Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nový daňový balíček zvedá limit pro registraci k DPH i paušální dani a mnoho dalšího

Ministerstvo financí poslalo včera do vnějšího připomínkového řízení návrh balíčku daňových novinek, které mají pomoci k oživení ekonomiky i celého podnikání i k ulehčení administrativních daňových povinností podnikatelů. Uvedený balíček změn, i když jej bude vláda teprve schvalovat, má v praxi fungovat od 1. 1. 2023.

Nový daňový balíček zvedá limit pro registraci k DPH i paušální da 2.jpg
Datum článku: 10. 05. 2022

Základním prvkem nového daňového balíčku funkčního od roku 2023 má být zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH i limitu pro vstup do paušální daně na 2 miliony korun

O tom, že je nutné dále zjednodušovat daňovou administrativu zejména pro malé a střední podnikatele, aby se mohli věnovat především podnikání, už se pochopitelně na ministerstvech mluví delší dobu. Jedním ze zásadních kroků, který k tomu má vést je navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a současně s tím i limitu pro využívání systému paušální daně na dva miliony korun ročních příjmů ze současného jednoho milionu korun.

Konečně se tedy situace posunula od slov k činům a vláda zpracovala systém uvedeného navýšení limitu i dalších daňových změn, které mají být realitou již od 1. 1. 2023. Zvýšení uvedeného limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony a současně i zvýšení limitu pro používání paušální daně pomůže větší skupině podnikatelů být svobodnější odhlásit se z povinného plátcovství DPH a řešit si nutné platby daně z příjmů i pojistného na sociální i zdravotní pojištění v jediné měsíční částce. Systém paušální daně již podnikatelé druhý rok sice používat mohou, ale zatím jen ti s ročním příjmem do jednoho milionu.

Současně s uvedeným zvýšením příjmové hranice pro vstup do systému paušální daně se nově podnikatelé používající uvedený daňový režim rozdělí do tří pásem podle dosahovaných příjmů a pro každé pásmo bude právě podle dosahovaných příjmů odstupňovaná ona částka měsíční platby. První pásmo je pro OSVČ s ročními příjmy do jednoho milionu korun. Druhé pásmo pro OSVČ s příjmy do jednoho a půl milionu ročně a třetí pásmo je pro OSVČ s ročními příjmy do dvou milionů. Svoji úlohu zde bude hrát i výše případně uplatňovaného výdajového paušálu, který bude moci podnikateli pomoci případně do nižšího pásma s nižší platbou.

V současné době platí podnikatelé registrovaní k paušální dani všichni stejnou měsíční částku 5994 Kč. V částce je zahrnuta minimální záloha na zdravotní pojištění, minimální záloha na důchodové pojištění navýšená o 15 procent a 100 Kč na daň z příjmu.

Podle nové koncepce by v příštím roce OSVČ v prvním pásmu systému paušální daně měli platit uvedenou celkovou měsíční částku přibližně 6 500 Kč. Pro OSVČ ve druhém pásmu by uvedená celková měsíční částka měla být 16 000 Kč a pro podnikatele ve třetím pásmu se tato částka odhaduje na 26 000 Kč měsíčně. Ale stejně jako dosud bude platit, že po zaplacení měsíční částky bude mít podnikatel splněny povinnosti a klid od daňových kontrol.

Mimořádné zrychlené odpisování majetku bude možné i za rok 2022 a 2023

Další pomocí, kterou má chystaný daňový balíček podnikatelům v roce 2023 přinést je prodloužení mimořádného zrychleného odpisování majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině. Uvedené zrychlené odpisy daného majetku byly možné u majetku pořízeného v letech 2020 a 2021 jako ulehčení dopadů pandemie. Stejná možnost odpisování majetku v první i druhé skupině tedy zůstane i pro roky 2022 a 2023. Majetek zařazený v první odpisové skupině bude možné daným způsobem odepsat již za 12 měsíců místo běžných 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině jde daným způsobem bez přerušení odepsat za 24 měsíců místo standardních pěti let. Prvních 12 měsíců odepisování si poplatník bude moci uplatnit odpisy ve výši až 60 procent vstupní ceny.

Další důležitou položkou v balíčku je osvobození bezúplatných převodů podílů na bytových domech od daně

Další podstatnou úlevu by měl chystaný balíček přinést pro bytová družstva, protože je má osvobodit od povinnosti daně z příjmu při bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jedná se o bytové domy, které obce stavěly s podporou státních dotací před 20 lety a u nichž se právě obce zavázaly převést bezúplatně svůj podíl po uplynutí oněch 20 let na bytové družstvo. Situace s tržní cenou bytů je dnes dramaticky napjatá, tržní ceny nemovitostí jsou v takové výši, že by při převodu nemovitostí  mohla daňová povinnost snadno překročit výši v minulosti poskytnuté dotace, která měla pomoci k dostupnému bydlení. Původní poskytnutá podpora dostupnému bydlení by tudíž při převodu zmizela právě v daňové povinnosti, proto má přijít ono osvobození.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Datum článku: 01. 12. 2023

Od roku 2024 se nabídka produktů určených pro spoření na důchod rozšíří o nový dlouhodobý investiční produkt…

Více informací
Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací