Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinárodních sankcí

Válčení na Ukrajině se samozřejmě nepříjemně dotýká také oblasti obchodních vztahů. I tuzemské obchodní společnosti si musí pečlivě hlídat jakých vývozních či dovozních komodit se týkají mezinárodní sankce a prověřovat je třeba také nově navazované styky s partnery i zákazníky, zda nejsou osobou, které se sankce týkají.

Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinár 2.jpg
Datum článku: 27. 04. 2022

Válka na Ukrajině si bohužel žádá ostražitost a větší prověřování i v obchodních vztazích

Prověřování obchodních partnerů nejen z hlediska solventnosti je vždy pro firmy potřebnou záležitostí a pomáhá předcházet mnoha nepříjemným situacím. V době napětí a probíhajícího válečného konfliktu se prověřování obchodních partnerů dodavatelů i zákazníků nejen ještě více vyplatí, ale je přímo nezbytné. Na agresora a jeho přisluhovače jsou totiž uvaleny tvrdé mezinárodní restrikce, v nichž je nutné se orientovat a respektovat je. Nerespektování uvedených záležitostí třeba jen z nevědomosti, neznamená pro firmy jen jaksi běžné pochybení, ale znamená to tvrdý finanční postih i poškození dobrého jména firmy.

Ostražité a kontrolující musí být i tuzemské firmy, které obchodovaly s ruskými a běloruskými zákazníky a spolupráci zcela nepřerušily. Je nutné si hlídat, co se nesmí vyvážet a dovážet. Vývozní restrikce z EU se týkají především alkoholu, oblečení, sportovního vybavení, elektroniky a mnoha dalších položek. Z hlediska dovozního se sankce týkají především kontraktů ohledně železa a oceli, ale seznam je také mnohem delší a neustále se rozšiřuje.

Důležité při transakcích s obchodními partnery je hlídat možné propojení nejen přímo se společnostmi a osobami ze sankčního seznamu, ale také propojení z hlediska vlastnických vztahů. Velmi nepříjemný problém může nastat i ve chvíli, kdy by tuzemská firma figurovala jako subdodavatel zákazníka, jehož se sankce týká.

Zákon o dodržování mezinárodních sankcí se týká právnických i fyzických osob a za porušení hrozí pokuty několik milionů i obvinění z trestného činu

Jak je naznačeno výše s nedodržováním pravidel mezinárodních sankcí není radno si při uskutečňování obchodních vztahů zahrávat. I ČR má zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, který stanoví pravidla a povinnosti pro právnické i fyzické osoby pro uskutečňování a respektování těchto sankcí.

Tento zákon přímo ukládá fyzickým i právnickým osobám mimo jiné i povinnost při uzavírání obchodních i jiných smluv zkoumat zda předmět plnění či smluvní strana nepodléhá mezinárodním sankcím. Pokud má obchodník v daném směru byť jen podezření, že protistrana sankcím podléhá, má povinnost danou skutečnost oznámit nejpozději bezprostředně po uzavření smlouvy Finančnímu analytickému úřadu.

Za nedodržování povinností souvisejících s uvedenými sankcemi stanoví zákon samozřejmě velmi citelné pokuty. Za nedodržení uvedené oznamovací povinnosti hrozí pokuta 4 000 000 Kč. Pokud porušením povinnosti dojde k získání prospěchu v hodnotě nad pět milionů korun nebo je způsobena škoda přesahující pět milionů může být Finančním analytickým úřadem uložena pokuta až 50 000 000 Kč.

Závěrem je nutné upozornit, že porušení mezinárodních sankcí může být z hlediska právního trestný čin a za pachatele takového činu může být samozřejmě označena jak právnická tak fyzická osoba.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Datum článku: 04. 09. 2023

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého…

Více informací
Podpora státu v zaměstnávání seniorů  má prokazatelnou návratnost

Podpora státu v zaměstnávání seniorů má prokazatelnou návratnost

Datum článku: 11. 08. 2023

Firmy stále důrazněji apelují na stát potažmo zákonodárce, aby věnovali větší pozornost úpravě podmínek…

Více informací