Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

O náhradní výživné na dítě bude možné už skutečně žádat od července 2021

Náhradní výživné na dítě či děti je konečně realitou. Od 1. července si mohou, o náhradní výživné, hrazené státem, požádat všichni, kdo splňují na dávku nárok a nepodařilo se jim domoci výživného běžnou cestou, což znamená, že druhý z rodičů neplní vyživovací povinnost k dítěti, přestože mu to bylo soudem určeno.

O náhradní výživné na dítě bude možné už skutečně žádat od če 2.jpg
Datum článku: 22. 06. 2021

O náhradní výživné ve výši maximálně 3000 Kč je možné si zažádat od 1. července 2021. Nárok na dávku je nutné pravidelně každé čtyři měsíce dokládat

Pro všechny osoby, které pečují o nezaopatřené děti, jedná se nejen o rodiče samoživitele, a nedostávají na tyto děti výživné, přestože bylo soudem určeno, konečně reálně přichází ono již několik let slibované náhradní výživné od státu.

Od 1. července 2021 už bude skutečně možné zažádat si o zcela novou dávku takzvaného náhradního výživného na dítě případně děti. O náhradní výživné, vyplácené státem, mohou žádat samoživitelky a samoživitelé, když druhý z rodičů neplní vyživovací povinnost nebo případně plní uvedenou povinnost jen částečně. Uvedené výživné  náleží taktéž případně dalším osobám, které poskytují nezaopatřeným dětem péči nahrazující péči rodičů tedy pěstounům i opatrovníkům. Náhradní výživné samozřejmě může žádat též samo nezaopatřené dítě, pokud je zletilé nedostává výživné stanovené soudem a svoji situaci už samo aktivně řeší.

Náhradní výživné bude činit maximálně 3000 Kč měsíčně na jedno nezaopatřené dítě. Nikdo tedy nemůže dostat částku vyšší. Jde o dávku pomoci pro rodiče či jiné pečující rodiče eventuálně samotné zletilé děti, kteří se nemohou domoci svého práva na výživné i když je mají přiznáno soudem. Dávka se stanovuje vždy na období 4 měsíců a vychází z měsíčního průměru výživného stanoveného rozhodnutím soudu a částky skutečně uhrazeného výživného. Důvodem stanovení dané průměrné částky je okolnost, že některé osoby svoji vyživovací povinnost sice plní, ale nedostatečně nebo posílají každý měsíc jinou částku.

Podmínkou nároku na uvedenou dávku je to, že pečující osoba případně zletilé dítě samo se snaží situaci s výživným aktivně řešit a využívá všech zákonných možností k vymožení dlužného výživného včetně třeba návrhu na exekuci či výkon soudního rozhodnutí, ale peníze se přesto vymoci nedaří. Druhou nezbytnou podmínkou nároku je, aby dítě, na něž je výživné vymáháno mělo na území ČR trvalé bydliště i reálný pobyt.

O náhradní výživné se žádá na místně příslušném úřadě práce a dávka se poskytuje jen po určitou dobu

Nárok na toto náhradní výživné bude nutné pravidelně vždy jednou za 4 měsíce dokládat úřadu práce, kde se také o toto výživné žádá. Pobírání uvedené pomoci je totiž na omezenou dobu. Náhradní výživné na jedno dítě může být poskytnuto maximálně 24 krát. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Lidé v Libereckém a Ústeckém kraji zasažení povodněmi mohou žádat o mimořádnou pomoc ve výši až 57 900 Kč

Lidé v Libereckém a Ústeckém kraji zasažení povodněmi mohou žádat o mimořádnou pomoc ve výši až 57 900 Kč

Datum článku: 20. 07. 2021

Jak se zdá přírodní živly, se letos rozhodly ve velkém ukázat člověku svoji ničivou sílu. Na Moravě se stále…

Více informací
Vouchery za loňské zájezdy je nutné uplatnit do konce prázdnin a vybrat si třeba zimní dovolenou nebo dovolenou na příští léto

Vouchery za loňské zájezdy je nutné uplatnit do konce prázdnin a vybrat si třeba zimní dovolenou nebo dovolenou na příští léto

Datum článku: 15. 07. 2021

Místo kýžené dovolené Voucher, protože se zájezd kvůli šíření epidemie nemohl uskutečnit, to byla častá realita…

Více informací
Jak žádat o kompenzace mzdových nákladů z programu Tornádo

Jak žádat o kompenzace mzdových nákladů z programu Tornádo

Datum článku: 13. 07. 2021

O tom, že Ministerstvo práce vytvořilo program Tornádo, který má pomoci zaměstnavatelům, jejichž firmy byli postiženi…

Více informací
Podnikatelé zasažení tornádem si již mohou žádat o státní půjčku od Českomoravské záruční a rozvojové banky

Podnikatelé zasažení tornádem si již mohou žádat o státní půjčku od Českomoravské záruční a rozvojové banky

Datum článku: 01. 07. 2021

Již od včerejšího dne 30. 6. si mohou malí a střední podnikatelé firmy a živnostníci v moravských obcích,…

Více informací