vždy v každém případě zůstat.

Jedná se o nezabavitelnou částku na osobu samotného dlužníka. Nezabavitelnou částku či částky na osoby dlužníkem vyživované, čili osoby, k nimž má dlužník vyživovací povinnost. Dále pokud se dlužníkovi sráží na nepřednostní pohledávky, a pokud je mzda dlužníka dostatečně vysoká musí mu být ponechán ještě zbytek čisté mzdy, který se ještě nerozděluje na třetiny a patří ještě do té části mzdy, která se nesráží bez omezení. U exekučních srážek totiž vždy platí, že nad určitou příjmovou hranici po předchozím odečtení oněch nedotknutelných částek se ze zbylého příjmu dlužníka, pokud takový příjem má, sráží na úhradu dluhu bez omezení.

Nijak se nemění pravidla, že základní nezabavitelná částka na osobu samotného dlužníka se počítá jako součet ¾ z aktuální částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů, na bydlení. Taktéž platí, že částka na jednu osobu vyživovanou dlužníkem se počítá jako 1/3 nezabavitelné částky na dlužníka samotného. Pokud se tedy jedná o dlužníka s exekučními srážkami, který vyživuje jednu další osobu, musí mu vždy z jeho mzdy, platu či sociálních dávek, které jsou pro účely exekuce brány jako mzda, respektive se s nimi jako se mzdou zachází, vždy zůstat nezabavitelná částka na jeho osobu plus nezabavitelná částka na osobu vyživovanou.

Nezabavitelná částka na samotného dlužníka od července 2022 nově činí 9416,25 Kč. Na jednu vyživovanou osobu je nově 3138,75 Kč měsíčně

Jak se tedy nezabavitelné částky v dlužníkově výplatě od srpna 2022 změní? Výplatu mzdy či platu za měsíc červenec 2022 obdrží dlužník na účet v srpnu. Dlužníci pobírající důchod, který je pro účely exekuce vnímán stejně jako mzda a je z něho tedy exekučně sráženo, jako ze mzdy uvidí změnu již v částce, která přijde na účet v červenci.

Exekuční srážky se vždy provádí z čisté mzdy, tedy ze mzdy, která už je daňově ošetřena a byla z ní odvedena povinná záloha na daň z příjmu i povinné odvody na zdravotní pojištění i sociální pojištění.

Z čisté mzdy, platu či důchodci z důchodu musí dlužníkovi nově nutně a vždy zůstat 9416,25 Kč měsíčně, protože právě tolik je ze zákona od července nezabavitelné minimum na samotného povinného dlužníka. Částka se zde zvýšila o 277,5 Kč měsíčně. Dlužníkovi, který vyživuje další osobu či osoby musí povinně samozřejmě zůstávat úměrně ještě více. Částka na jednu vyživovanou osobu vzrostla o 92,5 Kč měsíčně na 3138,75 Kč.

Jak je řečeno výše, stoupla od uvedeného data i částka, která dlužníkovi musí ze zbytku čistého příjmu ještě zůstat, pokud nemá přednostní pohledávky a nemá úplně nejnižší příjem. Jde o onen zbytek, který ještě nespadá do neomezeného sražení. Zde se částka zvýšila na 8380 Kč. A samozřejmě se výše posunula právě ona hranice, od níž je zbytek příjmu již plně zabavitelný na úhradu dluhů. Tato hranice se nově posunula na částku 25 110 Kč. Pokud má dlužník čistou mzdu či důchod vyšší a po odečtení základních nezabavitelných částek stále něco zbývá, pak to co je nad 25 110 Kč už jde vše věřitelům.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací