Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinárodních sankcí

Válčení na Ukrajině se samozřejmě nepříjemně dotýká také oblasti obchodních vztahů. I tuzemské obchodní společnosti si musí pečlivě hlídat jakých vývozních či dovozních komodit se týkají mezinárodní sankce a prověřovat je třeba také nově navazované styky s partnery i zákazníky, zda nejsou osobou, které se sankce týkají.

Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinár 2.jpg
Datum článku: 27. 04. 2022

Válka na Ukrajině si bohužel žádá ostražitost a větší prověřování i v obchodních vztazích

Prověřování obchodních partnerů nejen z hlediska solventnosti je vždy pro firmy potřebnou záležitostí a pomáhá předcházet mnoha nepříjemným situacím. V době napětí a probíhajícího válečného konfliktu se prověřování obchodních partnerů dodavatelů i zákazníků nejen ještě více vyplatí, ale je přímo nezbytné. Na agresora a jeho přisluhovače jsou totiž uvaleny tvrdé mezinárodní restrikce, v nichž je nutné se orientovat a respektovat je. Nerespektování uvedených záležitostí třeba jen z nevědomosti, neznamená pro firmy jen jaksi běžné pochybení, ale znamená to tvrdý finanční postih i poškození dobrého jména firmy.

Ostražité a kontrolující musí být i tuzemské firmy, které obchodovaly s ruskými a běloruskými zákazníky a spolupráci zcela nepřerušily. Je nutné si hlídat, co se nesmí vyvážet a dovážet. Vývozní restrikce z EU se týkají především alkoholu, oblečení, sportovního vybavení, elektroniky a mnoha dalších položek. Z hlediska dovozního se sankce týkají především kontraktů ohledně železa a oceli, ale seznam je také mnohem delší a neustále se rozšiřuje.

Důležité při transakcích s obchodními partnery je hlídat možné propojení nejen přímo se společnostmi a osobami ze sankčního seznamu, ale také propojení z hlediska vlastnických vztahů. Velmi nepříjemný problém může nastat i ve chvíli, kdy by tuzemská firma figurovala jako subdodavatel zákazníka, jehož se sankce týká.

Zákon o dodržování mezinárodních sankcí se týká právnických i fyzických osob a za porušení hrozí pokuty několik milionů i obvinění z trestného činu

Jak je naznačeno výše s nedodržováním pravidel mezinárodních sankcí není radno si při uskutečňování obchodních vztahů zahrávat. I ČR má zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, který stanoví pravidla a povinnosti pro právnické i fyzické osoby pro uskutečňování a respektování těchto sankcí.

Tento zákon přímo ukládá fyzickým i právnickým osobám mimo jiné i povinnost při uzavírání obchodních i jiných smluv zkoumat zda předmět plnění či smluvní strana nepodléhá mezinárodním sankcím. Pokud má obchodník v daném směru byť jen podezření, že protistrana sankcím podléhá, má povinnost danou skutečnost oznámit nejpozději bezprostředně po uzavření smlouvy Finančnímu analytickému úřadu.

Za nedodržování povinností souvisejících s uvedenými sankcemi stanoví zákon samozřejmě velmi citelné pokuty. Za nedodržení uvedené oznamovací povinnosti hrozí pokuta 4 000 000 Kč. Pokud porušením povinnosti dojde k získání prospěchu v hodnotě nad pět milionů korun nebo je způsobena škoda přesahující pět milionů může být Finančním analytickým úřadem uložena pokuta až 50 000 000 Kč.

Závěrem je nutné upozornit, že porušení mezinárodních sankcí může být z hlediska právního trestný čin a za pachatele takového činu může být samozřejmě označena jak právnická tak fyzická osoba.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jednotný přístup ohledně DPH u zpětného finančního leasingu platí od dubna 2022

Jednotný přístup ohledně DPH u zpětného finančního leasingu platí od dubna 2022

Datum článku: 25. 05. 2022

Oblasti daní svědčí vždy spíše pevně daná pravidla. Pokud je někde možná variabilita může snadno docházet…

Více informací
Oddlužovací Milostivé léto přijde na podzim 2022 podruhé

Oddlužovací Milostivé léto přijde na podzim 2022 podruhé

Datum článku: 24. 05. 2022

Oddlužovací akce státu s názvem Milostivé léto, která v loňském podzimu umožnila mnoha dlužníkům zákonným…

Více informací
Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Datum článku: 24. 05. 2022

Vyplácení zvláštních nenárokových odměn za nadstandardní pracovní výsledky je jistě bohulibá činnost, která…

Více informací
Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Datum článku: 23. 05. 2022

Jak již bylo uvedeno v několika předchozích článcích tohoto portálu, tak od roku 2023 čeká OSVČ, kteří…

Více informací