Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Peněžitá pomoc v mateřství a co je dobré o ní vědět

Peněžitá pomoc v mateřství – mateřská je jednou z dávek nemocenského pojištění. Obecně platí, že se poskytuje ženě v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a následnou péčí o narozené dítě. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství mohou v odůvodněných případech a při splnění zákonných podmínek uplatňovat též další osoby. Nyní si dávku rozebereme podrobněji.

1439844_49120266.jpg
Datum článku: 24. 09. 2014

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nahrazující příjem a náleží při splnění stanovených podmínek pojištěnci, tzn., fyzické osobě, která je účastna na nemocenském pojištění. Náleží tedy zaměstnancům i osobám samostatně výdělečně činným a dalším pojištěncům.

Účast na pojištění být musí

Zásadní je účast na pojištění, bez účasti na nemocenském pojištění není nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Je důležité mít uhrazenou dobu pojištění nejméně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Mateřská náleží pojištěnci, který je v den nástupu na mateřskou, případně v den převzetí dítěte, účasten na nemocenském pojištění. Jak již bylo uvedeno, dávka při splnění podmínek může náležet i muži, který převzal péči o dítě. Mateřská přísluší také ženě, která se nachází v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta znamená, že ženě skončil pracovní poměr u zaměstnavatele, ale ona v době do 180 dní od skončení tohoto poměru nastoupila na mateřskou dovolenou. Osoba samostatně výdělečně činná má na tuto dávku nárok, pokud je účastna nemocenského pojištění alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem.

Jak dlouho se pomoc v mateřství poskytuje

V běžných případech se mateřská poskytuje ženě po dobu 28 týdnů, a to od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. V případě, že žena porodí najednou více dětí, má nárok na 37 týdnů poskytování pomoci v mateřství. Poskytování peněžité pomoci v mateřství ženě, která dítě porodila, nemůže skončit před uplynutím šestého týdne od dne porodu. Osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičovskou na základě rozhodnutí soudu, bude peněžitá pomoc v mateřství poskytována po dobu 22 týdnů od převzetí dítěte. V případě, že osoba převzala více dětí současně, náleží jí peněžitá pomoc 31 týdnů.

Jak je dávka vysoká

Mateřská se poskytuje za kalendářní dny a její výše vychází z denního vyměřovacího základu 70%, ale tento základ je redukován. Při hrubé mzdě 20 000Kč dosahuje měsíční mateřská přibližně na 13 830 Kč.

Jak a kde o dávku požádat

Žádost podává těhotná žena prostřednictvím zaměstnavatele, který ji předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Žádost může podat také žena sama a předkládá potvrzení od gynekologa. Je možné, aby matka podala žádost i po porodu. V tomto případě se dokládá rodný list dítěte. Při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičovskou je potřeba předložit příslušné doklady k uvedené situaci.
V případě, že péči o dítě přebírá otec dítěte, který o dávku žádá, musí v žádosti uvést den, od kterého bude o dítě pečovat. Na žádosti nesmí chybět ověřený podpis matky.

Zdroj: Zákon o nemocenském pojištění. Portál veřejné správy

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dávka pomoci při ráně osudu. K EET se už brzy vyjádří soud

Dávka pomoci při ráně osudu. K EET se už brzy vyjádří soud

Datum článku: 27. 11. 2017

Život se s člověkem většinou příliš nemazlí a často mu ukazuje svoji negativní tvář. Když se situace zdá…

Více informací
Sociální pojištění pro rodiče s více dětmi bude nižší

Sociální pojištění pro rodiče s více dětmi bude nižší

Datum článku: 10. 04. 2017

Vláda minulý týden schválila slevu na sociální pojištění pro rodiny se dvěma a více dětmi. Pokud projde senátem,…

Více informací
Nový příspěvek pro pečující osoby má šanci sloužit potřebným

Nový příspěvek pro pečující osoby má šanci sloužit potřebným

Datum článku: 30. 01. 2017

I přes stávající možnosti sociální podpory může být finanční situace lidí pečujících o těžce nemocné…

Více informací
Peněžitá pomoc v mateřství v roce 2017

Peněžitá pomoc v mateřství v roce 2017

Datum článku: 06. 12. 2016

S jakou finanční pomocí státu budou moci počítat rodiče, kteří nastoupí v roce 2017 na mateřskou dovolenou?…

Více informací