Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Poskytování Sick days si také žádá pravidla i když je zákon neurčuje

Poskytování Sick days čili krátkodobého placeného zdravotního volna v případě náhlé drobnější zdravotní indispozice zaměstnanců, zůstává i se začátkem roku 2023 na žebříčku nejoblíbenějších benefitů. Poskytování uvedené formy považuje za výhodné řešení zdravotní problematiky zaměstnanců i mnoho zaměstnavatelů. Aby však poskytování uvedeného volna přinášelo prospěch oběma stranám, je třeba dát záležitosti pravidla, byť je zákon přímo nestanoví.

Poskytování Sick days si také žádá pravidla i když je zákon neu 2.jpg
Datum článku: 12. 01. 2023

I poskytování Sick days potřebuje zaměstnavatelem jednoznačně nastavená pravidla, aby záležitost plnila své poslání, nediskriminovala a pomáhala nejen zaměstnanci ale i zaměstnavateli

I poskytování benefitů v zaměstnání vždy potřebuje srozumitelně a jednoznačně nastavená a dodržovaná pravidla, aby mohlo jít o záležitost skutečně přinášející pozitiva a pomáhající dobré věci. Bez takových pravidel se samozřejmě neobejde ani poskytování zdravotního volna formou Sick days. I zde je nutné jednoznačně písemným předpisem zaměstnavatele určit, jak bude takové zdravotní volno fungovat.

Zaměstnavatel by tudíž měl ohledně poskytování zdravotního volna jednoznačně stanovit:

že krátkodobé zdravotní volno výše uvedenou formou poskytováno bude,

k jakým účelům bude dané volno poskytováno, čili v jakých situacích o ně může zaměstnanec požádat,

v jaké délce bude volno poskytováno, počet dnů, včetně možnosti převádění či nepřevádění do dalšího roku,

jakou formou bude možné o toto volno požádat, případně i kdo může požádat, pokud by záležitost nebyla poskytována všem zaměstnancům plošně,

mzdové podmínky, čili zda bude poskytována běžná mzda či náhrada mzdy.

I když zákoník práce pro poskytování daného volna zaměstnancům žádné podmínky jednoznačně nestanoví a vše nechává na zaměstnavatelích, tak je třeba pamatovat na nutnost dodržování stejných podmínek a pravidel pro všechny zaměstnance a vyvarovat se všeho co by mohlo třeba jen působit diskriminačně.

Efektivní je poskytnout 3 až 5 dnů daného zdravotního volna ročně všem pracovníkům firmy

Nejčastěji používaný a dá se říci, že léty prověřený osvědčený způsob v poskytování placeného zdravotního volna daným benefitem je 3 až 5 dnů za kalendářní rok s možností převedení do roku následujícího. V případě možnosti převedení do následujícího roku je dobré určit i pravidlo pro vyčerpání po určité době, aby nedocházelo k účelovému hromadění volna, protože samozřejmě v takovém případě, pak volno neslouží svému poslání.

Hlavním smyslem uvedeného zdravotního volna by mělo být dát zaměstnanci možnost, řešit menší zdravotní komplikace či potřeby bez využití neschopenky nebo třeba i bez návštěvy lékaře. Zaměstnanec by měl dostat prostor v klidu si vyřešit záležitosti ohledně svého zdraví, nemuset k tomu vždy shánět potvrzení lékaře. Důležitá je pro zaměstnance také jistota, příjmu, když potřebuje své záležitosti řešit.

Jednoznačně je nutné u Sick days vymezit právě mzdové záležitosti, aby zaměstnanci bylo jasné, zda v případě využití tohoto volna dostane v daných dnech běžnou mzdu či náhradu mzdy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací