Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odlišný způsob při platbě sociálního a zdravotního pojištění

O zdravotním a sociálním pojištění jsme na našich stránkách psali již mnohokrát. Je tedy jasné že povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, platí jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Avšak placení obou těchto částek má svá specifika, která proberemme na následujících řádcích.

Odlišný způsob při platbě sociálnoho a zdravotního pojištění.jpg
Datum článku: 26. 11. 2014

Zdravotní pojištění musí být placeno za všech okolností

Začněme u zdravotního pojištění, protože zde je právě onen zásadní rozdíl mezi oběma platbami. Sociální pojištění se za určitých jasně stanovených podmínek platit nemusí. Platí zde limity, kdy se z příjmu neodvádí. Platby zdravotního pojištění se limity netýkají a musí být hrazeno vždy. Za každého občana musí být měsíčně odvedena částka 13,5% některé ze zdravotních pojišťoven. Znamená to, že každý jedinec musí být registrován u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů případně mít status státního pojištěnce. Osoby bez zdanitelných příjmů odvádějí měsíčně pojišťovně částku 1 148 Kč za letošní rok. V příštím roce se tato částka zvýší, protože se zvýší i minimální mzda, která je pro tuto částku rozhodující. Osoba bez zdanitelných příjmů bude v příštím roce odvádět 1 242 Kč zdravotní pojišťovně každý měsíc. Připomeňme ještě, fakt že za státní pojištěnce platí pojištění stát. Toto se týká nezaopatřených dětí, důchodců, rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Zásadní také je, že zdravotní pojištění se platí z celého příjmu. Zdravotní pojištění se platí i při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Platbě zdravotního pojištění nepodléhají pouze příjmy z dohod o provedení práce s příjmem do částky 10 000 Kč měsíčně a příjmy z dohod o provedení činnosti do částky 2 500 Kč měsíčně, ale toto platí pouze za předpokladu, že občan má vyřešen svůj vztah ke zdravotní pojišťovně. To znamená je státní pojištěnec, OBZP, atd v opačném případě platí zdravotní pojištění i z dohod.

Sociální pojištění má své odlišnosti

Placení sociálního pojištění není tak striktní jako pojištění zdravotní, za určitých okolností hrazeno být nemusí.

Kdo a z jakých příjmů sociální pojištění platí

Sociální pojištění odvádí zaměstnanec a jeho zaměstnavatel. Zaměstnanec odvádí měsíčně 6,5 % ze své mzdy a zaměstnavatel k tomu povinně přidá 25% za stejné období. OSVČ odvádí pravidelně 29,2% z vyměřovacího základu na sociální pojištění. Jestliže má osoba samostatně výdělečně činná skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ musí pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaplatit alespoň v minimální výši. Minimální základ pro odvod sociálního pojištění je v roce 2014 stanoven na 77 832 Kč z tohoto základu musí odejít na sociální pojištění za letošní rok minimálně částka 22 727 Kč V roce 2015 se obě tyto částky zvýší v souladu se zvýšením minimální mzdy. Částky poté budou činit 79 836 Kč pro minimální vyměřovací základ a minimální odvod bude 23 312 Kč ročně. Zvýšení se projeví i u odvodů na zdravotní pojištění. Současný vyměřovací základ na zdravotní pojištění je 155 652 Kč a stoupne na 159 666 a z této částky bude odvedeno oněch 13,5 % za každý měsíc.
Sociální pojištění se platí do maximálního vyměřovacího základu. Pro rok 2014 je toto maximum 1 246 216 Kč ročně a nad tuto částku se pojištění neplatí v roce 2015 se tato částka zvýší na 1 277 328 kč ročně.

Kdo sociální pojištění neplatí

Sociální pojištění neplatí osoby, které si přividělávají samostatnou výdělečnou činností a jejich hrubý zisk za celý letošní rok nepřesáhne 62 261 Kč. Od roku 2015 to bude za celý rok částka 63 665 Kč. U dohod pokud není překročena měsíční částka 10 000 Kč a 2 500 Kč pro daný typ dohody, se sociální pojištění také neplatí. Sociální pojištění nemusí platit též osoba, která nemá příjem, který odvodům sociálního pojištění podléhá. Neplacení sociálního pojištění se však následně projeví v nároku na starobní důchod.

Kam s odvody

Sociální pojištění se odvádí správě sociálního zabezpečení. Zdravotní pojištění pak patří příslušné zdravotní pojišťovně u které je pojištěnec evidován.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Stravenky, které nebyly využity, mohou pomoci potřebným

Stravenky, které nebyly využity, mohou pomoci potřebným

Datum článku: 15. 02. 2019

Nevyužitá stravenka s prošlou platností nemusí skončit v koši, naopak stačí málo a může se proměnit v jídlo…

Více informací
Plánované daňové změny se zřejmě neobejdou bez vyšších zdravotních odvodů pro živnostníky i zaměstnance

Plánované daňové změny se zřejmě neobejdou bez vyšších zdravotních odvodů pro živnostníky i zaměstnance

Datum článku: 11. 02. 2019

Každá změna, vylepšení či postup vpřed si žádá své, je třeba něco dělat jinak, změnit dosud používaný postup…

Více informací
Výkon více zaměstnání současně je možný, ale vždy jen v souladu se zákonem

Výkon více zaměstnání současně je možný, ale vždy jen v souladu se zákonem

Datum článku: 08. 02. 2019

I přes celkově příznivý vývoj ekonomické situace v zemi se v mnoha rodinách stále hodí každá koruna navíc.…

Více informací
Do patnáctého února 2019 je třeba podepsat Prohlášení a donést všechny doklady k ročnímu zúčtování daně

Do patnáctého února 2019 je třeba podepsat Prohlášení a donést všechny doklady k ročnímu zúčtování daně

Datum článku: 06. 02. 2019

Blíží se klíčové datum pro zaměstnance, kteří se v roce 2019 nechtějí, a ani ze zákona nemusí trápit…

Více informací