Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

O náhradní výživné na dítě bude možné už skutečně žádat od července 2021

Náhradní výživné na dítě či děti je konečně realitou. Od 1. července si mohou, o náhradní výživné, hrazené státem, požádat všichni, kdo splňují na dávku nárok a nepodařilo se jim domoci výživného běžnou cestou, což znamená, že druhý z rodičů neplní vyživovací povinnost k dítěti, přestože mu to bylo soudem určeno.

O náhradní výživné na dítě bude možné už skutečně žádat od če 2.jpg
Datum článku: 22. 06. 2021

O náhradní výživné ve výši maximálně 3000 Kč je možné si zažádat od 1. července 2021. Nárok na dávku je nutné pravidelně každé čtyři měsíce dokládat

Pro všechny osoby, které pečují o nezaopatřené děti, jedná se nejen o rodiče samoživitele, a nedostávají na tyto děti výživné, přestože bylo soudem určeno, konečně reálně přichází ono již několik let slibované náhradní výživné od státu.

Od 1. července 2021 už bude skutečně možné zažádat si o zcela novou dávku takzvaného náhradního výživného na dítě případně děti. O náhradní výživné, vyplácené státem, mohou žádat samoživitelky a samoživitelé, když druhý z rodičů neplní vyživovací povinnost nebo případně plní uvedenou povinnost jen částečně. Uvedené výživné  náleží taktéž případně dalším osobám, které poskytují nezaopatřeným dětem péči nahrazující péči rodičů tedy pěstounům i opatrovníkům. Náhradní výživné samozřejmě může žádat též samo nezaopatřené dítě, pokud je zletilé nedostává výživné stanovené soudem a svoji situaci už samo aktivně řeší.

Náhradní výživné bude činit maximálně 3000 Kč měsíčně na jedno nezaopatřené dítě. Nikdo tedy nemůže dostat částku vyšší. Jde o dávku pomoci pro rodiče či jiné pečující rodiče eventuálně samotné zletilé děti, kteří se nemohou domoci svého práva na výživné i když je mají přiznáno soudem. Dávka se stanovuje vždy na období 4 měsíců a vychází z měsíčního průměru výživného stanoveného rozhodnutím soudu a částky skutečně uhrazeného výživného. Důvodem stanovení dané průměrné částky je okolnost, že některé osoby svoji vyživovací povinnost sice plní, ale nedostatečně nebo posílají každý měsíc jinou částku.

Podmínkou nároku na uvedenou dávku je to, že pečující osoba případně zletilé dítě samo se snaží situaci s výživným aktivně řešit a využívá všech zákonných možností k vymožení dlužného výživného včetně třeba návrhu na exekuci či výkon soudního rozhodnutí, ale peníze se přesto vymoci nedaří. Druhou nezbytnou podmínkou nároku je, aby dítě, na něž je výživné vymáháno mělo na území ČR trvalé bydliště i reálný pobyt.

O náhradní výživné se žádá na místně příslušném úřadě práce a dávka se poskytuje jen po určitou dobu

Nárok na toto náhradní výživné bude nutné pravidelně vždy jednou za 4 měsíce dokládat úřadu práce, kde se také o toto výživné žádá. Pobírání uvedené pomoci je totiž na omezenou dobu. Náhradní výživné na jedno dítě může být poskytnuto maximálně 24 krát. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňový odpočet hypotéky v přiznání podávaném v roce 2024

Daňový odpočet hypotéky v přiznání podávaném v roce 2024

Datum článku: 21. 03. 2024

Ve světě financí a daní se každoročně objevují příležitosti, jak ušetřit a optimalizovat vlastní výdaje.…

Více informací
Jak uplatnit slevu na manželku/manžela v roce 2024 za rok 2023?

Jak uplatnit slevu na manželku/manžela v roce 2024 za rok 2023?

Datum článku: 20. 02. 2024

Vládní úsporný balíček pro rok 2024 přináší řadu změn, včetně úprav v daňových slevách. Některé slevy byly…

Více informací
Příspěvek na péči se od července 2024 zvýší, ale ne všem

Příspěvek na péči se od července 2024 zvýší, ale ne všem

Datum článku: 19. 02. 2024

Od července 2024 dojde k navýšení příspěvku na péči určeného osobám se zdravotním postižením a seniorům,…

Více informací
Kam zaslat povinný podíl–zaměstnávání OZP?

Kam zaslat povinný podíl–zaměstnávání OZP?

Datum článku: 07. 02. 2024

Pokud se zaměstnavatel ocitne v situaci, kdy není schopen zákonnou povinnost zaměstnávání OZP splnit přímým…

Více informací