Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovněprávní smlouvy je možné uzavírat i elektronicky

Elektronizace a digitalizace je stále více běžnou součástí našich životů. Elektronickou cestou se dnes plní stále větší množství úkonů zvláště v oblasti administrativy, které ještě do nedávné doby, aby byly platné a měly právní váhu, musely mít formu papírového dokumentu. Jak je to, ale s pracovněprávními smlouvami (dohodami) musí být vždy nutně v papírové formě nebo mohou mít elektronickou podobu?

Pracovněprávní smlouvy je možné uzavírat i 2.jpg
Datum článku: 12. 07. 2022

Pracovněprávní smlouvy (dohody) mohou být uzavírány i elektronicky podle pravidel občanského zákoníku a platí stejně jako v papírové formě

Jak je řečeno výše elektronickou podobu má stále více důležitých dokumentů a elektronickou cestou čili distančně dálkově probíhá už téměř běžně více a více důležitých jednání i dohod. Mnoho záležitostí se běžně zařizuje elektronickou poštou přes datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem či bez něho.

Pochybnosti a nejednoznačnost do nedávné doby panovaly v záležitostech, zda je možné elektronicky uzavírat také pracovněprávní smlouvy (dohody) a zda jsou případně takto uzavřené dohody právně platné stejně jako ty papírové. Zastánci klasické papírové formy dokumentace argumentují tím, že aby pracovněprávní dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem byly právně funkční a platily, musí být dodrženy podmínky doručení a přijetí uvedeného dokumentu stanovené zákoníkem práce v paragrafech 334 až 337 o doručování písemností. Což pro doručování písemnosti elektronickou formou znamená předchozí souhlas protistrany s doručením elektronickou poštou, a pokud se jedná o doručování e-mailem i podepsání písemnosti uznávaným elektronickým podpisem odesilatele.

Avšak záležitosti ohledně elektronické komunikace se vyvíjí v poslední době velmi rychle a je jí stále více dávána přednost před komunikací papírovou. A tak v nedávné době dal elektronické komunikaci zelenou i Nejvyšší soud ČR a rozhodl, že pro rychlé uzavírání dohod v pracovněprávních vztazích může zcela regulérně docházet k doručování a přijímání uvedených písemností elektronickou cestou i e-maily podle pravidel občanského zákoníku.

V rozsudku z konce dubna roku 2022 Nejvyšší soud potvrdil, že například dohoda o nerovnání při skončení pracovního poměru může být uzavřena elektronicky, když je v souladu s pravidly občanského zákoníku

Nejvyšší soud ČR letos v dubnu v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 potvrdil, že k uzavírání pracovněprávních smluv (dohod) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může docházet i elektronickou cestou e-mailové komunikace a že takové jednání je zcela v souladu se zákonem pokud se při uzavírání uvedených dohod použijí pravidla ustanovená v občanském zákoníku zejména ustanovení § 545 část první hlava V a část čtvrtá hlava I ustanovení § 1721 a následující.

V daném případě byla zpochybňována platnost dohody o narovnání u výpovědi zaměstnavatele dávané zaměstnanci, při které byla dohoda o narovnání podepsána a odeslána elektronickou cestou. Konkrétně zde zaměstnavatel zaslal zaměstnanci v příloze e-mailové zprávy scan dohody o narovnání podepsané dvěma členy představenstva zaměstnavatele. Jenže slibované odstupné zaměstnanec nakonec nedostal a tak se ho domáhal soudně. Zaměstnavatel však namítal, že pracovní poměr byl ukončen platnou výpovědí, ale k uzavření dohody o narovnání nedošlo, protože proces dohody o narovnání byl sice rozjednán, ale nebyl ukončen. Zaměstnavatel zde odmítal, že by uzavřel se zaměstnancem dohodu o narovnání elektronicky a argumentoval tím, že smlouvy elektronicky formou e-mailu neuzavírá, ale uzavírá je písemně. Jako důkaz soudům však zde byl výše uvedený scan podepsaný členy představenstva zaměstnavatele a obsahoval celou e-mailovou korespondenci účastníků dohody ohledně uvedené záležitosti a byl zde i další e-mail ze strany zaměstnance potvrzující, že uvedenou nabídku přijímá. Do věci se tedy musel nakonec vložit tedy i nejvyšší soud a vydat jednoznačné rozhodnutí, že výše uvedená dohoda o narovnání byla řádně sjednána a zaměstnanec má právo na odstupné, které bylo dohodou stanoveno.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací
Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Datum článku: 24. 05. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá změnit platové tabulky určující výši platů zaměstnanců…

Více informací