Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracujícího starobního důchodce také chrání zákony především zákoník práce a důchod není v žádném případě důvod k výpovědi

Někteří budoucí starobní důchodci se do důchodu těší třeba i proto, že se konečně zbaví pracovních povinností a jiní mají problém přesně opačný, z pracovního místa se jim ještě nechce odcházet, ale bojí se, že budou muset, protože jim dosažení důchodového věku změní ze zákona možnosti být zaměstnán. Hned zde v úvodu předesíláme, že důchodový věk sám toho z hlediska možného zaměstnání mnoho nemění. Důchodce může být zaměstnán, může si vydělávat a zaměstnavatel má povinnost jej z právního hlediska brát jako ostatní zaměstnance, kteří důchodci nejsou.

Pracujícího starobního důchodce také chrání zákony především zákoník práce a důchod ne 2.jpg
Datum článku: 05. 05. 2021

Pracující důchodce může být zaměstnáván na pracovní poměr i na dohody bez omezení výdělku

Zaměstnávání důchodců není z hlediska zaměstnavatele ani samotného důchodce žádný problém. Zákon v této oblasti nenastavuje téměř žádná omezení, pro typ pracovní smlouvy, druh práce ani výši výdělku. Jediný pro koho jako důchodce platí, z hlediska zaměstnávání nějaká omezení, jsou důchodci v předčasném důchodu. Pro všechny ostatní zaměstnance starobní, ale i invalidní důchodce platí stejná pravidla práva i povinnosti jako pro zaměstnance nedůchodce. Každý zaměstnavatel si musí uvědomovat zejména to, že dosažení důchodového věku či dokonce jen podání žádosti o důchod nesmí být pro zaměstnavatele důvodem k výpovědi a nesmí to být ani důvod k nějakému náznaku znevýhodňujícího přístupu. Zaměstnanec důchodce se opírá o stejná práva zaručená zákoníkem práce jako ostatní zaměstnanci.

Starobní ale stejně tak i invalidní důchodci mohou být zaměstnáváni na úplně klasickou pracovní smlouvu na pracovní poměr hlavní i pracovní poměr vedlejší. Není nijak omezována ani délka úvazku a i důchodce tedy lze zaměstnávat na plný či zkrácený úvazek podle toho, jak si zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou. V žádném z důchodů není problém ani s prací na dohody konané mimo pracovní poměr. To znamená, že důchodce může pracovat jak na DPP tak na DPČ a opět platí stejná pravidla, jako pro všechny ostatní zaměstnance dohodáře. Někdy může být práce na dohodu pro důchodce i výhodnější z hlediska odvodů než práce na klasický pracovní poměr.

Jak již bylo na tomto portále několikrát v různých příspěvcích řečeno, ve většině případů není omezena ani výše výdělku při pobíraném důchodu. Přivýdělek k důchodu může mít tedy důchodce v libovolné výši.

Jediní, kdo si musí dát při práci v důchodu pozor a platí pro ně omezení, jsou důchodci v předčasném důchodu

Jak je upozorněno v řádcích výše, jediný kdo si musí při práci v důchodu dávat pozor na typ přivýdělku, jsou důchodci, kteří se rozhodli odejít do starobního důchodu dříve, než přišel čas důchodu řádného a odešli do důchodu předčasného. Tito důchodci si sice také mohou přivydělávat, ale jejich příjem z přivýdělku nesmí být takový, aby z něho plynuly povinné odvody. Což znamená, že tito důchodci si mohou přivydělat pouze prací na některou z dohod, dohodu o provedení práce či dohodu o činnosti a vždy se musí jednat o takzvanou dohodu do limitu, protože do limitu není povinnost odvádět povinně zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Pozor u dohod nad limit už povinnost odvodů plněna být musí. U dohody o provedení práce je limitem 10 000 Kč hrubého měsíčně. Dohoda o činnosti má limit na částce 3500 Kč hrubého měsíčně.

Důchodce v pracovním poměru se smlouvou má také nárok, na dovolenou, nemocenskou i příplatky za svátky či přesčasy

Jak je řečeno výše důchodce pracující na klasický pracovní poměr s pracovní smlouvou má úplně stejná práva i povinnosti, jako další pracovníci ve stejném typu pracovního vztahu. To znamená, platí pro ně zákonem nastavená pravidla ohledně dodržení minimální i zaručené mzdy. Mají nárok na dovolenou ve stejné délce jako ostatní zaměstnanci na stejné pozici. V případě nemoci mají nárok na náhradu mzdy i nemocenskou. Pokud konají práci ve svátek, práci v noci či práci za ztížených podmínek náleží jim samozřejmě příslušné příplatky za uvedenou práci.

Samozřejmě i pro důchodce v pracovním poměru s pracovní smlouvou platí také povinnosti z daného vztahu vyplývající jako pro všechny ostatní zaměstnance. Znamená to, že důchod neomezuje důchodce v právech, ale ani v povinnostech. To znamená, že při výkonu práce si důchodce stejně jako ostatní zaměstnanci musí hlídat a dodržovat zákonem stanovené povinnosti z práce plynoucí.

Jediné na co důchodce nárok nemá je podpora v nezaměstnanosti

Při pobírání kteréhokoli typu důchodu vypláceného státem nemá důchodce, který pracuje a práce skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud důchodce ve starobním či invalidním důchodu pracuje a dostane výpověď ze zákonem stanovených důvodů od zaměstnavatele, nebo výpověď sám důchodce podá, případně se dohodne se zaměstnavatelem na ukončení spolupráce, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravotního pojištění

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravotního pojištění

Datum článku: 10. 06. 2021

To, že každý zaměstnanec musí být při svém zaměstnání povinně zdravotně pojištěn a ať pracuje doma či…

Více informací
Zakladatelské listiny firem, budou muset nově z rozhodnutí soudu obsahovat přesně vymezený předmět činnosti, jinak může firmě hrozit i likvidace

Zakladatelské listiny firem, budou muset nově z rozhodnutí soudu obsahovat přesně vymezený předmět činnosti, jinak může firmě hrozit i likvidace

Datum článku: 09. 06. 2021

Nejvyšší soud ČR nedávno rozhodl o tom, že v zakladatelských listinách firem bude nutné nově jasně…

Více informací
Šest testů měsíčně na Covid je od června plně hrazeno pojišťovnou, ale musí to být ty, které jsou provedeny odborníkem na odběrovém místě či v zaměstnání

Šest testů měsíčně na Covid je od června plně hrazeno pojišťovnou, ale musí to být ty, které jsou provedeny odborníkem na odběrovém místě či v zaměstnání

Datum článku: 09. 06. 2021

Jak už včera tyto stránky čtenáře informovaly, právě od včerejšího dne Ministerstvo zdravotnictví sjednotilo…

Více informací
Odchod do důchodu je třeba předem promyslet a připravit si důležité doklady

Odchod do důchodu je třeba předem promyslet a připravit si důležité doklady

Datum článku: 08. 06. 2021

Odchod do starobního důchodu patří bezesporu k velmi důležitým mezníkům života, který je důležité nepodcenit,…

Více informací