Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odhláška z nemocenského pojištění přinese od roku 2022 nové povinnosti zaměstnavatelům

Zaměstnavatelé budou mít od dubna 2022 novou administrativní povinnost vůči OSSZ související s odhlašováním zaměstnanců z nemocenského pojištění při skončení zaměstnání. Kromě samotného odhlášení zaměstnance bude nově nutné povinně vyplnit další údaje zásadní pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Za nesplnění uvedených povinností budou hrozit velmi nepříjemné pokuty.

Odhláška z nemocenského pojištění přinese od roku 2022 nové povinnosti zamě  2.jpg
Datum článku: 05. 11. 2021

Od dubna 2022 bude nutné při ukončení zaměstnání zaměstnance vyplňovat povinně nový formulář „Odhlášky z nemocenského pojištění s rozšířenými údaji

Od 1. dubna 2022 se tedy zaměstnavatelům rozšíří oznamovací povinnosti vůči ČSSZ respektive příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, které musí splnit vůči úřadům, pokud u nich zaměstnanec či zaměstnanci končí.

Pouhé nahlášení skončení zaměstnání a tedy odhlášení z nemocenského pojištění do 8 dne od ukončení zaměstnání již úřadům od dubna příštího roku stačit nebude. Kromě uvedeného nahlášení o ukončení zaměstnání bude nutné nahlásit správě sociálního zabezpečení ještě údaje o:

  • druhu zaměstnání,
  • době trvání zaměstnání,
  • době dchodového pojištění,
  • výši průměrného případně pravděpodobného čistého měsíčního výdělku vypočítaného podle příslušných předpisů,
  • informaci zda bylo zaměstnanci vyplaceno odstupné, odchodné a jeho výši i
  • způsob a důvod ukončení zaměstnání. Všechny uvedené informace budou muset být zapsány do nového k danému účelu určeného formuláře tiskopisu s názvem Odhláška z nemocenského pojištění.

Uvedený tiskopis v elektronické podobě bude muset zaměstnavatel v příslušné lhůtě do osmého dne od skončení zaměstnání zaměstnance odeslat příslušné OSSZ.

 

Uvedená změna nastává kvůli již proběhlé novelizaci zákona o zaměstnanosti. Jedním z prioritních cílů uvedené novelizace je postup digitalizace propojování úřadů a tím i zvyšování komfortu pro občana, aby nemusel předávat dokumentaci ohledně skončení svého zaměstnání několika úřadům. Uvedená novinka poskytne potřebné informace současně OSSZ i Úřadu práce najednou.

Zaměstnanec nebude muset při skončení zaměstnání žádat zaměstnavatele o dokumentaci potřebnou pro úřad práce kvůli nároku a žádosti o podporu. Jediné co budou zaměstnavatelé zaměstnancům při skončení pracovního poměru dále vydávat, jako dosud bude zápočtový list. Všechny ostatní informace bude mít správa sociálního zabezpečení ve výše uvedené odhlášce a informace příslušnému úřadu práce předá.

Zaměstnavatelé si budou muset dávat pozor, aby novou povinnost plnili včas a vyplnili správně povinné údaje, jinak může hrozit pokuta až 100 000 Kč

Že za neplnění odhlašovací i jiných povinností nebo případné pozdní plnění hrozí pokuta, to není pro většinu zaměstnavatelů žádná novinka a platí to i dnes. U popisované novinky bude však potřeba nejen splnit povinnost včas tedy v příslušné lhůtě, ale důležité bude splnit úkol, jak náleží, a na žádný z povinných údajů nezapomenout.

Pokud by totiž zaměstnavatel nevyplnil údaje ve formuláři, tak jak si to žádá zákon o zaměstnanosti a údaje pro úřad práce byly chybné, hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Pokud budou údaje ve formuláři správné, ale povinnost nebude splněna v příslušné lhůtě, hrozí zaměstnavateli pokuta 20 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací