Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2023 nejspíš nižší, nebo na kratší dobu

Koncepce podpory v nezaměstnanosti se s velkou pravděpodobností již v roce 2023 radikálně změní. Nezaměstnaní budou zřejmě prostřednictvím uvedené dávky dostávat méně peněz než dosud, nebo se bude podpora pobírat kratší dobu. Návrh změn připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2023 nejspíš nižší, nebo na  2.jpg
Datum článku: 08. 11. 2022

Podpora v nezaměstnanosti se s největší pravděpodobností sníží a nezaměstnaní budou muset více napnout síly při hledání práce

Pobírat podporu v nezaměstnanosti ve většině případů již dnes znamená nesnadnou situaci a velké promýšlení všech útrat. Bohužel však nezaměstnané zřejmě v roce 2023 čeká zřejmě ještě těžší zkouška, protože se  podpora s největší pravděpodobností sníží, nebo bude možné ji pobírat kratší dobu než v současnosti.

Nepříjemnou realitou, kterou již nelze ignorovat je, že státní rozpočet země se propadá stále více do záporné bilance a šetření je již dle vlády i ministerstev nutné na všech výdajích včetně uvedené podpory lidem bez práce. Snížení výdajů na danou podporu vládě ČR na nedávné poradě doporučil i její ekonomický poradní orgán takzvaný NERV. Současně se také vláda, NERV i ministerstvo práce shodují v názoru, že si Česko je stále jednou zemí s nejnižší nezaměstnaností v rámci EU a nabídka volných pracovních míst je stále nadměrně vysoká. Šance k získání zaměstnání zde tedy jsou a nezaměstnaní jen musí být podle MPSV aktivnější v jejich uchopení.

Na podporu v nezaměstnanosti  v posledních letech stát vydává kolem 10 a půl miliardy korun ročně. V letošním roce se již přes 8,3 miliardy korun vyplatilo v rámci uvedené podpory jen do konce října. Vláda se svým poradním orgánem i ministerstvem práce jsou tudíž přesvědčeni, že snížení podpory v nezaměstnanosti je jedním z nevyhnutelných kroků ke zvládání současné ekonomické krize i obrany proti dalšímu prohlubování zadlužení země.

Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo pověřeno přípravou návrhu k provedení změn v koncepci dané podpory. Změna může být jednak ve snížení částky podpory v nezaměstnanosti, nebo je zde i varianta, že by se částka nesnižovala, ale podpora by se vyplácela kratší dobu, než je v současnosti běžné.

V současné době platí, že lidé ve věku do 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti čerpat 5 měsíců. Nezaměstnaní ve věku mezi 50 a 55 lety mají nárok pobírat danou podporu, až 8 měsíců po sobě jdoucích n nezaměstnaní ve věku nad 55 let mohou dávku čerpat až 11 měsíců. První dva měsíce činí podpora v nezaměstnanosti 65 % z předchozího průměrného čistého výdělku nezaměstnaného. Další dva měsíce dostává nezaměstnaný 50 procent z čistého výdělku a další měsíc nezaměstnanosti následuje 45 procent z výdělku.

Zvažuje se různý systém změn, od toho, že se uvedené procentuální částky sníží zhruba o 5 procent, což by mohlo znamenat, že v prvních dvou měsících nezaměstnanosti dostane uchazeč o podporu 60% z předchozích příjmů, V dalších měsících, ale už jen 45 procent a ještě později už jen 40 procent z příjmů. Další variantou by mohlo být zkrácení podpůrčí doby až o dva měsíce proti současnosti. A ještě jinou zvažovanou možností je zkrácení podpůrčí doby, ale s navýšením procentní částky podpory v prvních měsících nezaměstnanosti až na 70 procent.

NERV navrhuje, aby více odpovědnosti za případné propuštění zaměstnance měli zaměstnavatelé a neziskové organizace před snížením podpory, v jakékoli formě, varují

Výše uvedená Národní ekonomická rada vlády jako poradní orgán navrhuje řešit uvedenou problematiku tím, aby zaměstnavatelé v případě, že se rozhodnou propustit zaměstnance, museli danému zaměstnanci vyplácet povinně minimálně 3 měsíce nebo déle odstupné. Zaměstnavatelé by tak museli propuštění každého pracovníka ještě více zvažovat a eliminovala by se tím propouštění třeba z důvodu věku pracovníků a jiných nezávažných důvodů.

Proti snižování podpory v nezaměstnanosti, ať už bude mít jakoukoli podobu, se jednoznačně staví neziskové organizace pomáhající právě nezaměstnaným. Uvedené organizace před snižováním dané podpory důrazně varují a poukazují na to, že uvedené opatření proti zadluženosti státního rozpočtu nepomůže, ale naopak přinese více chudoby a sociálních nejistot nejzranitelnějším skupinám lidí, kteří přijdou o práci. Opatření může až neúnosně dopadnout na starší lidi v předdůchodovém věku a samozřejmě na osoby, kterým se z nejrůznějších závažných důvodů hledá zaměstnání velmi obtížně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

MPSV bude v roce 2023 více podporovat zaměstnávání lidí nad 55 let a rekvalifikace v oblasti IT

MPSV bude v roce 2023 více podporovat zaměstnávání lidí nad 55 let a rekvalifikace v oblasti IT

Datum článku: 25. 11. 2022

Situace ohledně zaměstnanců a zaměstnávání se mění, potřeba jsou nové profese, populace stárne, mění se…

Více informací
Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Datum článku: 23. 11. 2022

Jak už tento portál informoval v minulých dnech, chystá se i pro rok 2023 balíček daňových změn, který by měl mimo…

Více informací
Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Datum článku: 16. 11. 2022

Struktura rodných čísel v současné podobě měla již koncem roku 2023 zaniknout a měla být nahrazena novými rodnými…

Více informací
OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

Datum článku: 15. 11. 2022

Jak již většina podnikatelů nejspíš zaznamenala, povinnost mít zpřístupněnu datovou schránku se od roku 2023 ze…

Více informací