Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nové povinnosti poskytovatelů platebních služeb kvůli podvodům s DPH

Pokusy o podvody v daňové oblasti a zejména v sektoru DPH zřejmě nikdy zcela nevymizí, a proto pokračuje i boj s tímto jednáním Dalším z pomocníků v tomto boji se stane i nová povinnost poskytovatelů platebních služeb evidovat pro správce daně informace o přeshraničních platbách a příjemcích takových plateb. Uvedené informace budou následně pomáhat k odhalení a prošetření plateb podezřelých z podvodu na DPH. Nová povinnost by měla začít platit již od 1. 1. 2024.

Nové povinnosti poskytovatelů platebních služeb kvůli pod 2.jpg
Datum článku: 10. 02. 2023

Poskytovatelé platebních služeb budou již za necelý rok ze zákona povinně sbírat údaje o přeshraničních platbách za účelem obrany proti podvodům s DPH

Poskytovateli platebních služeb jsou banky tuzemské i zahraniční, spořitelní a úvěrová družstva, poskytovatelé a vydavatelé elektronických peněz i další finanční i platební instituce s udělenou licencí ČNB k poskytování těchto služeb na území ČR. Všem jmenovaným přibude k jejich stávající práci již od začátku roku 2024 nová povinnost evidence údajů o uskutečňovaných přeshraničních platbách a jejich příjemcích a plátcích. Údaje budou poskytovatelé platebních služeb sbírat a archivovat pro správce daně všech členských států EU. Shromážděné informace tedy nebudou sloužit jen správě daní ČR, ale i správám daní dalších států EU.

Jak je řečeno v úvodu článku, uvedená činnost čili shromážděné údaje budou pomáhat v systematickém boji proti podvodům u DPH a samozřejmě i v prevenci těchto podvodů. Na základě těchto informací se má dařit systematičtěji kontrolovat případné nejasné či podezřelé přeshraniční platby i odhalovat pokusy o podvody již v začátcích.

Podvodů s DPH v oblasti přeshraničního obchodu přibývá, protože se daný obchod díky elektronizaci stále rozrůstá i rozrůstat bude. Přeshraniční elektronické nákupy jsou stále běžnější součástí života běžných občanů a logicky tedy roste i objem přeshraničních plateb, kdy plátce platby je v jednom státě EU a příjemce platby v jiném. Rozrůstání tohoto obchodu je jev přirozený i žádoucí, ale na straně druhé přináší samozřejmě i negativa v podobě většího prostoru právě pro vznik podvodů s DPH. Na tuto situaci je  nutné včas a systematicky reagovat a podvodnou činnost včas odhalovat a potírat a právě proto přichází výše uvedená nová evidenční povinnost pro zmíněné poskytovatele.

Právním podkladem k dané evidenční činnosti je evropská směrnice 2020/284/ES, která udává pravidla právě pro společný boj s uvedenými podvody v prostoru EU. Úkolem členských států EU tedy i ČR je začlenit tato pravidla do svých a řídit se jimi. U nás se tato pravidla stanou součástí zákona o dani z přidané hodnoty. Příslušné začlenění čili implementace směrnice do zmíněného zákona musí být hotova do 1, 1. 2024. Vláda ČR již 1. února 2023 projednala a schválila novelizaci tuzemského zákona o DPH daným směrem. Nyní bude legislativní proces dále pokračovat. Pojďme si však říci jak konkrétně bude nová povinnost poskytovatelů platebních služeb vypadat.

Poskytovatelé platebních služeb budou čtvrtletně zasílat správci daně údaje o přeshraničních platbách, pokud u jednoho příjemce bude za kalendářní čtvrtletí evidováno více než 25 takovýchto plateb

Poskytovatelé platebních služeb z podstaty své činnosti přirozeným způsobem získávají informace o uskutečněných přeshraničních platbách a jejich příjemcích. Mají tedy identifikaci příjemce i informace o částce, datu i původu platby ve svých záznamech. Evidence a poskytnutí příslušných informací správci daně se nebude týkat úplně každého příjemce a každé ojedinělé platby.

Evidenční povinnost a povinnost odeslat správci daně příslušné informace nastane, jestliže u jednoho příjemce bude za kalendářní čtvrtletí identifikováno více než 25 záznamů přeshraničních plateb. Pokud k uvedené situaci dojde, odešle poskytovatel správci daně vždy bezprostředně po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž byly platby uskutečněny. S uvedenou evidencí bude spojena také povinná archivace evidovaných údajů. Archivovat tyto údaje bude nutné po dobu tří let od zaznamenání údajů.

Jaké informace bude třeba zaznamenávat?

jednoznačnou kódem určenou identifikaci poskytovatele platebních služeb čili zaznamenávajícího subjektu,

jméno nebo firmu příjemce přeshraniční platby,

DIČ nebo jiné daňové identifikační vnitrostátní číslo příjemce pro účely DPH,

IBAN nebo jiný identifikátor, který jednoznačně identifikuje příjemce i s místem jeho území,

údaje o platbě – částku a měnu platby či vrácení platby, datum a čas platby nebo vrácení platby, stát původu platby nebo vrácení platby, další údaje, které mohou posloužit identifikaci platby.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací