Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odhláška z nemocenského pojištění přinese od roku 2022 nové povinnosti zaměstnavatelům

Zaměstnavatelé budou mít od dubna 2022 novou administrativní povinnost vůči OSSZ související s odhlašováním zaměstnanců z nemocenského pojištění při skončení zaměstnání. Kromě samotného odhlášení zaměstnance bude nově nutné povinně vyplnit další údaje zásadní pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Za nesplnění uvedených povinností budou hrozit velmi nepříjemné pokuty.

Odhláška z nemocenského pojištění přinese od roku 2022 nové povinnosti zamě  2.jpg
Datum článku: 05. 11. 2021

Od dubna 2022 bude nutné při ukončení zaměstnání zaměstnance vyplňovat povinně nový formulář „Odhlášky z nemocenského pojištění s rozšířenými údaji

Od 1. dubna 2022 se tedy zaměstnavatelům rozšíří oznamovací povinnosti vůči ČSSZ respektive příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, které musí splnit vůči úřadům, pokud u nich zaměstnanec či zaměstnanci končí.

Pouhé nahlášení skončení zaměstnání a tedy odhlášení z nemocenského pojištění do 8 dne od ukončení zaměstnání již úřadům od dubna příštího roku stačit nebude. Kromě uvedeného nahlášení o ukončení zaměstnání bude nutné nahlásit správě sociálního zabezpečení ještě údaje o:

  • druhu zaměstnání,
  • době trvání zaměstnání,
  • době dchodového pojištění,
  • výši průměrného případně pravděpodobného čistého měsíčního výdělku vypočítaného podle příslušných předpisů,
  • informaci zda bylo zaměstnanci vyplaceno odstupné, odchodné a jeho výši i
  • způsob a důvod ukončení zaměstnání. Všechny uvedené informace budou muset být zapsány do nového k danému účelu určeného formuláře tiskopisu s názvem Odhláška z nemocenského pojištění.

Uvedený tiskopis v elektronické podobě bude muset zaměstnavatel v příslušné lhůtě do osmého dne od skončení zaměstnání zaměstnance odeslat příslušné OSSZ.

 

Uvedená změna nastává kvůli již proběhlé novelizaci zákona o zaměstnanosti. Jedním z prioritních cílů uvedené novelizace je postup digitalizace propojování úřadů a tím i zvyšování komfortu pro občana, aby nemusel předávat dokumentaci ohledně skončení svého zaměstnání několika úřadům. Uvedená novinka poskytne potřebné informace současně OSSZ i Úřadu práce najednou.

Zaměstnanec nebude muset při skončení zaměstnání žádat zaměstnavatele o dokumentaci potřebnou pro úřad práce kvůli nároku a žádosti o podporu. Jediné co budou zaměstnavatelé zaměstnancům při skončení pracovního poměru dále vydávat, jako dosud bude zápočtový list. Všechny ostatní informace bude mít správa sociálního zabezpečení ve výše uvedené odhlášce a informace příslušnému úřadu práce předá.

Zaměstnavatelé si budou muset dávat pozor, aby novou povinnost plnili včas a vyplnili správně povinné údaje, jinak může hrozit pokuta až 100 000 Kč

Že za neplnění odhlašovací i jiných povinností nebo případné pozdní plnění hrozí pokuta, to není pro většinu zaměstnavatelů žádná novinka a platí to i dnes. U popisované novinky bude však potřeba nejen splnit povinnost včas tedy v příslušné lhůtě, ale důležité bude splnit úkol, jak náleží, a na žádný z povinných údajů nezapomenout.

Pokud by totiž zaměstnavatel nevyplnil údaje ve formuláři, tak jak si to žádá zákon o zaměstnanosti a údaje pro úřad práce byly chybné, hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Pokud budou údaje ve formuláři správné, ale povinnost nebude splněna v příslušné lhůtě, hrozí zaměstnavateli pokuta 20 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Výrazné snížení mzdy u přejímajícího zaměstnavatele může být důvodem k výpovědi a odstupnému

Výrazné snížení mzdy u přejímajícího zaměstnavatele může být důvodem k výpovědi a odstupnému

Datum článku: 26. 11. 2021

Není úplně ojedinělou záležitostí, že podnik změní majitele i vedení a práva a povinnosti zaměstnavatele nebo…

Více informací
Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Datum článku: 25. 11. 2021

Jak už bylo mnohokrát řečeno, dluhy jsou velmi nepříjemná záležitost, která v těch závažnějších případech…

Více informací
Průměrný výdělek a jak ho správně vypočítat

Průměrný výdělek a jak ho správně vypočítat

Datum článku: 25. 11. 2021

Průměrný výdělek je pro zaměstnavatele klíčovou veličinou pro mnoho zásadních výpočtů ohledně zaměstnanců. Bez…

Více informací
Zveřejnění účetní závěrky půjde nově provést prostřednictvím správce daně

Zveřejnění účetní závěrky půjde nově provést prostřednictvím správce daně

Datum článku: 23. 11. 2021

Povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2021 půjde provést kromě způsobů, na něž jsou účetní jednotky…

Více informací