Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Použití reklamy na sociálních k podnikání přináší často povinnosti i neplátcům DPH

S daňovými povinnostmi ohledně DPH to není úplně jednoduché a povinnosti ohledně uvedené daně mohou v určitý moment nastat i podnikatelům, kteří jsou v tuzemském daňovém systému zcela v souladu se zákonem vedeni jako neplátci DPH. Pokud  takový neplátce DPH přijímá zboží nebo nabízí své služby do jiného státu EU ohledně povinností k DPH je rázem vše jinak. Stačí používat k propagaci podnikání reklamu na sociální síti, která nemá provozovatele v ČR a rázem je zde povinnost, být ohledně DPH identifikovanou osobou.

Použití reklamy na sociálních k podnikání přináší často povinnosti i nep 2.jpg
Datum článku: 20. 04. 2022

Při styku se zahraničím se podnikatel neplátce DPH nevyhne plnění povinností s DPH spojených

Jak napovídá úvod problematika DPH je trošku složitější záležitost a podnikatel, který je v tuzemsku legitimním neplátcem DPH může mít současně povinnost k DPH při styku se zahraničím, což pro něho znamená se v tuzemsku registrovat jako Identifikovaná osoba.

Zjednodušeně řečeno jakmile tuzemský neplátce DPH přijímá zboží či služby z jiného státu EU nebo naopak poskytuje zboží či služby do jiného státu EU pro uvedené operace již neplátcem není a má povinnost stát se právě identifikovanou osobou. Jedinec, který je pro daňové účely identifikovanou osobou a je v tuzemsku neplátcem DPH však při přeshraničním plnění je plátcem DPH, což znamená, že v transakcích se zahraničím povinnosti k DPH plnit musí.

Zveřejnění reklamy na sociálních sítích si může právě žádat, aby se podnikatel nahlásil jako identifikovaná osoba a plnil povinnosti k DPH

Uvedená situace nastává velmi často při použití reklamy na internetu ke zviditelnění vlastního podnikání. Takový způsob zviditelnění není samozřejmě nic špatného ani nezákonného, pokud je za danou službu provozovateli dané sociální sítě řádně zaplaceno samozřejmě i se splněním souvisejících daňových povinností. Pokud má tedy provozovatel sociální sítě, kde má podnikatel umístěnu reklamu sídlo v zahraničí je nutné s platbou za reklamu odvést také DPH i když je podnikatel v tuzemsku neplátcem DPH, protože v daném případě jde o zahraniční transakci. Uvedené se týká podnikatelských reklam na Facebooku, Instagramu, Linkedin, Googlu i jinde. Pokud provozovatel sítě či domény, kde má podnikatel reklamu sídlí v ČR, tak se dotčený podnikatel identifikovanou osobou stát nemusí.

Identifikovanou osobou v tuzemsku se musí podnikatel stát do 15 dnů od uskutečnění přeshraniční transakce. Tento proces znamená, že se podnikatel přihlásí finančnímu úřadu jako identifikovaná osoba, vykáže příslušnou daň v přiznání k DPH a odvede ji.

Podnikatel vedený jako identifikovaná osoba si nemůže uplatnit odpočet na odvedenou DPH. Nárok na odpočet má vždy pouze registrovaný plátce DPH.

Příjemci služby souhrnné hlášení nepodávají, ale poskytovatelé služby ano

Pokud je OSVČ identifikovanou osobou a je příjemcem služby ze zahraničí souhrnné hlášení k DPH podávat nemusí. Pokud je však situace opačná a podnikatel naopak poskytuje služby do zahraničí, tak souhrnné hlášení finančnímu úřadu naopak podávat musí.

Do souhrnného hlášení uvádí identifikované osoba všechny služby, které poskytla podnikatelům plátcům DPH do jiných států EU. Pokud identifikovaná osoba poskytne v rámci EU službu nepodnikateli, do souhrnného hlášení ji neuvádí a místem daňového plnění se v takovém případě stává ČR a je nutné vykázat tuzemské DPH dané služby v daňovém přiznání. Souhrnné hlášení je nutné podávat do 25 dne následujícího měsíce, v němž vznikla povinnost podání tohoto hlášení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Datum článku: 30. 06. 2022

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale…

Více informací
Snížení DPH na potraviny v dohledu není a ceny do závratné výše táhnou i samotní obchodníci

Snížení DPH na potraviny v dohledu není a ceny do závratné výše táhnou i samotní obchodníci

Datum článku: 20. 06. 2022

Zákazníci v obchodech s potravinami při každé návštěvě s úděsem sledují, že od návštěvy minulé ceny opět…

Více informací
Doklady k zápisu do evidence skutečných majitelů

Doklady k zápisu do evidence skutečných majitelů

Datum článku: 20. 06. 2022

Evidence skutečných majitelů je informační systém sloužící ze zákona k přehlednému zjišťování důležitých…

Více informací
Informační povinnost a součinnost má zaměstnavatel i vůči ošetřujícímu lékaři svého zaměstnance

Informační povinnost a součinnost má zaměstnavatel i vůči ošetřujícímu lékaři svého zaměstnance

Datum článku: 17. 06. 2022

Nejen zákoník práce, ale i další zákony a vyhlášky ukládají zaměstnavateli nejednu informační povinnost ohledně…

Více informací