Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pravidla oznámení osvobozeného příjmu u fyzické osoby a na co nezapomenout

I u příjmů fyzických osob, které jsou zákonem od daně z příjmu osvobozeny je nutné od určité částky plnit oznamovací povinnost. Tato povinnost, která je taktéž poplatníkovi určena zákonem se musí splnit vůči správci daně a má samozřejmě určená pravidla i lhůtu pro splnění. Pojďme si nyní říci jak danou povinnost splnit, protože v případě nesplnění hrozí poplatníkovi samozřejmě sankce.

Pravidla oznámení osvobozeného příjmu u fyzické osoby a na co  2.jpg
Datum článku: 20. 10. 2022

V případě, že fyzická osoba získá daňově osvobozený příjem v hodnotě vyšší, než 5 000 000 Kč musí to nahlásit správci daně a učinit tak podle pravidel pro daný úkon

Ani v případě příjmů daňově osvobozených není fyzická osoba jako poplatník úplně vždy osvobozena od daňových povinností. Příjmy daňově osvobozené, z nichž se nemusí ze zákona platit daň ani nemusí být uváděny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud jsou vyšší, než 5 000 000 Kč musí být vždy nahlášeny správci daně. Toto nahlášení či oznámení musí být provedeno do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž poplatník příjem obdržel.

Povinnost oznámení daňově osvobozených příjmů se vztahuje na příjmy uvedené jako daňově osvobozené příjmy v § 4, § 4a,§ 6 a § 10 zákona o daních z příjmů. Nejčastěji se jedná o příjmy získané formou darů či z dědictví, výhry z nejrůznějších loterií, důchody a další podobné příjmy, které zákon o dani z příjmů jako daňově osvobozené stanoví.

Náležitosti oznámení osvobozeného příjmu

Oznámení osvobozeného příjmu je třeba provést písemně klasicky papírovou či elektronickou formou. Je možné použít k danému účelu i tiskopis vydaný Ministerstvem financí ČR. Pokud poplatník nepoužije, uvedený tiskopis musí dávat pozor, aby jeho oznámení mělo všechny náležitosti dle § 38v odstavec 2 zákona o dani z příjmu. To znamená, že v oznámení musí být:

výše příjmu,

popis okolností nabytí příjmu,

datum, kdy příjem vznikl.

Oznámení lze za určitých podmínek stanovených § 71 daňového řádu učinit i ústní formou do protokolu.

Pokud oznámení nebude mít všechny výše uvedené náležitosti, správce daně na to poplatníka upozorní a vyzve jej k nápravě.

Jestliže se jedná o příjem ze společného jmění manželů, příjem správci daně oznamuje jen jeden z manželů obvykle ten, jemuž osvobozený příjem z hlediska právního plyne z daru, dědictví či jinak.

Neoznámení příjmu je samozřejmě nesplněním povinnosti a hrozí pokuta

Splnění povinnosti je důležité si hlídat, protože v opačném případě samozřejmě hrozí poplatníkovi pokuta. Pokud správce daně zjistí nesplnění uvedené povinnosti, vyzve poplatníka, aby povinnost napravil, a stanoví mu k tomu náhradní lhůtu.

Pokud poplatník nesplní povinnost oznámení vůbec, nebo ji splní až v náhradní lhůtě, když k tomu byl správcem daně vyzván, nemine samozřejmě poplatníka citelnější pokuta ve výši 10 nebo až 15 procent z neoznámeného příjmu. Ale pozor pokuta 0, 1 procento z neoznámeného příjmu hrozí poplatníkovi, i když povinnost splní sám bez upozornění správce daně, ale mimo správnou zákonnou lhůtu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací