Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pravidla oznámení osvobozeného příjmu u fyzické osoby a na co nezapomenout

I u příjmů fyzických osob, které jsou zákonem od daně z příjmu osvobozeny je nutné od určité částky plnit oznamovací povinnost. Tato povinnost, která je taktéž poplatníkovi určena zákonem se musí splnit vůči správci daně a má samozřejmě určená pravidla i lhůtu pro splnění. Pojďme si nyní říci jak danou povinnost splnit, protože v případě nesplnění hrozí poplatníkovi samozřejmě sankce.

Pravidla oznámení osvobozeného příjmu u fyzické osoby a na co  2.jpg
Datum článku: 20. 10. 2022

V případě, že fyzická osoba získá daňově osvobozený příjem v hodnotě vyšší, než 5 000 000 Kč musí to nahlásit správci daně a učinit tak podle pravidel pro daný úkon

Ani v případě příjmů daňově osvobozených není fyzická osoba jako poplatník úplně vždy osvobozena od daňových povinností. Příjmy daňově osvobozené, z nichž se nemusí ze zákona platit daň ani nemusí být uváděny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud jsou vyšší, než 5 000 000 Kč musí být vždy nahlášeny správci daně. Toto nahlášení či oznámení musí být provedeno do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž poplatník příjem obdržel.

Povinnost oznámení daňově osvobozených příjmů se vztahuje na příjmy uvedené jako daňově osvobozené příjmy v § 4, § 4a,§ 6 a § 10 zákona o daních z příjmů. Nejčastěji se jedná o příjmy získané formou darů či z dědictví, výhry z nejrůznějších loterií, důchody a další podobné příjmy, které zákon o dani z příjmů jako daňově osvobozené stanoví.

Náležitosti oznámení osvobozeného příjmu

Oznámení osvobozeného příjmu je třeba provést písemně klasicky papírovou či elektronickou formou. Je možné použít k danému účelu i tiskopis vydaný Ministerstvem financí ČR. Pokud poplatník nepoužije, uvedený tiskopis musí dávat pozor, aby jeho oznámení mělo všechny náležitosti dle § 38v odstavec 2 zákona o dani z příjmu. To znamená, že v oznámení musí být:

výše příjmu,

popis okolností nabytí příjmu,

datum, kdy příjem vznikl.

Oznámení lze za určitých podmínek stanovených § 71 daňového řádu učinit i ústní formou do protokolu.

Pokud oznámení nebude mít všechny výše uvedené náležitosti, správce daně na to poplatníka upozorní a vyzve jej k nápravě.

Jestliže se jedná o příjem ze společného jmění manželů, příjem správci daně oznamuje jen jeden z manželů obvykle ten, jemuž osvobozený příjem z hlediska právního plyne z daru, dědictví či jinak.

Neoznámení příjmu je samozřejmě nesplněním povinnosti a hrozí pokuta

Splnění povinnosti je důležité si hlídat, protože v opačném případě samozřejmě hrozí poplatníkovi pokuta. Pokud správce daně zjistí nesplnění uvedené povinnosti, vyzve poplatníka, aby povinnost napravil, a stanoví mu k tomu náhradní lhůtu.

Pokud poplatník nesplní povinnost oznámení vůbec, nebo ji splní až v náhradní lhůtě, když k tomu byl správcem daně vyzván, nemine samozřejmě poplatníka citelnější pokuta ve výši 10 nebo až 15 procent z neoznámeného příjmu. Ale pozor pokuta 0, 1 procento z neoznámeného příjmu hrozí poplatníkovi, i když povinnost splní sám bez upozornění správce daně, ale mimo správnou zákonnou lhůtu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací
OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

Datum článku: 15. 11. 2022

Jak již většina podnikatelů nejspíš zaznamenala, povinnost mít zpřístupněnu datovou schránku se od roku 2023 ze…

Více informací
Pravidla pro vrácení zboží e-shopům budou zřejmě již koncem roku 2022 pro zákazníky přísnější

Pravidla pro vrácení zboží e-shopům budou zřejmě již koncem roku 2022 pro zákazníky přísnější

Datum článku: 14. 11. 2022

Zákazníci e-shopů si budou muset dávat větší pozor na to, jak zacházejí s objednaným zbožím ve lhůtě pro…

Více informací
Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Datum článku: 14. 11. 2022

Zaměstnanci, kteří potřebují zaměstnání skloubit s péčí o děti nebo případně postižené blízké…

Více informací