Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Poskytování Sick days si také žádá pravidla i když je zákon neurčuje

Poskytování Sick days čili krátkodobého placeného zdravotního volna v případě náhlé drobnější zdravotní indispozice zaměstnanců, zůstává i se začátkem roku 2023 na žebříčku nejoblíbenějších benefitů. Poskytování uvedené formy považuje za výhodné řešení zdravotní problematiky zaměstnanců i mnoho zaměstnavatelů. Aby však poskytování uvedeného volna přinášelo prospěch oběma stranám, je třeba dát záležitosti pravidla, byť je zákon přímo nestanoví.

Poskytování Sick days si také žádá pravidla i když je zákon neu 2.jpg
Datum článku: 12. 01. 2023

I poskytování Sick days potřebuje zaměstnavatelem jednoznačně nastavená pravidla, aby záležitost plnila své poslání, nediskriminovala a pomáhala nejen zaměstnanci ale i zaměstnavateli

I poskytování benefitů v zaměstnání vždy potřebuje srozumitelně a jednoznačně nastavená a dodržovaná pravidla, aby mohlo jít o záležitost skutečně přinášející pozitiva a pomáhající dobré věci. Bez takových pravidel se samozřejmě neobejde ani poskytování zdravotního volna formou Sick days. I zde je nutné jednoznačně písemným předpisem zaměstnavatele určit, jak bude takové zdravotní volno fungovat.

Zaměstnavatel by tudíž měl ohledně poskytování zdravotního volna jednoznačně stanovit:

že krátkodobé zdravotní volno výše uvedenou formou poskytováno bude,

k jakým účelům bude dané volno poskytováno, čili v jakých situacích o ně může zaměstnanec požádat,

v jaké délce bude volno poskytováno, počet dnů, včetně možnosti převádění či nepřevádění do dalšího roku,

jakou formou bude možné o toto volno požádat, případně i kdo může požádat, pokud by záležitost nebyla poskytována všem zaměstnancům plošně,

mzdové podmínky, čili zda bude poskytována běžná mzda či náhrada mzdy.

I když zákoník práce pro poskytování daného volna zaměstnancům žádné podmínky jednoznačně nestanoví a vše nechává na zaměstnavatelích, tak je třeba pamatovat na nutnost dodržování stejných podmínek a pravidel pro všechny zaměstnance a vyvarovat se všeho co by mohlo třeba jen působit diskriminačně.

Efektivní je poskytnout 3 až 5 dnů daného zdravotního volna ročně všem pracovníkům firmy

Nejčastěji používaný a dá se říci, že léty prověřený osvědčený způsob v poskytování placeného zdravotního volna daným benefitem je 3 až 5 dnů za kalendářní rok s možností převedení do roku následujícího. V případě možnosti převedení do následujícího roku je dobré určit i pravidlo pro vyčerpání po určité době, aby nedocházelo k účelovému hromadění volna, protože samozřejmě v takovém případě, pak volno neslouží svému poslání.

Hlavním smyslem uvedeného zdravotního volna by mělo být dát zaměstnanci možnost, řešit menší zdravotní komplikace či potřeby bez využití neschopenky nebo třeba i bez návštěvy lékaře. Zaměstnanec by měl dostat prostor v klidu si vyřešit záležitosti ohledně svého zdraví, nemuset k tomu vždy shánět potvrzení lékaře. Důležitá je pro zaměstnance také jistota, příjmu, když potřebuje své záležitosti řešit.

Jednoznačně je nutné u Sick days vymezit právě mzdové záležitosti, aby zaměstnanci bylo jasné, zda v případě využití tohoto volna dostane v daných dnech běžnou mzdu či náhradu mzdy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací