Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nový stavební zákon umožní vyřídit stavební povolení rychleji, elektronicky a v rámci jednoho řízení

Nová úprava stavebního zákona, která má mimo jiné umožnit rychlejší vyřízení stavebního povolení, nakonec prošla. Nový stavební zákon začne tedy fungovat od 1. července 2023.

Nový stavební zákon umožní vyřídit stavební povolení rychleji, elektronicky a v r 2.jpg
Datum článku: 19. 07. 2021

Nový stavební zákon pomůže k tomu, aby se stavebníci mohli se stavbou začít rychleji, a současně bude tvrdší k takzvaným černým stavbám.

I když novela stavebního zákona, která byla minulý týden schválena přehlasováním senátního nesouhlasu, má své nectnosti je podle odborníků uvedené schválení nesmírně důležité.

Situace zejména ohledně bydlení je v ČR velmi složitá a je nezbytně nutné, aby nejen byty, ale i další stavby vznikaly bez zbytečných průtahů. A právě tomu by měla napomoci uvedená novela stavebního zákona, která má být účinná od 1. 7. 2023.

Tím nejzásadnějším co se má v daném systému změnit je, že se má zrychlit získání stavebního povolení. V případě běžných staveb by měl mít stavebník rozhodnutí o povolení stavby do 30ti až 60ti dnů od podání žádosti. V případě složitějších staveb kde bude nutné posouzení z hlediska vlivu stavby na životní prostředí, by vyřízení povolení mělo trvat maximálně 120 dnů. Už by totiž nemělo docházet k prodlevám kvůli nečinnosti prvoinstančního stavebního úřadu, což se často stává nyní. Pokud se obecnímu stavebnímu úřadu nepodaří, rozhodnout v uvedených lhůtách převezme si záležitost krajský stavební úřad.

Nově totiž bude fungovat jednotná soustava státních stavebních úřadů a bude probíhat jedno řízení o povolení stavby. Rozhodnutí o povolení stavby bude nově vznikat za provázané spolupráce více oprávněných rozhodujících úředníků současně. Zvláštní samostatná odborná stanoviska budou samozřejmě potřeba při stavbách ve zvláště chráněných územích, stavbách v památkově chráněných územích a někdy samozřejmě buse třeba vyjádření i dalších specialistů třeba báňských úřadů. Avšak odvolací úřad už nebude mít možnost rozhodnutí vydaná v prvním stupni stavebního řízení bez rozhodnutí vracet, ale bude muset vydat jednoznačné rozhodnutí s konečnou platností, což má zabránit dlouhému přehazování záležitosti mezi úředníky ve složitějších případech.

Ke zrychlení vydávání stavebních povolení má přispět také elektronizace celé záležitosti. Veškeré vyřizování mezi žadatelem o stavební povolení a úřady bude probíhat pouze elektronicky přes takzvaný Portál stavebníka, kam žadatel zašle nejen žádost, ale také ostatní potřebnou dokumentaci a následně bude moci prostřednictvím daného portálu sledovat, jak jeho řízení probíhá.

 

Získat dodatečné povolení ke stavbě postavené bez povolení však jen tak snadno nepůjde, zde se totiž podmínky proti současnosti hodně zpřísní. Dodatečné povolení k takzvaným černým stavbám bude vydáváno jen v případech, že stavebník neporušil zákon vědomě a stavebník jednal v dobré víře a snažil se o dodržení všech pravidel, jak jsou určena. Ovšem u každé nepovolené stavby se bude vždy platit pokuta. I když v uvedeném případě nakonec povolení bude vydáno.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Datum článku: 29. 05. 2023

Potřeba aby si lidé více a aktivněji spořili na důchod je stále naléhavější. Stát proto již od roku 2024…

Více informací
Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Datum článku: 29. 05. 2023

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Datum článku: 24. 05. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá změnit platové tabulky určující výši platů zaměstnanců…

Více informací