Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet musí být v přiznání k DPH

Daň z přidané hodnoty patří v systému daní mezi nejdůležitější. Jedná se o nepřímou daň, která tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu, kam ji mají povinnost odvádět všichni dodavatelé zboží či služeb registrovaní jako plátci DPH, kteří ji započítávají do ceny pro své spotřebitele a odběratele. Tito registrovaní plátci mají na druhé straně při splnění podmínek nárok na odpočet daně. Jsou však i plnění od DPH osvobozená bez nároku na daný odpočet, u nichž je však nutné také dodržet určité povinnosti.

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet musí být v přiz 2.jpg
Datum článku: 11. 10. 2022

I když je plnění osvobozeno od DPH a bez nároku na odpočet daně povinnost ohledně přiznání musí být splněna stejně

Zákon č. 235/2004 Sb., čili zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) ukládá osobám registrovaným k dani uskutečňujícím obchodní činnost spočívající v prodeji zboží či služeb za úplatu s místem plnění v tuzemsku odvádět tuto daň státu pokud se jedná o zdanitelné neosvobozené plnění. Plnit povinnosti se však musí i v případě plnění od DPH osvobozeného.

Zdanitelným plněním je tedy pro dané účely dodání zboží či služeb, nebo převod nemovitostí za úplatu s místem plnění v tuzemsku, které podléhá DPH daní na výstupu 5% nebo 19% a je předmětem DPH dle § 2 odstavce 1) písmene a) zákona o DPH. Zdanitelným plněním je tedy plnění, které je předmětem daně a není od této povinnosti zákonem osvobozeno. Naopak předmětem daně není to, co zákon jako předmět DPH neurčuje.

V dané souvislosti však existují i plnění ze zákona od DPH osvobozená, ale s nárokem nebo bez nároku na odpočet DPH při jejich přijetí.

Pojďme se tedy nyní podívat, která plnění patří k těmto osvobozeným plněním bez nároku na odpočet DPH a na co je u nich třeba dávat pozor.

U plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet se tedy nebude odvádět DPH a není možné u nich uplatňovat odpočet, ale i přes to musí být povinně zaznamenána v přiznání k DPH ke dni jejich uskutečnění. V přiznání se taktéž musí objevit i případná přijatá záloha za dané plnění. Takové plnění se zapisuje do řádku 50 přiznání k DPH.

Plněními osvobozenými od daně bez nároku na odpočet jsou:

poskytování základních poštovních služeb a dodání poštovních známek, osvobození se u známek týká pouze známek, jejichž cena nepřesahuje nominální hodnotu,

rozhlasové a televizní vysílání, osvobození se zde týká provozovatelů daného vysílání ze zákona s výjimkou vysílání obchodního sdělení,

finanční, penzijní a pojišťovací činnosti jmenované v § 54, § 54a a § 55 zákona o DPH,

dodání a nájem nemovité věci, dodání nemovité věci je od DPH osvobozeno při splnění časového testu pěti let. Nájem nemovité věci se osvobozuje s určitými výjimkami, což znamená, že osvobození neplatí u krátkodobých pronájmů do 48 hodin pronájmu, poskytnutí ubytovacích služeb, nájem bezpečnostních schránek, pronájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem strojů a jejich upevněných zařízení,

dodání specifického zdravotního zboží lidské krve, lidských orgánů a mateřského mléka či stomatologických výrobků, ale prodeje léčiv či prodeje potravin se osvobození netýká,

poskytování zdravotních služeb registrovanými oprávněnými poskytovateli těchto služeb,

sociální služby poskytované dle zákona o sociálních službách,

ostatní podpůrné služby poskytované prostřednictvím neziskového sektoru uvedené v § 61 zákona o DPH,

dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně a zboží, kde plátce neměl nárok na odpočet daně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací