Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze zákona zachována i práva zaměstnanců a převzaty povinnosti s tím související. Záležitost musí být vždy projednána nejen s dotčenými zaměstnanci, ale také s odborovou organizací a radou zaměstnanců.

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou z 2.jpg
Datum článku: 23. 11. 2023

S přejímanými zaměstnanci jiného zaměstnavatele přecházejí i práva a povinnosti z kolektivní smlouvy

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli z pracovněprávních vztahů je velmi závažná věc, ke které z nejrůznějších důvodů dojít může. V takovém případě pak nastává situace, že část zaměstnanců jednoho zaměstnavatele přechází k zaměstnavateli jinému.

K uvedenému přechodu smí vždy dojít jen z důvodů a dle pravidel určených zákoníkem práce § 338 a následující, nebo zvláštním právním předpisem. Vždy samozřejmě platí a musí být dodrženo, že s přechodem zaměstnanců k jinému zaměstnavateli musí vždy přejít také všechna jejich práva i povinnosti plynoucí z pracovněprávních předpisů, ale též kolektivní smlouvy případně dalších předpisů. Jinými slovy osoba zaměstnavatele se sice pro zaměstnance změní, ale, ale všechny ostatní klíčové záležitosti uzavřeného pracovněprávního vztahu například druh práce, místo výkonu a další klíčové prvky pracovní smlouvy mají zůstat nezměněny.

Přejímající zaměstnavatel nesjednává s přejímanými pracovníky novou pracovní smlouvu a je povinen přidělovat zaměstnanci práci a dodržovat všechny ostatní závazky ze smlouvy uzavřené jeho předchůdcem. Stejně tak je nový zaměstnavatel povinen převzít a plnit závazky z kolektivní smlouvy, což znamená, že zaměstnanci musí být zaručena i práva z kolektivní smlouvy, která mu plynula u dosavadního zaměstnavatele.

Práva a povinnosti plynoucí z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele taktéž, buď do konce následujícího kalendářního roku po převzetí zaměstnance, nebo na dobu do konce účinnosti kolektivní smlouvy.

Uvedené znamená, že dosavadní i přejímající zaměstnavatel mají povinnost o přechodu práv a povinností informovat kromě samotných zaměstnanců i odborovou organizaci i radu zaměstnanců a projednat s nimi právě záležitosti uvedeného přechodu práv a povinností, aby byl tento přechod co nejpřirozenější a plynulý.

Pokud by se přechodem pro zaměstnance zhoršily podmínky, může dát samozřejmě výpověď a mít právo i na odstupné

Samozřejmě zaměstnanci nesmí být k přechodu k jinému zaměstnavateli nuceni, proto má zaměstnavatel povinnost je o změně předem informovat přímo, nebo prostřednictvím odborové organizace a rady zaměstnanců. Pokud zaměstnanec k jinému zaměstnavateli přecházet nechce, má právo ukončit pracovní poměr výpovědí či dohodou se stávajícím zaměstnavatelem ještě před přechodem k zaměstnavateli novému. Výpověď kvůli přechodu k novému zaměstnavateli může samozřejmě zaměstnanec dát i po uvedeném přechodu a může dokonce dosáhnout i na odstupné z důvodu zhoršení pracovních podmínek.

Pokud zaměstnanec po přechodu k přejímajícímu zaměstnavateli cítí zhoršení pracovních podmínek a může toto zhoršení prokázat, může dát novému zaměstnavateli výpověď a obrátit se na soud s takzvanou určovací žalobou, kterou se bude domáhat odstupného, jako kompenzace právě za zhoršení pracovních podmínek. Pokud soud rozhodne o oprávněnosti dané žaloby, čili, že ke zhoršení pracovních podmínek skutečně po změně zaměstnavatele došlo, vznikne nárok na odstupné.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací