Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odborná způsobilost a bezúhonnost pracovníků v sociálních službách v režimu dočasné ochrany

Občané přicházející z Ukrajiny, kteří chtějí na našem území pracovat, na pozici pracovníka v sociálních službách, mají zákonem  udělen na přechodnou dobu speciální postup při prokazování vzdělání a bezúhonnosti.

Odborná způsobilost a bezúhonnost pracovníků v sociálních službách v režimu d 2.jpg
Datum článku: 11. 04. 2022

 

Ukrajincům s dočasnou ochranou přechodně stačí jen čestné prohlášení k prokázání odborné způsobilosti a bezúhonnosti pro práci v sociálních službách

Lidé přicházející na naše území z válkou zmítané Ukrajiny mají velkou snahu, být zaměstnáni a na druhé straně je zde trvalý nedostatek pracovníků v sociálních službách. Z toho důvodu bylo vydáno zákonné opatření v oblasti zaměstnanosti, které umožní, aby uvedení zájemci mohli do práce v sociálních službách nastoupit, i když nemohou ze závažných důvodů bezprostředně doložit odbornou způsobilost ošetřovatele či trestní bezúhonnost.

Zákon č. 66/2022 o opatřeních v oblasti zaměstnanosti zavedl s účinností od 21. 3. 2022 specifickou úpravu pro zaměstnávání osob z Ukrajiny, kteří jsou v režimu dočasné ochrany a chtějí pracovat jako ošetřovatelé v sociálních službách. Paragraf 5 odst. 2 a 3 daného zákona upravují podmínky prokazování odborné způsobilosti a trestní bezúhonnosti u těchto zaměstnanců, kteří chtějí v dané oblasti pracovat a nemají příslušnou dokumentaci k prokázání těchto záležitostí.

Dotčené zákonné opatření umožňuje cizincům z oblasti Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou na našem území, kteří u nás chtějí pracovat, jako pracovník v sociálních službách a nemohou z různých důvodů prokázat dosažené vzdělání potřebnou dokumentací, aby mohli toto prokázání provést čestným prohlášením. Tato možnost prokázání vzdělání čestným prohlášením je na dobu prvních šesti měsíců ode dne udělení dočasné ochrany. V této době nemusí dotčený zájemce o uvedenou práci uvádět důvod, proč nemůže vzdělání prokázat řádným způsobem.

Po uplynutí uvedených prvních šesti měsíců, už ale bude možné dokládat dosažené vzdělání, obdobné základnímu vzdělání podle školského zákona, čestným prohlášením, jen pokud jej nelze doložit řádným způsobem a už bude potřeba, aby cizinec uvedl důvod, proč nemůže dosažené vzdělání prokázat řádným způsobem.

Čestné prohlášení v daném případě nahrazuje doklad o dosaženém základním případně obdobném vzdělání a cizinec s udělenou ochranou by měl během oněch prvních 6 měsíců hájení vyvinout snahu doklad o dosaženém vzdělání získat.

Připomeňme v dané souvislosti, že pokud se pracovníka netýká uvedená výjimka daná výše popsaným zákonem, případně jiná zákonná výjimka dle § 116 odst. 5 písm. a), c), d) zákona o sociálních službách, musí vždy k zaměstnání na pozici pracovníka v sociálních službách dokládat odbornou způsobilost dosažením základního a dalšího odborného vzdělání, minimálně je nutné absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.

U prokazování trestní bezúhonnosti je po uplynutí 6 měsíců k popisovanému zaměstnání nutné doložit výpis z rejstříku trestů ČR

Stejný zákon čili zákon č. 66/2022 upravuje u popsaných zaměstnanců také prokazování trestní bezúhonnosti, které je pro práci pracovníka v sociálních službách také potřeba.

I zde tedy podle výše uvedeného zákona platí, že cizinec z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, který chce být na našem území zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a nemůže doložit potřebnou bezúhonnost jinak, může v prvních 6 měsících od udělení dočasné ochrany bezúhonnost doložit čestným prohlášením.

Po uplynutí těchto 6 měsíců už však nastává povinnost trestní bezúhonnost pro účely daného zaměstnání dokládat výpisem z evidence rejstříku trestů za dobu pobytu na našem území.

Doba účinnosti výše uváděného zákona č. 66/2022 je jeden rok.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Datum článku: 29. 07. 2022

Práce přesčas je zvláště v letních měsících situací tu a tam potřebnou na každém pracovišti. Zaměstnavatel…

Více informací
Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Datum článku: 28. 07. 2022

Stavební deník je ze zákona nezbytnou dokumentací a tedy administrativní povinností, která musí být splněna…

Více informací
Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Datum článku: 25. 07. 2022

Začínajících podnikatelů v poslední době příliš nepřibývá, trend je spíše opačný. Důvodem této…

Více informací
Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní  podporu v nezaměstnanosti

Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní podporu v nezaměstnanosti

Datum článku: 22. 07. 2022

Jsou situace, kdy může být pro zaměstnance podání výpovědi jediným řešením nějakého závažného problému.…

Více informací