Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podat přiznání k dani silniční a daň zaplatit je třeba do konce ledna 2023

Připomínáme podnikatelům, že někteří z nich mají stále povinnost se nejpozději do posledního lednového dne roku 2023 přiznat k dani silniční a taktéž zaplatit tuto daň za rok 2022.

Podat <a href="https://www.vedeni-ucetnictvi.cz/sluzby/zpracovani-priznani-k-dani"  >přiznání k dani</a> silniční a daň zaplatit je třeba do kon 2.jpg
Datum článku: 04. 01. 2023

Přiznat se k silniční dani a uvedenou daň také uhradit je třeba do 31. ledna 2023

I když se po novelizaci zákona k dani silniční provedené v roce 2022 snížil počet podnikatelských vozidel podléhajících silniční dani a nejeden osobní automobil podnikatele již této povinnosti nepodléhá. Tak na straně druhé je zde stále i velká skupina podnikatelů, kteří i v roce 2023 musí podat přiznání k uvedené dani a také daň za rok 2022 uhradit.

Termín pro podání přiznání k silniční dani i úhradu této daně za rok předchozí se nezměnil a i v roce 2023 platí, že obě povinnosti je nutné splnit do 31. ledna. Připomeňme si také, že uvedené daňové povinnosti se vztahují jen na vozidla používaná v podnikání. Na automobily, které nejsou a nebyla používána k podnikatelským účelům, se silniční daň nevztahovala a nevztahuje.

Výše uvedená novelizace zákona osvobodila od povinností k dani silniční zejména drobnější podnikatele, kteří k podnikání používají jen osobní vozidla určité kategorie s nejvyšší povolenou hmotností do 12 tun.

Zjednodušeně řečeno podnikatelé, kterým povinnost přiznání k silniční dani i platbě této daně zůstala, protože k podnikání používají vozidla nákladní vyšších váhových kategorií 12 a více tun se k dani přiznat a zaplatit musí.

Kdo musí v roce 2023 podat přiznání k silniční dani?

Přiznání k silniční dani a úhradu této daně musí do konce ledna 2023 splnit všichni podnikatelé, kteří jsou ze zákona poplatníky daně silniční, což znamená, že v podnikání používají vozidlo podléhající ze zákona této dani nebo mají takové vozidlo k podnikatelským účelům na území ČR registrováno. Předmětem daně silniční jsou podle aktuálních zákonných pravidel silniční vozidla kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie 03 nebo 04 registrovaná v registru vozidel ČR. Informace o kategorii vozidla jsou uvedeny v technickém průkazu k vozidlu.

Přiznání k dani silniční podnikatel podává místně příslušnému správci daně vždy do posledního lednového dne kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a ve stejné lhůtě se také hradí daň. Do konce ledna 2023 se tedy plní povinnosti za zdaňovací období 2022.

Jak povinnosti k silniční dani splnit?

Přiznání k silniční dani je nutné vyplnit a podat na k tomu určeném formuláři v elektronické podobě. K podání je dobré použít online finanční úřad a portál moje daně na stránkách Finanční správy, nebo lze podání provést prostřednictvím datové schránky. Podání v roce 2023 by mělo být ještě možné uskutečnit i v listinné podobě s odesláním poštou či osobním doručením na finanční úřad. Pokud však již podnikatel má ze zákona zřízenu datovou schránku, pak už musí podání provést elektronicky

Úhradu daně je možné uskutečnit také několika způsoby. Snadné a rychlé je zaplatit převodem z účtu plátce na účet správce daně třeba prostřednictvím elektronického bankovnictví. Zaplacení je však možné provést i poštovní poukázkou nebo uhradit příslušnou daň na pokladně finančního úřadu.

Za nesplnění povinností k silniční dani samozřejmě hrozí i v roce 2023 sankce

Pokud podnikatel výše popsané povinnosti k silniční dani má, musí si jejich splnění v termínu řádně ohlídat, protože v opačném případě mu samozřejmě hrozí sankce v podobě pokut a penále. Postih hrozí nejen za nepodání přiznání a nezaplacenou daň, ale samozřejmě také za pozdní podání a úhradu či nesprávné podání přiznání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Datum článku: 18. 09. 2023

Daňový bonus na dítě může i v roce 2023 pomáhat vylepšit příjmovou situaci v nejedné rodině s nezaopatřenými…

Více informací