Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nový zákon o účetnictví od roku 2025 posílí výkaznictví i pružnost postupů

Nový zákon o účetnictví, který má začít platit od roku 2025 a má účetnictví zásadně proměnit, se intenzivně chystá. Nová zákonná pravidla mají účetnictví zmodernizovat a aktualizovat, ale současně také zjednodušit jeho procesy. Klíčové má být posílení základního prvku účetnictví, kterým je výkaznictví.

Nový zákon o účetnictví od roku 2025 posílí výkaznictví i pružno 2.jpg
Datum článku: 08. 11. 2023

V moderním účetnictví musí jít především o kvalitní výkaznictví nikoli o systém účtování a právě tato změna má  od roku 2025 nastat

Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb., který se v současné době v ČR používá a určuje klíčová pravidla toho co je úkolem účetnictví a k čemu a jak má účetnictví sloužit platí již několik desítek let. K dílčím úpravám jednotlivých prvků sice docházelo a dochází, nicméně tato zásadní právní norma již nutně potřebuje aktualizovat svoji koncepci. Po více než 30 letech je nutné i u kořenů účetnictví mnohé proměnit, aby systém mohl efektivně sloužit svému účelu. Hlavním úkolem účetnictví v každé době je zachytit přesně a pravdivě hospodářské dění v účetní jednotce a poskytnout přesné informace o stavu kapitálu, majetku i závazků, tak aby z těchto informaci mohla jednotka vycházet při stanovení svých budoucích ekonomických postupů.

Z uvedeného je tudíž jasné, že i zákon o účetnictví je nutné čas od času od základu revidovat a přizpůsobit jej měnícím se potřebám společnosti podmínkám mezinárodní spolupráce i dalším skutečnostem. Současný zákon o účetnictví v naší zemi je tedy značně zastaralý a i podle odborníků se v něm ještě objevují některé prvky účetnictví předchozího zřízení, což znamená, že nemůže plně vyhovovat potřebám tržní ekonomiky s vazbami na účetní pravidla EU.

V době vzniku v současnosti platného zákona bylo používání systému účetních postupů upřednostňováno před rolí samotného výkaznictví. Přitom precizní výkaznictví je právě to, o co jde v účetnictví v první řadě. Jinak řečeno zásadní je, aby účetnictví poskytlo věrný pravdivý hospodářský obraz, aby vznikl kvalitní účetní výkaz, ale jakým účetním postupem se k danému výsledku dojde, není tím nejzásadnějším. Nebude zásadní jakým z účetních postupů je operace zaúčtována, ale jaký má výkazní dopad, tedy co znamená pro hospodaření.

Účetním se uvolní ruce z hlediska volby účetních postupů a některé nejmenší subjekty možná nebudou muset vést účetnictví vůbec

Právě nový zákon o účetnictví má od roku 2025 umožnit větší volitelnost v postupech účtování v zájmu zobrazení co nejkomplexnějšího stavu hospodaření. Kromě toho bude v novém zákoně i řada nových prvků potřebných při účtování v rámci širokých mezinárodních vazeb. Pro nejmenší účetní jednotky se novým zákonem účetnictví zjednoduší a u některých mikro jednotek se účetnictví možná zcela zruší.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací