Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

O náhradní výživné na dítě bude možné už skutečně žádat od července 2021

Náhradní výživné na dítě či děti je konečně realitou. Od 1. července si mohou, o náhradní výživné, hrazené státem, požádat všichni, kdo splňují na dávku nárok a nepodařilo se jim domoci výživného běžnou cestou, což znamená, že druhý z rodičů neplní vyživovací povinnost k dítěti, přestože mu to bylo soudem určeno.

O náhradní výživné na dítě bude možné už skutečně žádat od če 2.jpg
Datum článku: 22. 06. 2021

O náhradní výživné ve výši maximálně 3000 Kč je možné si zažádat od 1. července 2021. Nárok na dávku je nutné pravidelně každé čtyři měsíce dokládat

Pro všechny osoby, které pečují o nezaopatřené děti, jedná se nejen o rodiče samoživitele, a nedostávají na tyto děti výživné, přestože bylo soudem určeno, konečně reálně přichází ono již několik let slibované náhradní výživné od státu.

Od 1. července 2021 už bude skutečně možné zažádat si o zcela novou dávku takzvaného náhradního výživného na dítě případně děti. O náhradní výživné, vyplácené státem, mohou žádat samoživitelky a samoživitelé, když druhý z rodičů neplní vyživovací povinnost nebo případně plní uvedenou povinnost jen částečně. Uvedené výživné  náleží taktéž případně dalším osobám, které poskytují nezaopatřeným dětem péči nahrazující péči rodičů tedy pěstounům i opatrovníkům. Náhradní výživné samozřejmě může žádat též samo nezaopatřené dítě, pokud je zletilé nedostává výživné stanovené soudem a svoji situaci už samo aktivně řeší.

Náhradní výživné bude činit maximálně 3000 Kč měsíčně na jedno nezaopatřené dítě. Nikdo tedy nemůže dostat částku vyšší. Jde o dávku pomoci pro rodiče či jiné pečující rodiče eventuálně samotné zletilé děti, kteří se nemohou domoci svého práva na výživné i když je mají přiznáno soudem. Dávka se stanovuje vždy na období 4 měsíců a vychází z měsíčního průměru výživného stanoveného rozhodnutím soudu a částky skutečně uhrazeného výživného. Důvodem stanovení dané průměrné částky je okolnost, že některé osoby svoji vyživovací povinnost sice plní, ale nedostatečně nebo posílají každý měsíc jinou částku.

Podmínkou nároku na uvedenou dávku je to, že pečující osoba případně zletilé dítě samo se snaží situaci s výživným aktivně řešit a využívá všech zákonných možností k vymožení dlužného výživného včetně třeba návrhu na exekuci či výkon soudního rozhodnutí, ale peníze se přesto vymoci nedaří. Druhou nezbytnou podmínkou nároku je, aby dítě, na něž je výživné vymáháno mělo na území ČR trvalé bydliště i reálný pobyt.

O náhradní výživné se žádá na místně příslušném úřadě práce a dávka se poskytuje jen po určitou dobu

Nárok na toto náhradní výživné bude nutné pravidelně vždy jednou za 4 měsíce dokládat úřadu práce, kde se také o toto výživné žádá. Pobírání uvedené pomoci je totiž na omezenou dobu. Náhradní výživné na jedno dítě může být poskytnuto maximálně 24 krát. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

Datum článku: 23. 05. 2023

Chystá se novelizace zákona, která by měla usnadnit podnikání rodičům OSVČ, kteří pečují o dítě do čtyř let…

Více informací
Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit od ledna 2024 o 50 000 Kč

Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit od ledna 2024 o 50 000 Kč

Datum článku: 22. 05. 2023

Rodičovský příspěvek čili dávka vyplácená státem rodičům, kteří pečují o dítě do čtyř let věku, by se…

Více informací
Ministerstvo práce spustilo e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi

Ministerstvo práce spustilo e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi

Datum článku: 28. 04. 2023

Vzdělávací kurz dalšího vzdělávání, který může pomoci se získáním nových znalostí třeba v oblasti…

Více informací
Mimořádná okamžitá pomoc je různě vysoká i v roce 2023

Mimořádná okamžitá pomoc je různě vysoká i v roce 2023

Datum článku: 27. 04. 2023

Mimořádná okamžitá pomoc je i v roce 2023 finanční sociální pomocí dávkou hmotné nouze poskytovanou…

Více informací