Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinárodních sankcí

Válčení na Ukrajině se samozřejmě nepříjemně dotýká také oblasti obchodních vztahů. I tuzemské obchodní společnosti si musí pečlivě hlídat jakých vývozních či dovozních komodit se týkají mezinárodní sankce a prověřovat je třeba také nově navazované styky s partnery i zákazníky, zda nejsou osobou, které se sankce týkají.

Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinár 2.jpg
Datum článku: 27. 04. 2022

Válka na Ukrajině si bohužel žádá ostražitost a větší prověřování i v obchodních vztazích

Prověřování obchodních partnerů nejen z hlediska solventnosti je vždy pro firmy potřebnou záležitostí a pomáhá předcházet mnoha nepříjemným situacím. V době napětí a probíhajícího válečného konfliktu se prověřování obchodních partnerů dodavatelů i zákazníků nejen ještě více vyplatí, ale je přímo nezbytné. Na agresora a jeho přisluhovače jsou totiž uvaleny tvrdé mezinárodní restrikce, v nichž je nutné se orientovat a respektovat je. Nerespektování uvedených záležitostí třeba jen z nevědomosti, neznamená pro firmy jen jaksi běžné pochybení, ale znamená to tvrdý finanční postih i poškození dobrého jména firmy.

Ostražité a kontrolující musí být i tuzemské firmy, které obchodovaly s ruskými a běloruskými zákazníky a spolupráci zcela nepřerušily. Je nutné si hlídat, co se nesmí vyvážet a dovážet. Vývozní restrikce z EU se týkají především alkoholu, oblečení, sportovního vybavení, elektroniky a mnoha dalších položek. Z hlediska dovozního se sankce týkají především kontraktů ohledně železa a oceli, ale seznam je také mnohem delší a neustále se rozšiřuje.

Důležité při transakcích s obchodními partnery je hlídat možné propojení nejen přímo se společnostmi a osobami ze sankčního seznamu, ale také propojení z hlediska vlastnických vztahů. Velmi nepříjemný problém může nastat i ve chvíli, kdy by tuzemská firma figurovala jako subdodavatel zákazníka, jehož se sankce týká.

Zákon o dodržování mezinárodních sankcí se týká právnických i fyzických osob a za porušení hrozí pokuty několik milionů i obvinění z trestného činu

Jak je naznačeno výše s nedodržováním pravidel mezinárodních sankcí není radno si při uskutečňování obchodních vztahů zahrávat. I ČR má zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, který stanoví pravidla a povinnosti pro právnické i fyzické osoby pro uskutečňování a respektování těchto sankcí.

Tento zákon přímo ukládá fyzickým i právnickým osobám mimo jiné i povinnost při uzavírání obchodních i jiných smluv zkoumat zda předmět plnění či smluvní strana nepodléhá mezinárodním sankcím. Pokud má obchodník v daném směru byť jen podezření, že protistrana sankcím podléhá, má povinnost danou skutečnost oznámit nejpozději bezprostředně po uzavření smlouvy Finančnímu analytickému úřadu.

Za nedodržování povinností souvisejících s uvedenými sankcemi stanoví zákon samozřejmě velmi citelné pokuty. Za nedodržení uvedené oznamovací povinnosti hrozí pokuta 4 000 000 Kč. Pokud porušením povinnosti dojde k získání prospěchu v hodnotě nad pět milionů korun nebo je způsobena škoda přesahující pět milionů může být Finančním analytickým úřadem uložena pokuta až 50 000 000 Kč.

Závěrem je nutné upozornit, že porušení mezinárodních sankcí může být z hlediska právního trestný čin a za pachatele takového činu může být samozřejmě označena jak právnická tak fyzická osoba.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Datum článku: 26. 09. 2022

Měsíc září se pomalu chýlí k závěru a pojďme si říci, že to letošní září přináší jednu docela zásadní…

Více informací
Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Datum článku: 23. 09. 2022

Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, musí je samozřejmě správně vypořádat s daněmi, tak jak to nařizuje…

Více informací
Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Datum článku: 22. 09. 2022

Oblast mzdových záležitostí si v každé firmě žádá pečlivou pozornost a především srozumitelně jednoznačně…

Více informací
Mimořádné valorizace důchodů potřebují změnu, aby pomáhaly u nízkých důchodů

Mimořádné valorizace důchodů potřebují změnu, aby pomáhaly u nízkých důchodů

Datum článku: 21. 09. 2022

Valorizace důchodů je pravidelné či mimořádné zvyšování všech vyplácených důchodů kvůli růstu životních…

Více informací