Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odklad účinnosti novelizace zákona o DPH týkající se nemovitých věcí až na rok 2024

Také účinnost zákonů je někdy nutné odložit na pozdější dobu. K dané situaci nyní dochází v zákoně o DPH ohledně nemovitých věcí v souvislosti se změnami v zákoně stavebním. Změny, které měly být účinné, již od 1. 7. 2023, se posunou až na 1. 1. 2024.

Odklad účinnosti novelizace zákona o DPH týkající se nemovitých věcí až na ro 2.jpg
Datum článku: 28. 06. 2023

Účinnost novely zákona o DPH je třeba odložit až na začátek roku 2024 kvůli sladění s novinkami v zákoně stavebním

Zákony se v právním systému vzájemně prolínají a ovlivňují. Záležitosti na sebe mohou navazovat nebo se doplňovat. Zvláště důležité je vždy správně načasovat účinnost každého zákona. Dnem účinnosti se zákon stává skutečností, začíná se používat v praktickém životě a to co zákon určuje je ode dne účinnosti právně vynutitelné.

Může však dojít i k situaci, že je potřeba den účinnosti, který byl stanoven odložit na dobu pozdější právě kvůli tomu, aby se pravidla, která jednotlivé zákony určují, propojovala ve správný okamžik. Právě taková situace nastává ohledně zákona o DPH, protože je třeba správně načasovat účinnost změn v něm provedených se zákonem stavebním.

Finanční správa tudíž oznamuje, že novela zákona o DPH, která mění paragrafy 46, 56 a také paragraf 56a uvedeného zákona o DPH v záležitosti nemovitých věcí, nezačne být účinná od 1. 7. 2023, jak bylo plánováno, ale tato účinnost se posune až na 1. 1. 2024. Změny se týkají zákonného vymezení staveb pro bydlení.

Podrobnosti k dané problematice lze nalézt na webu Finanční správy zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Voda v roce 2024 opět zdraží

Voda v roce 2024 opět zdraží

Datum článku: 08. 12. 2023

Při sestavování rozpočtu domácností i firem na nadcházející rok 2024 je zásadní zahrnout do kalkulací…

Více informací
Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Datum článku: 08. 12. 2023

Rok 2024 znamená pro podnikatele i širokou veřejnost podstatné novinky v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde…

Více informací
Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

Datum článku: 07. 12. 2023

Ministerstvo práce navrhuje od ledna 2024 zvýšení tří z osmi úrovní garantované mzdy. Podle tohoto plánu se…

Více informací