Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nová povinnost od ledna 2023 pro provozovatele platforem sdílené ekonomiky

Od ledna 2023 se musí provozovatelé platforem sdílené ekonomiky například sdíleného ubytování, poskytování dopravních prostředků a podobných služeb připravit na plnění nové oznamovací povinnosti, která jim vyplyne z již schválené změny v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní a poplatků.

Nová povinnost od ledna 2023 pro provozovatele platforem sdílen 2.jpg
Datum článku: 06. 10. 2022

Sdílená ekonomika přináší nové možnosti podnikání, ale také si žádá plnění nových povinností plynoucích ze zákonů

Sdílená ekonomika nebo taktéž spoluspotřebitelství otevírá stále větší prostor alternativního podnikání i v naší zemi. Uvedené podnikání probíhá formou pronajímání či výměny komodit či majetku prostřednictvím online platforem jednotlivých společností. Na straně druhé však s sebou vždy každá nová možnost v podnikání přináší i nové povinnosti, které je nutné včas zaregistrovat a náležitě plnit.

Ani podnikání v oblasti sdílené ekonomiky se pochopitelně neobejde bez řádného plnění povinností zejména těch plynoucích z daňových zákonů. A právě jedna taková nová povinnost v oblasti oznamovací nově nastane provozovatelům platforem sdílené ekonomiky od 1. 1. 2023.

Poslanecká sněmovna na konci září schválila změnu v zákoně 164/2013, což je zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a poplatků. Jedná se o začlenění mezinárodně platných pravidel příslušné směrnice EU do uvedeného tuzemského zákona, aby tuzemské sdílené podnikání a k němu vázané povinnosti fungovalo podle stejných pravidel a principů v celém prostoru EU.

Provozovatelé platforem sdílené ekonomiky budou od roku 2023 povinně oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují jejich prodejci

Pochopitelně i při podnikání prostřednictvím sdílené ekonomiky vznikají příjmy, které musí být z hlediska daní řádně nahlášeny úřadům a poté patřičně zdaněny. Z uvedeného důvodu nastane s účinností  od 1. 1. 2023 i českým provozovatelům platforem sdílené ekonomiky povinnost přihlásit se k oznamovací povinnosti a oznamovat správci daně příjmy, které prostřednictvím daných platforem realizují jejich prodejci. Přihlášení se k dané povinnosti musí být do konce ledna následujícího po období, za které je oznámení podáváno.

První z těchto oznámení budou dotčení podnikatelé povinni podat za rok 2023 a lhůtu pro dané podání budou mít do 31. 1. 2024.

Přihlášení se i plnění dané povinnosti bude mít samozřejmě zákonem určená pravidla, která bude třeba dodržet

Samotné přihlášení se k povinnosti i její následné plnění čili oznamování příjmů, bude mít zákonem nastavená pravidla, podle nichž musí podnikatel jednat, aby povinnosti splnil správně. Všechny úkony s danou povinností svázané bude možné provádět elektronicky prostřednictvím Portálu Moje daně, kde bude vyčleněna příslušná sekce pro provádění dané povinnosti.

Více informací k uvedené nové povinnosti najdou provozovatelé platforem na webu Finanční správy ČR v sekci mezinárodní spolupráce a mezinárodní zdaňování. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Žádost o příspěvek na bydlení by se již koncem roku 2023 měla vyplňovat s průběžným ukládáním

Žádost o příspěvek na bydlení by se již koncem roku 2023 měla vyplňovat s průběžným ukládáním

Datum článku: 26. 05. 2023

Vyjádření, že požádat o příspěvek na bydlení online není úplně snadné, zní z úst nejednoho žadatele…

Více informací