Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nová povinnost od ledna 2023 pro provozovatele platforem sdílené ekonomiky

Od ledna 2023 se musí provozovatelé platforem sdílené ekonomiky například sdíleného ubytování, poskytování dopravních prostředků a podobných služeb připravit na plnění nové oznamovací povinnosti, která jim vyplyne z již schválené změny v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní a poplatků.

Nová povinnost od ledna 2023 pro provozovatele platforem sdílen 2.jpg
Datum článku: 06. 10. 2022

Sdílená ekonomika přináší nové možnosti podnikání, ale také si žádá plnění nových povinností plynoucích ze zákonů

Sdílená ekonomika nebo taktéž spoluspotřebitelství otevírá stále větší prostor alternativního podnikání i v naší zemi. Uvedené podnikání probíhá formou pronajímání či výměny komodit či majetku prostřednictvím online platforem jednotlivých společností. Na straně druhé však s sebou vždy každá nová možnost v podnikání přináší i nové povinnosti, které je nutné včas zaregistrovat a náležitě plnit.

Ani podnikání v oblasti sdílené ekonomiky se pochopitelně neobejde bez řádného plnění povinností zejména těch plynoucích z daňových zákonů. A právě jedna taková nová povinnost v oblasti oznamovací nově nastane provozovatelům platforem sdílené ekonomiky od 1. 1. 2023.

Poslanecká sněmovna na konci září schválila změnu v zákoně 164/2013, což je zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a poplatků. Jedná se o začlenění mezinárodně platných pravidel příslušné směrnice EU do uvedeného tuzemského zákona, aby tuzemské sdílené podnikání a k němu vázané povinnosti fungovalo podle stejných pravidel a principů v celém prostoru EU.

Provozovatelé platforem sdílené ekonomiky budou od roku 2023 povinně oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují jejich prodejci

Pochopitelně i při podnikání prostřednictvím sdílené ekonomiky vznikají příjmy, které musí být z hlediska daní řádně nahlášeny úřadům a poté patřičně zdaněny. Z uvedeného důvodu nastane s účinností  od 1. 1. 2023 i českým provozovatelům platforem sdílené ekonomiky povinnost přihlásit se k oznamovací povinnosti a oznamovat správci daně příjmy, které prostřednictvím daných platforem realizují jejich prodejci. Přihlášení se k dané povinnosti musí být do konce ledna následujícího po období, za které je oznámení podáváno.

První z těchto oznámení budou dotčení podnikatelé povinni podat za rok 2023 a lhůtu pro dané podání budou mít do 31. 1. 2024.

Přihlášení se i plnění dané povinnosti bude mít samozřejmě zákonem určená pravidla, která bude třeba dodržet

Samotné přihlášení se k povinnosti i její následné plnění čili oznamování příjmů, bude mít zákonem nastavená pravidla, podle nichž musí podnikatel jednat, aby povinnosti splnil správně. Všechny úkony s danou povinností svázané bude možné provádět elektronicky prostřednictvím Portálu Moje daně, kde bude vyčleněna příslušná sekce pro provádění dané povinnosti.

Více informací k uvedené nové povinnosti najdou provozovatelé platforem na webu Finanční správy ČR v sekci mezinárodní spolupráce a mezinárodní zdaňování. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roce 2023

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roce 2023

Datum článku: 08. 02. 2023

Z některých příjmů se sice nemusí platit daň z příjmu, ale přesto se, když přesáhnou určitou částku, musí…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Datum článku: 03. 02. 2023

Rozsáhlá a velmi obávaná novela zákoníku práce, která má přinést změny pravidel do dohod o provedení práce,…

Více informací