Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odborná způsobilost a bezúhonnost pracovníků v sociálních službách v režimu dočasné ochrany

Občané přicházející z Ukrajiny, kteří chtějí na našem území pracovat, na pozici pracovníka v sociálních službách, mají zákonem  udělen na přechodnou dobu speciální postup při prokazování vzdělání a bezúhonnosti.

Odborná způsobilost a bezúhonnost pracovníků v sociálních službách v režimu d 2.jpg
Datum článku: 11. 04. 2022

 

Ukrajincům s dočasnou ochranou přechodně stačí jen čestné prohlášení k prokázání odborné způsobilosti a bezúhonnosti pro práci v sociálních službách

Lidé přicházející na naše území z válkou zmítané Ukrajiny mají velkou snahu, být zaměstnáni a na druhé straně je zde trvalý nedostatek pracovníků v sociálních službách. Z toho důvodu bylo vydáno zákonné opatření v oblasti zaměstnanosti, které umožní, aby uvedení zájemci mohli do práce v sociálních službách nastoupit, i když nemohou ze závažných důvodů bezprostředně doložit odbornou způsobilost ošetřovatele či trestní bezúhonnost.

Zákon č. 66/2022 o opatřeních v oblasti zaměstnanosti zavedl s účinností od 21. 3. 2022 specifickou úpravu pro zaměstnávání osob z Ukrajiny, kteří jsou v režimu dočasné ochrany a chtějí pracovat jako ošetřovatelé v sociálních službách. Paragraf 5 odst. 2 a 3 daného zákona upravují podmínky prokazování odborné způsobilosti a trestní bezúhonnosti u těchto zaměstnanců, kteří chtějí v dané oblasti pracovat a nemají příslušnou dokumentaci k prokázání těchto záležitostí.

Dotčené zákonné opatření umožňuje cizincům z oblasti Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou na našem území, kteří u nás chtějí pracovat, jako pracovník v sociálních službách a nemohou z různých důvodů prokázat dosažené vzdělání potřebnou dokumentací, aby mohli toto prokázání provést čestným prohlášením. Tato možnost prokázání vzdělání čestným prohlášením je na dobu prvních šesti měsíců ode dne udělení dočasné ochrany. V této době nemusí dotčený zájemce o uvedenou práci uvádět důvod, proč nemůže vzdělání prokázat řádným způsobem.

Po uplynutí uvedených prvních šesti měsíců, už ale bude možné dokládat dosažené vzdělání, obdobné základnímu vzdělání podle školského zákona, čestným prohlášením, jen pokud jej nelze doložit řádným způsobem a už bude potřeba, aby cizinec uvedl důvod, proč nemůže dosažené vzdělání prokázat řádným způsobem.

Čestné prohlášení v daném případě nahrazuje doklad o dosaženém základním případně obdobném vzdělání a cizinec s udělenou ochranou by měl během oněch prvních 6 měsíců hájení vyvinout snahu doklad o dosaženém vzdělání získat.

Připomeňme v dané souvislosti, že pokud se pracovníka netýká uvedená výjimka daná výše popsaným zákonem, případně jiná zákonná výjimka dle § 116 odst. 5 písm. a), c), d) zákona o sociálních službách, musí vždy k zaměstnání na pozici pracovníka v sociálních službách dokládat odbornou způsobilost dosažením základního a dalšího odborného vzdělání, minimálně je nutné absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.

U prokazování trestní bezúhonnosti je po uplynutí 6 měsíců k popisovanému zaměstnání nutné doložit výpis z rejstříku trestů ČR

Stejný zákon čili zákon č. 66/2022 upravuje u popsaných zaměstnanců také prokazování trestní bezúhonnosti, které je pro práci pracovníka v sociálních službách také potřeba.

I zde tedy podle výše uvedeného zákona platí, že cizinec z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, který chce být na našem území zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a nemůže doložit potřebnou bezúhonnost jinak, může v prvních 6 měsících od udělení dočasné ochrany bezúhonnost doložit čestným prohlášením.

Po uplynutí těchto 6 měsíců už však nastává povinnost trestní bezúhonnost pro účely daného zaměstnání dokládat výpisem z evidence rejstříku trestů za dobu pobytu na našem území.

Doba účinnosti výše uváděného zákona č. 66/2022 je jeden rok.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Datum článku: 20. 11. 2023

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v říjnu 2023, přinesla podstatné změny v postupech a pravidlech…

Více informací