Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Peníze z pojištěných vkladů u Sberbank získají fyzické osoby i firmy po prokázání základními doklady

Tuzemští klienti banky Sberbank CZ zažívají v posledních hodinách velmi nepříjemné chvíle napětí a strachu o své peníze. Nepříjemný pocit nejistoty u mnohých zesílil včera po oznámení ČNB, že uvedené bance odebírá licenci pro provozování bankovní činnosti. Současně s uvedeným krokem Česká národní banka dané klienty ujistila, že za pojištěné vklady do limitu dostanou velmi brzy vyplacenu stoprocentní náhradu. Ale jak taková náhrada funguje a co je k ní potřeba?

Peníze z pojištěných vkladů u Sberbank získají fyzické osoby i firmy po prokázán 2.jpg
Datum článku: 01. 03. 2022

Poskytování limitní náhrady pojištěných vkladů začne nejpozději 9. března 2022 na pobočkách Komerční banky

Každá banka a finanční instituce spravující peníze občanů i firem musí mít ze zákona zřízeno pojištění vkladů alespoň do určitého zákonem nastaveného limitu, aby v případě úpadku či jiného krachu dané instituce, mohla být klientům vyplacena náhrada peněz zpět.

Uvedený Fond pojištění vkladů nebo ještě oficiálněji Garanční systém finančního trhu má i banka Sberbank CZ, protože bez něho by nedostala licenci ČNB a nemohla fungovat jako oficiální banka na našem území. Uvedenou licenci tato banka měla, a tudíž má i zákonem pojištěné vklady. Základní limit pojištění vkladů je pro všechny banky na území EU shodný a je to 100 000 eur. Znamená to, že za vklady do uvedené hodnoty musí klient dostat v případě krachu stoprocentní náhradu, ať je příčinou krachu cokoli.

Do uvedeného limitu spadají všechny vklady, které vkladatel u dané instituce má na běžných účtech i spořících účtech nebo i termínovaných vkladech a vztahuje se i na účty v tuzemské bance, které jsou v cizí měně.

Pokud dojde k závažné situaci, která si žádá uvedené plnění z popsaného pojištění je zde opět zákonem nastavena lhůta, do kdy je nutné klientům poskytnout výplatu náhrady z pojištění vkladů a kdo danou výplatu provede. Výplata musí vždy začít do sedmi pracovních dnů od oznámení ČNB, že dotčená banka není nadále schopna plnit své závazky a provozovat činnost. V popsaném případě Sberbank musí výplata pojištěných vkladů do uvedených 100 000 eur čili necelých 2,5 milionu korun, začít do 9. března 2022. Bankou, která je daným úkolem výplaty pověřena, je Komerční banka.

Výplaty náhrad následně mohou probíhat celkem po dobu tří let od data zahájení.

Výplata uvedených náhrad do limitu 100 000 eur náleží jak fyzickým osobám, tak firmám po předložení dokladu totožnosti a podnikatelé a právnické osoby dokládají i podnikání

Česká národní banka ujišťuje, že uvedená výplata popsaných limitních náhrad nebude nijak složitým procesem. Běžní klienti z řad fyzických osob nepodnikatelů nemusí o uvedenou náhradu, ve výši limitu tedy oněch 100 000 eur, podávat žádnou zvláštní žádost. Stačí přijít do banky, která je výplatou pověřena a prokázat se platným občanským průkazem případně jiným dokladem totožnosti. Podnikající fyzické osoby a firmy musí ještě kromě průkazu totožnosti doložit doklad o podnikání. Právnické osoby musí předložit originál případně ověřenou kopii výpisu z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Pokud záležitost vyřizuje zástupce právnické osoby, musí mít ještě ověřený doklad, že je zástupcem právnické osoby. Výplata je možná samozřejmě převodem na účet, ale stejně tak je možné vyplatit peníze i hotově.

O vklady nad uvedený limit je nutné se přihlásit jako věřitel nebo si podat zvláštní žádost občana u specifických peněz třeba z prodeje nemovitostí či peněz vyplacených z pojistek, spoření a podobných záležitostí

Také lidé, kteří měli v dané bance více peněz, než je uvedený limit se samozřejmě mají právo i o tyto peníze hlásit, ale proces už bude náročnější. V daném případě bude třeba požádat si o zvláštní vyplacení peněz, pokud měl člověk krátkodobě uloženu vyšší částku, která se týkala nějakého finančního vypořádání životní situace například vyplacených peněz ze spoření na důchod, majetkového vyrovnání po rozvodu a podobných záležitostí. Vklady z takovýchto životních situací jsou zákonem pojištěny až do částky 200 000 eur a znamená to, že je možné dostat náhradu až do této výše. O uvedené peníze je třeba požádat do dvou měsíců po vyhlášení neschopnosti banky.

Další možností jak se hlásit o své peníze nad pojištěný limit je, požádat si o ně jako věřitel, ale v takovém případě je nutné čekat, až dojde k procesu uspokojování dané záležitosti čili ke konkurzu či likvidaci. Daný proces je samozřejmě dlouhodobá záležitost a většinou se klient dočká jen části těchto peněz.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Datum článku: 23. 01. 2023

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci případně i jeho rodinným příslušníkům mohou zaměstnavatelé…

Více informací
Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Datum článku: 20. 01. 2023

Lidové označení Mateřská se používá jak pro sociální dávku Peněžité pomoci v mateřství, tak pro pracovní…

Více informací
Při využití služeb i péče v domovech pro seniory či postižené musí lidem zůstat alespoň minimum z příjmu

Při využití služeb i péče v domovech pro seniory či postižené musí lidem zůstat alespoň minimum z příjmu

Datum článku: 20. 01. 2023

Pokud v důsledku stáří, nemoci nebo zdravotního postižení ubývá člověku schopnost soběstačnosti, ohlíží se…

Více informací