Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nová vyhláška k cestovním náhradám pro rok 2015

Náhrady za, používání silničních vozidel, průměrná cena pohoných hmot i stravné na služebních cestách se mění každý rok. I v roce 2015 dojde v této oblasti ke změnám. Pojďme se podívat k jakým.

Nová vyhláěka k cestovním náhradám 2015.jpg
Datum článku: 01. 12. 2014

Od 1.1. 2015 by měla platit nová vyhláška, která upravuje sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel stravné v podnikatelském a státním sektoru a ceny pohoných hmot. Údaje v nové vyhlášce vycházejí z průzkumů a šetření Českého statistického úřadu.

Jaké bude stravné při tuzemské pracovní cestě v roce 2015

Kolik dostane zaměstnanec při pracovní cestě na stravné záleží na vývoji cen jídel a nápojů v oblasti veřejného stravování. Jak víme tyto ceny se v tuzemsku v důsledku inflace velmi rychle mění, a proto je potřeba jim přizpůsobit výši cestovních náhrad za pracovní cesty. V příštím roce by sazby stravného měly vzrůst o 2 až 4 Kč.

Sazby stravného za tuzemské pracovní cesty se řídí dle příslušných paragrafů zákoníku práce. Uvedené sazby upravují dva paragrafy, konkrétně § 163 odstavec 1 a § 176 odstavec 1 tohoto zákoníku. Paragraf 163 se vztahuje na zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 se soustředí na zaměstnance ve státní správě. U podnikatelské sféry je striktně stanovena maximální hodnota stravného a když zaměstnavatel-podnikatel vyplatí na stravném více, než je daný limit, nemůže si již tuto částku zahrnout do výdajů daňově uznatelných. Podle § 24 zákona o daních z příjmů je stravné nad limit uznatelné jedině, když bude zaměstnanci vyplaceno jako součást mzdy a patřičně zdaněno.
Zaměstnavatel ve státní správě si každý rok stanoví výši stravného dle zákoníku práce a maximální výši stravného může překročit. Stravné se dle zákoníku práce § 189 zaokrouhluje ne celé koruny. A to na celé koruny dolů do 50 haléřů, tam kde haléře dosáhnou hodnoty 50 a výše zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. Jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuta snídaně, oběd nebo večeře na které zaměstnanec sám nepřispívá pak mu přísluší krácené stravné dle § 163 odstavce 2. Konečná částka po vyúčtování pracovní cesty se ale zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Zaměstnanci v podnikatelské sféře dle § 163 příslušného zákoníku náleží stravné za 1 kalendářní den ve výši nejméně:

 • 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin
 • 104 Kč, při pracovní cestě delší než 12 hodin, ale nepřesahující 18 hodin
 • 163 Kč, je-li pracovní cesta delší než 18 hodin.

Ve státní sféře dostane zaměstnanec na pracovní cestě stravné dle § 176 odstavec 1 zákoníku práce ve výši:

 • 69-83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin,
 • 104-125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12, ale méně než 18 hodin,
 • 163-195 kč, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin.

U krácení stravného v příštím roce ke změnám nedochází, zůstane stejné a to:

 • 70% stravného při délce pracovní cesty v rozsahu 5-12 hodin
 • 38% stravného při pracovní cestě delší než 12, ale kratší než 18 hodin,
 • 25% stravného když cesta přesáhne 18 hodin.

Náhrady při používání vozidel při pracovní cestě

Stanovení ceny v základní sazbě náhrady při používání motorových vozidel upravuje též zákoník práce. Ceny se odvíjí od pořizovací ceny vozidla a odráží se v nich náklady na provoz vozidla. Vychází se z § 157 odstavce 4 zákoníku práce. Základní sazba za 1 km jízdy je:
nejméně 1 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
nejméně 3,70 Kč u osobních motorových vozidel,

Uvedené ceny v této oblasti se v roce 2015 měnit nebudou. Stanovené ceny jsou závazné pro zaměstnavatele ve státní správě a tito je nemohou před odjezdem zaměstnance na pracovní cestu nijak upravovat na rozdíl od podnikatelů.

Náhrady za pohonné hmoty v roce 2015

Náhrady za spotřebované pohonné hmoty během pracovní cesty podléhají § 158 odstavci 3 zákoníku práce. Zaměstnanec musí spotřebované pohonné hmoty prokázat dokladem, který dokazuje, že se jedná o nákup pohonných hmot během příslušné cesty. Základní sazby platí pro státní sféru i podnikatele shodné. Průměrná cena za jeden litr pohonné hmoty by v roce 2015 měla být:

 • 36,70 Kč u automobilového benzínu 95 oktanů,
 • 39,00 Kč u automobilového benzínu 98 oktanů,
 • 36,60 Kč u motorové nafty.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Obce a kraje už se tvrdých pokut za GDPR bát nemusí a novináři budou mít výjimky od roku 2020

Obce a kraje už se tvrdých pokut za GDPR bát nemusí a novináři budou mít výjimky od roku 2020

Datum článku: 23. 04. 2019

Začátkem tohoto měsíce konečně podepsal prezident republiky adaptační zákon související se zpřísněním pravidel…

Více informací
Nové formy zaměstnávání si žádají novou úpravu zákonů

Nové formy zaměstnávání si žádají novou úpravu zákonů

Datum článku: 18. 04. 2019

Změny se v našem životě dějí stále častěji a rychleji a týká se to i způsobů a forem práce. Ruku v ruce…

Více informací
EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

Datum článku: 18. 04. 2019

Proces elektronické evidence tržeb postupuje, ve středu prošla fáze třetí a čtvrté vlny druhým čtením…

Více informací
Hrubé porušení pracovní kázně kvůli alkoholu či návykovým látkám se dnes dost často z nutnosti přehlíží

Hrubé porušení pracovní kázně kvůli alkoholu či návykovým látkám se dnes dost často z nutnosti přehlíží

Datum článku: 16. 04. 2019

Často se říká, že všechno zlé je pro něco dobré a ve volně uzpůsobené podobě to bohužel platí i obráceně…

Více informací