Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ozdravný daňový balíček přinese nové sazby DPH, vyšší zdanění firmám a mnoho dalších změn

Vláda včera představila konkrétní obsah nového úsporného daňového balíčku na rok 2024 a 2025, který má pomoci snížit současný vysoký propad státního rozpočtu a přinést úspory k ozdravění celkové finanční a ekonomické situace státu, proto vláda nazývá tento balíček ozdravným. Tyto daňové změny nějakým způsobem pocítí všichni občané, protože jsou velmi rozsáhlé a zasáhnou do mnoha oblastí života, přinesou nové sazby DPH i vyšší daň z příjmu právnických osob i vyšší daň z nemovitostí, tabáku a alkoholu a další změny.

Ozdravný daňový balíček přinese nové sazby DPH, vyšší zdanění firmám a mnoh 2.jpg
Datum článku: 12. 05. 2023

Ozdravný proces novým úsporným daňovým balíčkem má začít působit již od 1. 1. 2024

Kroky ke stabilizaci státního rozpočtu a zejména ke snížení jeho stále většího propadu do záporných čísel chystá Vláda ČR již nějaký čas. Včera však konečně představila jednoznačný balíček konkrétních daňových opatření, úspor, škrtů a změn, které změní situaci k lepšímu. Již během následujícího měsíce června se připraví legislativní proces k dané záležitosti a balíček už má projít i prvním čtením. Celý průběh legislativního procesu je plánován tak, aby úsporná opatření mohla začít působit již od 1. 1. 2024. Jak naznačuje úvod, nějakým způsobem se tato opatření projeví v životě každého občana třeba změnou sazeb DPH, zvýšením daně z nemovitostí či zdražením dálničních známek.

DPH bude mít nově dvě sazby místo tří a dojde k přesunům do sazby snížené i vyšší

Tou, z výše uvedených novinek, která se promítne do života všech občanů v každodenních nákupech je změna v sazbách DPH. Daň z přidané hodnoty je nazývána univerzální daní, protože ji platí v ceně nakupovaného zboží či používání služeb každý občan. Změna nastane v sazbách této daně místo současných tří sazeb ve výši 10, 15 a 21 procent, budou nově sazby jen dvě ve výši 12 a 21 procent DPH. V současné době jsou u této daně dvě sazby snížené 10 a 15 procent a standardní sazba 21%. Nově bude u DPH jedna snížená sazba 12% a jedna sazba standardní 21%. Zařazení zboží a služeb do uvedených sazeb se má proti současnosti změnit, tak, aby bylo sociálně co nejohleduplnější a respektovalo potřeby běžných občanů.

Všechny potraviny, zdravotnické prostředky a pomůcky, dětské sedačky do auta, stavební práce pro bydlení, ale třeba i pohřební služby budou nově spadat do nižší sazby DPH čili sazby 12 procent.

Do dvanáctiprocentní sazby DPH se ze současné desetiprocentní sazby nově přesunou léky i nenahraditelná dětská výživa, bezlepkové potraviny, teplo, vodné, stočné, časopisy, veřejná doprava, stravovací i ubytovací služby, vstupenky na kulturní a sportovní akce.

Všechny ostatní položky by pak měli spadat do standardní sazby DPH čili oněch 21 procent. Do této standardní sazby se tedy nově přesunou například kadeřnické či holičské služby, opravy obuvi a kol, úklidové práce, točené pivo i noviny. Uvedené položky jsou nyní v nejnižší sazbě DPH 10 procent, která zcela zanikne. Ministr financí Stanjura však připouští, že u některých položek, například u novin by ještě mohlo po projednání dojít k přeřazení do nižší sazby.

Sazba daně z nemovitosti se zvýší na dvojnásobek a více se bude platit i za dálniční známky

Majitelé nemovitostí se musí připravit na vyšší platbu povinné daně z nemovitostí, která se platí každým rokem, ale dosud patřila k nejnižším příjmům státního rozpočtu. Nově se má uvedená daň zvýšit na dvojnásobek současné částky.

Občané řidiči se musí připravit také na to, že proti současnosti zaplatí více za dálniční známky. Cena roční dálniční známky z 1500 Kč stoupne na 2300.

Zvýší se daň z příjmů právnických osob a určitá úprava se dotkne také daně z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnickým osobám vzroste na 21 procent ze současných 19 procent.

U daně z příjmů fyzických osob zůstanou sazby na současných hodnotách. Občané se standardními příjmy budou nadále platit ze svých příjmů daň 15 procent a osoby s nadprůměrnými příjmy budou dále odvádět ze svých příjmů daň 23 procent. Vyšší sazbu daně čili oněch 23 procent budou nově odvádět zaměstnanci už z příjmů přesahujících trojnásobek průměrné mzdy. V současnosti se uvedená vyšší sazba vztahuje až na příjmy ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy.

Zvýší se odvody živnostníků a zavede se nemocenské pojištění zaměstnanců

S vyššími odvody na sociální pojištění musí na rok 2024 i rok 2025 počítat také živnostníci. Minimální vyměřovací základ na toto pojištění se jim bude zvedat o pět procentních bodů ročně ze současných 25 procent průměrné mzdy. Živnostníci také budou nově platit pojistné nejméně 55 procent ze základu daně místo stávajících 50 procent.

Stát také počítá s opětovným zavedením nemocenského odvodu pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta.

Zvýší se spotřební daň z tabáku, alkoholu i hazardu

S tím, že si budou muset za své zlozvyky opět připlatit, musí počítat všichni, kdo se neobejdou bez alkoholu, tabáku či dokonce hazardu. I u těchto komodit se samozřejmě citelně zvedne spotřební daň a s jejím růstem se počítá i v dalších letech, nejen v roce 2024 a 2025.

Spotřební daň na lihoviny má podle vlády v roce 2024 stoupnout o 10 procent a v následujících letech až do roku 2028 se má tato daň každým rokem zvyšovat o 5 procent.

Spotřební daň z hazardních her stoupne ze současných 23 procent na 30 procent.

Spotřební daň u běžného tabáku má v příštím roce stoupnout o 10 procent a následně má každým rokem až do roku 2027 vzrůst o pět procent. U zahřívaného tabáku a elektronických cigaret má daň stoupnout ještě výše. V příštím roce má být toto zvýšení o 15 procent a v dalších letech až do roku 2027 má tato spotřební daň šplhat vzhůru o stejný počet procent.

Skončit má až 22 daňových úlev

Další oblastí, kde vláda bude škrtat a ubírat jsou daňové úlevy a výjimky. Poplatník se musí připravit na to, že z daňové povinnosti už nebude možné si odečíst vše, co šlo dosud. Zcela zrušeno má být až 22 daňových výjimek. Takto zcela má být zrušeno takzvané školkovné čili daňová sleva pro rodiče na umístěné dítě v předškolním zařízení. Zruší se i sleva na studenta ve výši 4000 ročně, kterou si mohou studenti nyní uplatňovat na případné přivýdělky při studiu. Daňově se již nebudou zvýhodňovat nadlimitní stravenky ani nepeněžní benefity poskytované zaměstnancům. Sníží se zřejmě i daňové zvýhodnění na manžela/manželku s nízkými příjmy a omezí se na situaci péče o dítě do 3 let věku.

Daň z tichého vína se zavádět nebude a knihy dostanou nulovou DPH

Ve smršti daňového zvyšování se však přece jen vyskytují dvě pozitivní výjimky pro určité skupiny obyvatel. Srdce poskočí milovníkům literatury, protože DPH na knihy bude nulová, čili nebude. Uleví se také mnoha vinařům, protože navrhované zdanění tichého vína nakonec neprošlo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Kolik se platí daň z nemovitosti 2024?

Kolik se platí daň z nemovitosti 2024?

Datum článku: 29. 04. 2024

Rok 2024 přinesl pro majitele nemovitostí zásadní změnu v podobě zvýšení daní, které bylo implementováno…

Více informací
Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Datum článku: 29. 04. 2024

V letošním roce, stejně jako každý předešlý, nastal čas, kdy Finanční správa České republiky započala…

Více informací
Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Datum článku: 26. 04. 2024

Finanční správa České republiky rozesílat dokumenty k platbě daně z nemovitých věcí.   Údaje k platbě…

Více informací
Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Datum článku: 23. 04. 2024

Opět nastává čas, kdy vlastníci nemovitostí musí sáhnout hlouběji do kapsy. Finanční úřad již zahájil proces…

Více informací