Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nová povinnost od ledna 2023 pro provozovatele platforem sdílené ekonomiky

Od ledna 2023 se musí provozovatelé platforem sdílené ekonomiky například sdíleného ubytování, poskytování dopravních prostředků a podobných služeb připravit na plnění nové oznamovací povinnosti, která jim vyplyne z již schválené změny v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní a poplatků.

Nová povinnost od ledna 2023 pro provozovatele platforem sdílen 2.jpg
Datum článku: 06. 10. 2022

Sdílená ekonomika přináší nové možnosti podnikání, ale také si žádá plnění nových povinností plynoucích ze zákonů

Sdílená ekonomika nebo taktéž spoluspotřebitelství otevírá stále větší prostor alternativního podnikání i v naší zemi. Uvedené podnikání probíhá formou pronajímání či výměny komodit či majetku prostřednictvím online platforem jednotlivých společností. Na straně druhé však s sebou vždy každá nová možnost v podnikání přináší i nové povinnosti, které je nutné včas zaregistrovat a náležitě plnit.

Ani podnikání v oblasti sdílené ekonomiky se pochopitelně neobejde bez řádného plnění povinností zejména těch plynoucích z daňových zákonů. A právě jedna taková nová povinnost v oblasti oznamovací nově nastane provozovatelům platforem sdílené ekonomiky od 1. 1. 2023.

Poslanecká sněmovna na konci září schválila změnu v zákoně 164/2013, což je zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a poplatků. Jedná se o začlenění mezinárodně platných pravidel příslušné směrnice EU do uvedeného tuzemského zákona, aby tuzemské sdílené podnikání a k němu vázané povinnosti fungovalo podle stejných pravidel a principů v celém prostoru EU.

Provozovatelé platforem sdílené ekonomiky budou od roku 2023 povinně oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují jejich prodejci

Pochopitelně i při podnikání prostřednictvím sdílené ekonomiky vznikají příjmy, které musí být z hlediska daní řádně nahlášeny úřadům a poté patřičně zdaněny. Z uvedeného důvodu nastane s účinností  od 1. 1. 2023 i českým provozovatelům platforem sdílené ekonomiky povinnost přihlásit se k oznamovací povinnosti a oznamovat správci daně příjmy, které prostřednictvím daných platforem realizují jejich prodejci. Přihlášení se k dané povinnosti musí být do konce ledna následujícího po období, za které je oznámení podáváno.

První z těchto oznámení budou dotčení podnikatelé povinni podat za rok 2023 a lhůtu pro dané podání budou mít do 31. 1. 2024.

Přihlášení se i plnění dané povinnosti bude mít samozřejmě zákonem určená pravidla, která bude třeba dodržet

Samotné přihlášení se k povinnosti i její následné plnění čili oznamování příjmů, bude mít zákonem nastavená pravidla, podle nichž musí podnikatel jednat, aby povinnosti splnil správně. Všechny úkony s danou povinností svázané bude možné provádět elektronicky prostřednictvím Portálu Moje daně, kde bude vyčleněna příslušná sekce pro provádění dané povinnosti.

Více informací k uvedené nové povinnosti najdou provozovatelé platforem na webu Finanční správy ČR v sekci mezinárodní spolupráce a mezinárodní zdaňování. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací