Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podpůrné covidové programy pro stánkaře, restaurace dopravce i další podnikatele se spustí během tří týdnů

Podnikatelé zasažení v loňském listopadu a prosinci vládními protiepidemickými opatřeními by se již během několika následujících týdnů měli dočkat slibované adresné podpory. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu půjde uvedená podpora do nejvíce zasažených oblastí, stravování, ubytování, pořádání kulturních a sportovních akcí. Ale dočkat pomoci by se měli i prádelny a zájezdová doprava.

Podpůrné covidové programy pro stánkaře, restaurace dopravce i další podnikatele se spustí b 2.jpg
Datum článku: 22. 02. 2022

První by se podpory měli dočkat stánkaři a provozovatelé adventních trhů, ale dočkat se mají i pořadatelé konferencí a seminářů či zájezdoví dopravci

Ministerstvo průmyslu a obchodu ubezpečuje podnikatele, že v následujících týdnech již konečně začne s vypisováním výzev podpůrných programů a první peníze by měli být u podnikatelů do tří týdnů.

První přijde na řadu program COVID-Adventní trhy

Pomoci z daného programu se mají dočkat stánkaři a organizátoři adventních trhů. Provozovatel jednoho stánku bude mít nárok na podporu 5 tisíc korun za každý den, kdy musel mít zavřeno. Provozovatelé 2 stánků dostanou podporu 8 tisíc korun za každý den, kdy muselo být zavřeno. Ten, kdo nemohl provozovat tři nebo více stánků, bude mít nárok na podporu 11 tisíc korun za každý den, kdy muselo být zavřeno. Maximální podpora pro jednoho stánkaře za 30 dní je 330 tisíc korun. Pro organizátory adventních trhů činí maximální výše podpory 5 milionů korun.

Další z podpor je COVID-Nepokryté náklady-Sektorová podpora

Uvedený podpůrný program je určen pro organizátory nejrůznějších kulturních akcí a provozovatele stravovacích i cestovních ubytovacích služeb a prádelen, kterým v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat o 50 nebo více procent proti stejnému období roku 2019. Toto období platí pro podnikatele. Pro organizátory akcí platí rozhodné období 1. listopad 2021 až 28. únor 2022. Žadatelům může být poskytnuta podpora 50 procent, organizátorům akcí až 70 procent nepokrytých nákladů. Podnikatel jedinec může z této podpory dostat maximální částku 1,5 milionu korun, organizátoři hromadných akcí pak maximálně 3 miliony korun.

Další podpora má název COVID 2022- Sektorová podpora

Jedná se o podporu zaměstnanců zasažených podnikatelů. Žádat mohou podnikatelé, kterým v rozhodném období 1. listopadu 2021 až 31. prosince 2021 poklesly tržby alespoň o 50 procent. Na jednoho zaměstnance v pracovním poměru může podnikatel žádat podporu 500 Kč na den. Organizátoři kulturních a sportovních akcí konferencí a seminářů mohou z daného programu žádat podporu maximálně 3 miliony korun a rozhodné období mají od 1. listopadu 2021 až 28. února 2022.

Další z podpor COVID-Bus je určena pro zájezdové dopravce

Jednou z restrikcemi nejvíce postižených skupin byli také zájezdoví dopravci i pro ně proto ministerstvo připravilo podpůrný program Covid-Bus. O uvedenou podporu si mohou žádat dopravci, kterým v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesly tržby v porovnání se stejným obdobím roku 2019 nejméně o 50 procent. Maximální výše podpory může být 2,5 milionu korun. Výše poskytnuté podpory se odvíjí také od kapacity autobusu podle míst k sezení a ovlivňuje ji i emisní třída autobusu.

Žádosti o podporu z uvedených programů není možné kombinovat a podnikatel si tedy musí vybrat jeden, který se na jeho podnikání hodí nejvíce. Další informace k jednotlivým z těchto programů podnikatelé dostanou vždy ve výzvě k danému programu, tak jak budou výzvy zveřejňovány.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Nový web MPO pomůže podnikatelům s vyhledáním podpory na míru pro jejich podnikání

Datum článku: 26. 09. 2023

Jakákoli podpora se v dnešní ekonomicky náročné době podnikatelům hodí ještě více než kdykoli v době…

Více informací
Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Datum článku: 09. 08. 2023

Spory mezi podnikateli ohledně neplnění dohodnutých závazků a z toho vzešlých dluhů jsou velmi nepříjemné, ale…

Více informací
Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Datum článku: 25. 07. 2023

Osoby samostatně výdělečně činné, které si pro podání daňového přiznání zvolily služby daňového poradce,…

Více informací
Nová služba na ePortálu ČSSZ pro využití Milostivého léta 2023 u ČSSZ

Nová služba na ePortálu ČSSZ pro využití Milostivého léta 2023 u ČSSZ

Datum článku: 10. 07. 2023

Česká správa sociálního zabezpečení má samozřejmě také zájem na tom, aby její klienti nemuseli řešit problémy…

Více informací