Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odhláška z nemocenského pojištění přinese od roku 2022 nové povinnosti zaměstnavatelům

Zaměstnavatelé budou mít od dubna 2022 novou administrativní povinnost vůči OSSZ související s odhlašováním zaměstnanců z nemocenského pojištění při skončení zaměstnání. Kromě samotného odhlášení zaměstnance bude nově nutné povinně vyplnit další údaje zásadní pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Za nesplnění uvedených povinností budou hrozit velmi nepříjemné pokuty.

Odhláška z nemocenského pojištění přinese od roku 2022 nové povinnosti zamě  2.jpg
Datum článku: 05. 11. 2021

Od dubna 2022 bude nutné při ukončení zaměstnání zaměstnance vyplňovat povinně nový formulář „Odhlášky z nemocenského pojištění s rozšířenými údaji

Od 1. dubna 2022 se tedy zaměstnavatelům rozšíří oznamovací povinnosti vůči ČSSZ respektive příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, které musí splnit vůči úřadům, pokud u nich zaměstnanec či zaměstnanci končí.

Pouhé nahlášení skončení zaměstnání a tedy odhlášení z nemocenského pojištění do 8 dne od ukončení zaměstnání již úřadům od dubna příštího roku stačit nebude. Kromě uvedeného nahlášení o ukončení zaměstnání bude nutné nahlásit správě sociálního zabezpečení ještě údaje o:

  • druhu zaměstnání,
  • době trvání zaměstnání,
  • době dchodového pojištění,
  • výši průměrného případně pravděpodobného čistého měsíčního výdělku vypočítaného podle příslušných předpisů,
  • informaci zda bylo zaměstnanci vyplaceno odstupné, odchodné a jeho výši i
  • způsob a důvod ukončení zaměstnání. Všechny uvedené informace budou muset být zapsány do nového k danému účelu určeného formuláře tiskopisu s názvem Odhláška z nemocenského pojištění.

Uvedený tiskopis v elektronické podobě bude muset zaměstnavatel v příslušné lhůtě do osmého dne od skončení zaměstnání zaměstnance odeslat příslušné OSSZ.

 

Uvedená změna nastává kvůli již proběhlé novelizaci zákona o zaměstnanosti. Jedním z prioritních cílů uvedené novelizace je postup digitalizace propojování úřadů a tím i zvyšování komfortu pro občana, aby nemusel předávat dokumentaci ohledně skončení svého zaměstnání několika úřadům. Uvedená novinka poskytne potřebné informace současně OSSZ i Úřadu práce najednou.

Zaměstnanec nebude muset při skončení zaměstnání žádat zaměstnavatele o dokumentaci potřebnou pro úřad práce kvůli nároku a žádosti o podporu. Jediné co budou zaměstnavatelé zaměstnancům při skončení pracovního poměru dále vydávat, jako dosud bude zápočtový list. Všechny ostatní informace bude mít správa sociálního zabezpečení ve výše uvedené odhlášce a informace příslušnému úřadu práce předá.

Zaměstnavatelé si budou muset dávat pozor, aby novou povinnost plnili včas a vyplnili správně povinné údaje, jinak může hrozit pokuta až 100 000 Kč

Že za neplnění odhlašovací i jiných povinností nebo případné pozdní plnění hrozí pokuta, to není pro většinu zaměstnavatelů žádná novinka a platí to i dnes. U popisované novinky bude však potřeba nejen splnit povinnost včas tedy v příslušné lhůtě, ale důležité bude splnit úkol, jak náleží, a na žádný z povinných údajů nezapomenout.

Pokud by totiž zaměstnavatel nevyplnil údaje ve formuláři, tak jak si to žádá zákon o zaměstnanosti a údaje pro úřad práce byly chybné, hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Pokud budou údaje ve formuláři správné, ale povinnost nebude splněna v příslušné lhůtě, hrozí zaměstnavateli pokuta 20 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 07. 12. 2022

Rok 2023 je za dveřmi a opět je jasné že má nachystánu řadu změn pro podnikatele, zaměstnavatele, zaměstnance…

Více informací
Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba navýšit včas

Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba navýšit včas

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslední měsíc roku 2022 začal odkrajovat ze svých dnů a OSVČ by již měli v nejedné záležitosti myslet na rok…

Více informací
Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Datum článku: 30. 11. 2022

Rok 2022 nezadržitelně spěje ke konci a mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů opět uvažuje nad tím, co se…

Více informací
Poškození dobré pověsti právnické osoby se zhrzenému zaměstnanci hodně nevyplatí

Poškození dobré pověsti právnické osoby se zhrzenému zaměstnanci hodně nevyplatí

Datum článku: 29. 11. 2022

Z obdržení výpovědi v zaměstnání se obvykle žádný zaměstnanec neraduje, ale právě naopak většinou přichází…

Více informací