Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Povinné očkování proti infekčním nemocem je již nyní pro zaměstnance i klienty v nejednom zařízení nezbytné

V posledních dnech se a týdnech se vedou v mnoha profesních kruzích vypjaté záporné diskuse proti povinnému očkování zaměstnanců v určitých profesích třeba zdravotnických sociálních i jiných. Mnozí zaměstnanci se vzpírají proti možnému povinnému očkování proti nemoci Covid-19 a hovoří o opuštění profese, pokud uvedené očkování povinné bude. Mnohá očkování proti infekčním nemocem však už pro zaměstnance určitých profesí povinná bez diskusí jsou.

Povinné očkování proti infekčním nemocem je již nyní pro zaměstnance i klienty v nejedn 2.jpg
Datum článku: 09. 12. 2021

Vyhláška o povinném očkování proti infekčním nemocem zde byla a fungovala již  dávno před Covidem a netýká se jen dětského očkování

Jak napovídá úvod nevole proti povinnému očkování zaměstnanců určitých profesí proti nemoci Covid-19 se zvedla poté, kdy se povinnost tohoto očkování měla začlenit do příslušné vyhlášky.

Pojďme si připomenout, že vyhláška o pravidelném a povinném očkování proti infekčním nemocem zde byla dávno před nemocí Covid-19 a nikdy nešlo o záležitost, která by se týkala jen dětí. Pravidelná povinná očkování a přeočkování například proti tetanu ukládá tato vyhláška také dospělé populaci. Stejná vyhláška stanovuje taktéž povinná očkování zvláštní a taktéž očkování mimořádná.

Paragrafy 9 až § 11a) uvedené vyhlášky se věnují právě zvláštnímu očkování a jde o povinné očkování zdravotníků, pracovníků v sociálních službách a očkování pracovníků jednotného záchranného systému. Jedná se o zvláštní očkování proti virové žloutence typu A i B, zvláštní očkování proti vzteklině a zvláštní očkování proti spalničkám. Paragraf 16 dané vyhlášky pak uvádí seznam pracovišť s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, kde pracovníci musí některé z těchto očkování mít. Jednoznačně je zde dáno, že zdaleka nejde jen o zdravotnická zařízení, ale také domovy pro seniory, domovy pro osoby s postižením, azylové domy či nízkoprahová zařízení pro drogově závislé.

V § 17 dané vyhlášky se pak jednoznačně říká, že na uvedená pracoviště mohou být fyzické osoby zařazeny nejdříve po podání druhé dávky očkovací látky (žloutenky) a za předpokladu, že další očkování bude dokončeno v příslušném termínu.

Další co z paragrafů této vyhlášky jednoznačně plyne, že se povinnému zvláštnímu očkování nemohou vyhnout ani studenti medicíny a zdravotnických a sociálních oborů i účastníci rekvalifikačních kurzů kteří v rámci výuky či třeba brigád přicházejí do kontaktu s pacienty a klienty těchto zařízení. Povinnost očkování se samozřejmě vztahuje i na pracovníky laboratoří a zaměstnance, kteří při své práci přichází do kontaktu s infekčním materiálem.

Povinnému očkování se podrobují také vojáci

Povinnému očkování proti žloutence typu A i B, tetanu, meningokokovým infekcím a klíšťové encefalitidě se musí podrobit také všichni vojáci z povolání. Vojáci, kteří se zúčastňují zahraničních misí, se nevyhnou ani dalšímu očkování proti infekčním nemocem podle lokalit, do nichž odjíždějí. Jedná se zde například o očkování proti břišnímu tyfu, žluté zimnici, vzteklině, přenosné dětské obrně a dalším nemocem.

Povinné očkování zejména proti virovým žloutenkám a pneumokokovým infekcím se vztahuje i na klienty nejrůznějších zařízení

Uvedená vyhláška však stanoví povinnost očkování nejen pro zaměstnance nejrůznějších profesí, ale také pro klienty nejrůznějších zdravotnických a sociálních zařízení. Pravidelně se proti žloutence typu B a pneumokokovým infekcím očkují klienti domovů pro seniory, klienti domovů pro postižené i domovů se zvláštním režimem, klienti léčeben dlouhodobě nemocných a podobných zařízení.

Mimořádná očkování proti infekcím se týkají mimořádných událostí

Jak je naznačeno výše, kromě pravidelných povinných očkování a přeočkování u dětí i dospělých a popsaných zvláštních očkování stanovuje vyhláška ještě očkování mimořádná, která se též týkají infekčních nemocí. Jedná se o očkování obyvatel v případě živelných pohrom například mimořádné očkování proti žloutence při povodních.

Povinné profesní očkování proti Covidu-19 by mělo být od března 2022

Jak je to s povinným očkováním proti Covidu-19? Povinné očkování proti covidu by se od března 2022 mělo týkat pracovníků ve zdravotnictví, pracovníků v sociálních službách, záchranářů, policistů, hasičů, vojáků, celníků a pracovníků vězeňské služby. Povinnost očkování proti dané nemoci by měli mít také lidé nad 60 let. Uzákonění této povinnosti zatím schválila Babišova vláda v demisi, představitelé budoucí vlády se však k uvedené záležitosti staví spíše váhavě a povinné očkování lidí nad 60 let odmítají.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Datum článku: 14. 01. 2022

Zaměstnavatel v insolvenci, na jehož majetek byl vyhlášen konkurz, už se velmi často příliš nestará ani starat…

Více informací
Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Datum článku: 10. 01. 2022

K přečerpání dovolené u zaměstnance není úplně ojedinělý problém a může k němu dojít i při pečlivém…

Více informací
Nenastoupení zaměstnance do práce ve sjednaný den nástupu

Nenastoupení zaměstnance do práce ve sjednaný den nástupu

Datum článku: 06. 01. 2022

Sjednaný den nástupu do zaměstnání a stejně tak den jmenování do funkce je vždy ze zákona dnem velmi zásadním,…

Více informací
Nová online služba ČSSZ pro zaměstnavatele usnadňuje přístup k údajům o zaměstnancích

Nová online služba ČSSZ pro zaměstnavatele usnadňuje přístup k údajům o zaměstnancích

Datum článku: 03. 01. 2022

Zaměstnavatelé musí ze zákona plnit řadu povinností vůči  svým zaměstnancům i České správě sociálního…

Více informací