Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet musí být v přiznání k DPH

Daň z přidané hodnoty patří v systému daní mezi nejdůležitější. Jedná se o nepřímou daň, která tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu, kam ji mají povinnost odvádět všichni dodavatelé zboží či služeb registrovaní jako plátci DPH, kteří ji započítávají do ceny pro své spotřebitele a odběratele. Tito registrovaní plátci mají na druhé straně při splnění podmínek nárok na odpočet daně. Jsou však i plnění od DPH osvobozená bez nároku na daný odpočet, u nichž je však nutné také dodržet určité povinnosti.

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet musí být v přiz 2.jpg
Datum článku: 11. 10. 2022

I když je plnění osvobozeno od DPH a bez nároku na odpočet daně povinnost ohledně přiznání musí být splněna stejně

Zákon č. 235/2004 Sb., čili zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) ukládá osobám registrovaným k dani uskutečňujícím obchodní činnost spočívající v prodeji zboží či služeb za úplatu s místem plnění v tuzemsku odvádět tuto daň státu pokud se jedná o zdanitelné neosvobozené plnění. Plnit povinnosti se však musí i v případě plnění od DPH osvobozeného.

Zdanitelným plněním je tedy pro dané účely dodání zboží či služeb, nebo převod nemovitostí za úplatu s místem plnění v tuzemsku, které podléhá DPH daní na výstupu 5% nebo 19% a je předmětem DPH dle § 2 odstavce 1) písmene a) zákona o DPH. Zdanitelným plněním je tedy plnění, které je předmětem daně a není od této povinnosti zákonem osvobozeno. Naopak předmětem daně není to, co zákon jako předmět DPH neurčuje.

V dané souvislosti však existují i plnění ze zákona od DPH osvobozená, ale s nárokem nebo bez nároku na odpočet DPH při jejich přijetí.

Pojďme se tedy nyní podívat, která plnění patří k těmto osvobozeným plněním bez nároku na odpočet DPH a na co je u nich třeba dávat pozor.

U plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet se tedy nebude odvádět DPH a není možné u nich uplatňovat odpočet, ale i přes to musí být povinně zaznamenána v přiznání k DPH ke dni jejich uskutečnění. V přiznání se taktéž musí objevit i případná přijatá záloha za dané plnění. Takové plnění se zapisuje do řádku 50 přiznání k DPH.

Plněními osvobozenými od daně bez nároku na odpočet jsou:

poskytování základních poštovních služeb a dodání poštovních známek, osvobození se u známek týká pouze známek, jejichž cena nepřesahuje nominální hodnotu,

rozhlasové a televizní vysílání, osvobození se zde týká provozovatelů daného vysílání ze zákona s výjimkou vysílání obchodního sdělení,

finanční, penzijní a pojišťovací činnosti jmenované v § 54, § 54a a § 55 zákona o DPH,

dodání a nájem nemovité věci, dodání nemovité věci je od DPH osvobozeno při splnění časového testu pěti let. Nájem nemovité věci se osvobozuje s určitými výjimkami, což znamená, že osvobození neplatí u krátkodobých pronájmů do 48 hodin pronájmu, poskytnutí ubytovacích služeb, nájem bezpečnostních schránek, pronájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem strojů a jejich upevněných zařízení,

dodání specifického zdravotního zboží lidské krve, lidských orgánů a mateřského mléka či stomatologických výrobků, ale prodeje léčiv či prodeje potravin se osvobození netýká,

poskytování zdravotních služeb registrovanými oprávněnými poskytovateli těchto služeb,

sociální služby poskytované dle zákona o sociálních službách,

ostatní podpůrné služby poskytované prostřednictvím neziskového sektoru uvedené v § 61 zákona o DPH,

dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně a zboží, kde plátce neměl nárok na odpočet daně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Datum článku: 23. 11. 2022

Jak už tento portál informoval v minulých dnech, chystá se i pro rok 2023 balíček daňových změn, který by měl mimo…

Více informací
OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

Datum článku: 15. 11. 2022

Jak již většina podnikatelů nejspíš zaznamenala, povinnost mít zpřístupněnu datovou schránku se od roku 2023 ze…

Více informací
Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Datum článku: 14. 11. 2022

Zaměstnanci, kteří potřebují zaměstnání skloubit s péčí o děti nebo případně postižené blízké…

Více informací
Daňový balíček pro rok 2023 kromě zvýšení limitu pro registraci k DPH přinese i další změny

Daňový balíček pro rok 2023 kromě zvýšení limitu pro registraci k DPH přinese i další změny

Datum článku: 11. 11. 2022

I když je současná doba značně neklidná, některé věci přece jen zůstávají. Například balíček nejrůznějších…

Více informací