Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Nová vyhláška k cestovním náhradám pro rok 2015

Náhrady za, používání silničních vozidel, průměrná cena pohoných hmot i stravné na služebních cestách se mění každý rok. I v roce 2015 dojde v této oblasti ke změnám. Pojďme se podívat k jakým.

Nová vyhláěka k cestovním náhradám 2015.jpg
Datum článku: 01. 12. 2014

Od 1.1. 2015 by měla platit nová vyhláška, která upravuje sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel stravné v podnikatelském a státním sektoru a ceny pohoných hmot. Údaje v nové vyhlášce vycházejí z průzkumů a šetření Českého statistického úřadu.

Jaké bude stravné při tuzemské pracovní cestě v roce 2015

Kolik dostane zaměstnanec při pracovní cestě na stravné záleží na vývoji cen jídel a nápojů v oblasti veřejného stravování. Jak víme tyto ceny se v tuzemsku v důsledku inflace velmi rychle mění, a proto je potřeba jim přizpůsobit výši cestovních náhrad za pracovní cesty. V příštím roce by sazby stravného měly vzrůst o 2 až 4 Kč.

Sazby stravného za tuzemské pracovní cesty se řídí dle příslušných paragrafů zákoníku práce. Uvedené sazby upravují dva paragrafy, konkrétně § 163 odstavec 1 a § 176 odstavec 1 tohoto zákoníku. Paragraf 163 se vztahuje na zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 se soustředí na zaměstnance ve státní správě. U podnikatelské sféry je striktně stanovena maximální hodnota stravného a když zaměstnavatel-podnikatel vyplatí na stravném více, než je daný limit, nemůže si již tuto částku zahrnout do výdajů daňově uznatelných. Podle § 24 zákona o daních z příjmů je stravné nad limit uznatelné jedině, když bude zaměstnanci vyplaceno jako součást mzdy a patřičně zdaněno.
Zaměstnavatel ve státní správě si každý rok stanoví výši stravného dle zákoníku práce a maximální výši stravného může překročit. Stravné se dle zákoníku práce § 189 zaokrouhluje ne celé koruny. A to na celé koruny dolů do 50 haléřů, tam kde haléře dosáhnou hodnoty 50 a výše zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. Jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuta snídaně, oběd nebo večeře na které zaměstnanec sám nepřispívá pak mu přísluší krácené stravné dle § 163 odstavce 2. Konečná částka po vyúčtování pracovní cesty se ale zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Zaměstnanci v podnikatelské sféře dle § 163 příslušného zákoníku náleží stravné za 1 kalendářní den ve výši nejméně:

 • 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin
 • 104 Kč, při pracovní cestě delší než 12 hodin, ale nepřesahující 18 hodin
 • 163 Kč, je-li pracovní cesta delší než 18 hodin.

Ve státní sféře dostane zaměstnanec na pracovní cestě stravné dle § 176 odstavec 1 zákoníku práce ve výši:

 • 69-83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin,
 • 104-125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12, ale méně než 18 hodin,
 • 163-195 kč, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin.

U krácení stravného v příštím roce ke změnám nedochází, zůstane stejné a to:

 • 70% stravného při délce pracovní cesty v rozsahu 5-12 hodin
 • 38% stravného při pracovní cestě delší než 12, ale kratší než 18 hodin,
 • 25% stravného když cesta přesáhne 18 hodin.

Náhrady při používání vozidel při pracovní cestě

Stanovení ceny v základní sazbě náhrady při používání motorových vozidel upravuje též zákoník práce. Ceny se odvíjí od pořizovací ceny vozidla a odráží se v nich náklady na provoz vozidla. Vychází se z § 157 odstavce 4 zákoníku práce. Základní sazba za 1 km jízdy je:
nejméně 1 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
nejméně 3,70 Kč u osobních motorových vozidel,

Uvedené ceny v této oblasti se v roce 2015 měnit nebudou. Stanovené ceny jsou závazné pro zaměstnavatele ve státní správě a tito je nemohou před odjezdem zaměstnance na pracovní cestu nijak upravovat na rozdíl od podnikatelů.

Náhrady za pohonné hmoty v roce 2015

Náhrady za spotřebované pohonné hmoty během pracovní cesty podléhají § 158 odstavci 3 zákoníku práce. Zaměstnanec musí spotřebované pohonné hmoty prokázat dokladem, který dokazuje, že se jedná o nákup pohonných hmot během příslušné cesty. Základní sazby platí pro státní sféru i podnikatele shodné. Průměrná cena za jeden litr pohonné hmoty by v roce 2015 měla být:

 • 36,70 Kč u automobilového benzínu 95 oktanů,
 • 39,00 Kč u automobilového benzínu 98 oktanů,
 • 36,60 Kč u motorové nafty.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Banky nesouhlasí s ještě přísnější regulací hypoték, kterou má přinést nový zákon

Banky nesouhlasí s ještě přísnější regulací hypoték, kterou má přinést nový zákon

Datum článku: 20. 06. 2018

Pravidla pro poskytování hypoték se stále zpřísňují a nejtvrdší mají být po přijetí nového zákona o regulaci…

Více informací
Opoždění se splácením dluhu může znamenat úhradu zbylé dlužné částky naráz

Opoždění se splácením dluhu může znamenat úhradu zbylé dlužné částky naráz

Datum článku: 20. 06. 2018

Dluhy jsou velmi nepříjemná věc, a pokud se jich chce dlužník splácením zbavit, musí si dávat velký pozor při…

Více informací
Volno v zaměstnání táboroví vedoucí dostanou, pokud mu nebrání závažné důvody

Volno v zaměstnání táboroví vedoucí dostanou, pokud mu nebrání závažné důvody

Datum článku: 19. 06. 2018

Aby si malí a mladí mohli užívat letní táborové radovánky, musí mít sehraný tým vedoucích, zdravotníků,…

Více informací
Schválená novela o obchodních korporacích má vnést změny i do notářského řádu

Schválená novela o obchodních korporacích má vnést změny i do notářského řádu

Datum článku: 15. 06. 2018

Již v minulém týdnu schválila vláda novelu zákona o obchodních korporacích, která má změnit nejeden paragraf…

Více informací