Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podpořit vzdělávání zaměstnanců je možné i benefitem

Zaměstnanec se širokým rozsahem znalostí a vědomostí nejen ve vlastním oboru je pro zaměstnavatele poklad. A zaměstnavatel, který zaměstnancům poskytuje podporu třeba formou benefitů má u zaměstnanců jednoznačně plus. Vyplatí se tedy spojit tyto dva příznivé aspekty dohromady a poskytnout zaměstnancům třeba benefit ve formě příspěvku na vzdělání.

Podpořit vzdělávání zaměstnanců je možné i b 2.jpg
Datum článku: 09. 09. 2021

Snahu o vzdělávání je možné u  zaměstnanců podpořit i benefitem a je důležité jednoznačně vymezit podmínky takové podpory

Trvalé plynulé vzdělávání zaměstnanců je v dnešní době, stále se rozvíjejících technologií, potřebné ještě více než kdykoli v minulosti. Aby takové vzdělávání mělo, co největší efekt musí být ze strany zaměstnanců žádané a ze strany zaměstnavatele nevynucované povinností. Efektivní formou pro takové případy může být podpora vzdělávání formou benefitu.

Nejčastěji takováto podpora vzdělávání zaměstnance probíhá tak, že zaměstnavatel uhradí zaměstnanci poplatek za vzdělávací kurz, který si zaměstnanec sám zvolí dle svých zájmů, který přímo nesouvisí s výkonem profese daného pracovníka, ale rozšiřuje jeho vědomostní obzory a dovednosti například v oblasti jazykové, kreativní či jiné. Avšak výkon profese toto rozšíření vědomosti nenuceně přirozeně pozvedá a zkvalitňuje  

Je třeba říci, že v daném případě musí jít o vzdělávání zcela dobrovolné ze strany zaměstnance. Nejedná se o prohlubování či zvyšování kvalifikace související přímo s profesí, které mají zakotvena pravidla přímo v zákoníku práce. Benefit na vzdělávání nelze zaměstnanci jaksi vnucovat s nějakým požadavkem na zvýšení jeho profesních kvalit.

Na straně druhé je vždy dobré, aby zaměstnavatel, pokud uvedený benefit na vzdělávání poskytuje, stanovil vnitřním předpisem podmínky toho, co je poskytováno, v jaké formě, komu a kdy. I zaměstnanec totiž musí mít jasno v tom, co od takové podpory vzdělávání očekávat a co jejím prostřednictvím získá.

Při poskytnutí benefitu nepeněžní formou si jej zaměstnavatel může uplatnit v daňových nákladech a na straně zaměstnance jde o daňově osvobozenou záležitost

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci benefit na vzdělání v nepeněžní formě například ve formě poukázek a ještě navíc bude takové vzdělávání, byť jen okrajově souviset s činností zaměstnavatele bude to mít daňové výhody pro obě strany.

Daňový pohled totiž uvedené vzdělání vnímá stejně jako by šlo o zvyšování nebo prohlubování kvalifikace zaměstnance. Což znamená, že pokud daný benefit bude poskytnut v nepeněžní formě nějakým voucherem a ještě navíc bude možné říci, že dané vzdělávání třeba jen okrajově souvisí s činností zaměstnavatele, bude to pro obě strany daňově výhodné. Pro zaměstnance půjde záležitost zcela osvobozenou od daně. A zaměstnavatel si vynaložené náklady na poskytnutí poukazu bude moci odečíst z daní tedy uplatnit jako daňově uznatelné.

Pokud však půjde o vzdělávání, u něhož nelze uplatnit, že souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, ale i tak půjde o nepeněžní příspěvek, tak už si zaměstnavatel vynaložené náklady nemůže uplatnit jako daňově uznatelné, ale pro zaměstnance se nic nemění a od daňových starostí s poskytnutým benefitem zůstává osvobozen.

Pokud půjde o příspěvek peněžní, bude muset být na straně zaměstnance zdaněn

Pokud jde benefit na vzdělávání poskytnut zaměstnanci v peněžní formě nebude již daňově výhodný zejména pro zaměstnance, protože u zaměstnance už tento peněžní příspěvek bude podléhat dani z příjmů i odvodům zákonného pojistného.

Zaměstnavatel si naopak i některé z peněžních příspěvků poskytnutých zaměstnancům v peněžní formě může uplatnit jako daňově uznatelný náklad, zvláště pokud jde o vzdělání související s předmětem činnosti zaměstnavatele a pokud je takový způsob podpory vzdělávání pracovníka ujednán už předem v pracovní či manažerské smlouvě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Datum článku: 16. 03. 2023

Stipendium studentům, kromě škol, nadací či dalších institucí, mohou poskytovat i jejich budoucí zaměstnavatelé.…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací
Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Datum článku: 09. 03. 2023

Pružná pracovní doba zaměstnance je schéma pracovní doby rozdělené na úseky základní pracovní doby a úseky…

Více informací