Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od září 2022 je možné žádat o výchovné k důchodu a někdo jej dostane i automaticky

Již od 1. 9. 2022 si mohou lidé pobírající starobní důchod, kteří vychovávali dítě/děti v převážném rozsahu výchovy mohou podat žádost o navýšení důchodu o výchovné. Výchovné přidává ke starobnímu důchodu 500 Kč měsíčně za každé vychovávané dítě. Vlastní výplata výchovného začne od 1. 1. 2023 až začne být účinný příslušný zákon. Někteří rodiče dostanou uvedené navýšení důchodu i automaticky bez žádosti.

Od září 2022 je možné žádat o výchovné k důchodu a někdo jej dostane i 2.jpg
Datum článku: 31. 08. 2022

Výchovné zvýší starobní důchody lidem, kteří se během ekonomicky aktivního života věnovali i výchově dětí, což jim snížilo budoucí důchod

Výchovné je finanční částka, která bude reálně od 1. 1. 2023 zvyšovat pravidelně vyplácené starobní důchody lidem, kteří se během ekonomicky aktivního života věnovali nejen získávání příjmů zaměstnáním či podnikáním, ale současně naplno i výchově dítěte či hned několika dětí. Výchova dětí většinou poznamenala získání a výši příjmů potřebných pro nárok na budoucí důchod. Většina lidí, kteří jsou starobní důchodci či o starobní důchod žádají a věnovali několik potřebných let během ekonomicky aktivního života výchově dítěte či dětí, má starobní důchod znatelně nižší, než ti, kdo se věnovali výdělku naplno. Rozdíl ve starobních důchodech těchto dvou skupin je až kolem 3000 Kč měsíčně v neprospěch těch, kteří na nějakou dobu svého života upřednostnili výchovu dětí před profesí a věnovali se plně dětem.

Politici již před nějakou dobou začali hovořit o tom, že uvedenou nerovnost je nutné řešit a začít kompenzovat a konečně už byla schválena i příslušná zákonná úprava, aby tato kompenzace právě výchovným ke starobnímu důchodu mohla začít.

Výchovné zvýší starobní důchody, těch kdo mají a budou mít nárok, od ledna 2023 o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě vždy jednomu z rodičů. Někteří dostanou dávku automaticky, ale někdy bude nezbytné o ni požádat

Jak ukazují předešlé řádky, výchovné bude pravidelnou měsíční částkou zvyšující starobní důchody těm, kteří budou mít na uvedenou částku nárok. Bude se jednat o částku 500 Kč měsíčně za každé vychovávané dítě. Při  dvou vychovaných dětech bude mít tedy výchovné zvyšovat měsíčně důchod o 1000. Při třech dětech to bude 1500 Kč. Nárok na uvedené zvýšení starobního důchodu se však nebude týkat obou rodičů, ale vždy jen jednoho z rodičů, který se výchově věnoval v největším rozsahu čili naplno. Výchova v největší rozsahu v daném případě znamená veškerou výchovnou péči o dítě od narození až do jeho zletilosti. Čili zajišťování fyzického a duševního rozvoje i materiálních potřeb dítěte od příchodu na svět po zletilost.

Z velké části se tak bude výchovné týkat zejména žen, které se v naší zemi výchově dětí naplno tedy na úkor ekonomické aktivitě věnují a věnovali častěji než muži. Výchova dítěte se pro daný účel bude prokazovat čestným prohlášením a rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti. Výchova dítěte se projevuje v délce doby zaměstnání rodiče, což se objevuje v důchodové dokumentaci ČSSZ.

Jak je naznačeno výše někdo dostane uvedené navýšení důchodu automaticky, ale jiný si bude muset požádat a žádost si může podávat již od 1. září 2022. Proč tomu tak je?

Automaticky čili bez žádání se starobní důchod o výchovné zvýší ženám, kterým se výchova dětí propsala do nároku na důchod již snížením důchodového věku, a mohly tedy odejít do řádného starobního důchodu dříve, než ženy bezdětné. Tyto ženy tedy získají výchovné automaticky.

Ostatní, kdo vychovávali děti a jsou starobními důchodci, si budou muset o uvedené navýšení důchodu požádat. Žádost o uvedené navýšení důchodu si budou muset podat i všichni s důchodem přiznaným od roku 2023 a později. Ten kdo již starobním důchodcem je, splňuje podmínku ohledně uvedené výchovy a musí žádat, čili nedostane částku automaticky, si musí o toto zvýšení požádat nejpozději do konce roku 2024.

Žádosti je možné začít podávat již od 1. 9. 2022. To znamená, že je možné žádat s předstihem, před začátkem samotné výplaty. Reálná výplata výchovného může však začít až s nabytím účinnosti zákona, čili až ve chvíli, kdy zákon dokončí celý administrativně-legislativní proces a stane se součástí Sbírky zákonů. Tento proces nastane právě od 1. 1. 2023 a od té chvíle se tedy výchovné začne vyplácet.

Žádost o výchovné se podává na ČSSZ a žádat mohou nejen rodiče biologičtí

Ti, kdož nedostanou výchovné automaticky, ale budou o něj muset žádat, musí žádat na příslušném tiskopise na ČSSZ. Uvedený tiskopis bude k dispozici v papírové i elektronické podobě. Elektronická varianta teprve bude zveřejněna na ePortálu ČSSZ. Žadatel, který má elektronickou identitu tedy bude moci žádost i elektronicky poslat a nemusí kvůli této záležitosti na úřad respektive příslušnou pobočku správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Žádost o výchovné si mohou, kromě biologických rodičů, kteří vychovávali vlastní biologické dítě či děti, podat i rodiče, kteří byli rodiči adoptivními. Požádat o výchovné si mohou také pěstouni, pokud pěstounskou péči, která taktéž nahrazuje výchovnou péči rodičovskou, poskytovali dítěti či dětem v dostatečné délce potřebné k nároku.

Výchovné se prioritně pojí s důchodem starobním a invalidní důchodci jej získají jen, když jim vznikne nárok na důchod starobní

Rodičovství a výchova dětí se však týká i lidí s invalidními důchody. Jak to tedy bude pro danou skupinu s výchovným. Jak je podotýkáno v článku výše, částka výchovného bude svázána jen s důchodem starobním. Jedná se o navýšení příjmu ve stáří za to, že se rodič část svého aktivního věku místo práce a zajišťování příjmu na léta budoucí věnoval výchově dítěte. K invalidnímu důchodu samotnému tedy výchovné nenáleží, i když se invalidní rodič výchově věnuje či věnoval. O výchovné si však může osoba s invalidním důchodem požádat ve chvíli, kdy splní podmínky nároku na starobní důchod.

Pokud osoba pobírající invalidní důchod splní podmínky nároku na důchod starobní, dosáhne příslušného důchodového věku a potřebné doby pojištění a splňuje samozřejmě i podmínku výchovy dítěte či dětí, může samozřejmě o výchovné ke starobnímu důchodu také žádat.

Pokud je člověku s invalidním důchodem při splnění podmínky důchodového věku a dosažení potřebné doby pojištění přiznán důchod starobní, tak bude mít, pokud se věnoval výchově dětí i nárok na výchovné. Pokud invalidnímu člověku nárok na starobní důchod nevznikne, zůstává mu důchod invalidní i ve stáří, ale na výchovné mít nárok nebude.

S nárokem na starobní důchod u invalidních důchodců to bývá tak, že pokud se jedná o důchod pro invaliditu třetího stupně, pomáhá ke starobnímu důchodu respektive k získání potřebné doby pojištění i tento invalidní důchod. Doba pobírání invalidního důchodu pro třetí stupeň invalidity se do starobního důchodu započítává. Ve chvíli, kdy následně přijde důchodový věk a osoba si požádá o důchod starobní, dochází k přepočtu obou důchodů a člověku zůstává ten vyšší. Pokud je starobní důchod vyšší než ten starobní, tak stát přizná ten starobní a invalidní zanikne a o výchovné je třeba si požádat. Pokud výpočet vychází tak, že by starobní důchod i s výchovným vycházel nižší, než pobíraný důchod invalidní, zůstává člověku i nadále důchod invalidní, starobní důchod zanikne a žádost o výchovné je bezpředmětná, protože logicky nárok nevznikne,

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijdou změny

Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijdou změny

Datum článku: 27. 09. 2022

Režim paušální daně je zjednodušený daňový režim pro malé OSVČ a drobné živnostníky neplátce DPH, jejichž…

Více informací
Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Datum článku: 26. 09. 2022

Měsíc září se pomalu chýlí k závěru a pojďme si říci, že to letošní září přináší jednu docela zásadní…

Více informací
Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Datum článku: 23. 09. 2022

Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, musí je samozřejmě správně vypořádat s daněmi, tak jak to nařizuje…

Více informací
Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Datum článku: 22. 09. 2022

Oblast mzdových záležitostí si v každé firmě žádá pečlivou pozornost a především srozumitelně jednoznačně…

Více informací