Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Předdůchod není totéž co předčasný důchod a je třeba mít na něj našetřeno

Předdůchod a předčasný důchod jsou dva pojmy, které znějí zdánlivě stejně a mnoho lidí mezi nimi nevidí rozdíl. Jenže rozdíl mezi oběma pojmy je zcela zásadní, protože pokud chce člověk odejít do předdůchodu musí si na něj, na rozdíl od předčasného důchodu nejdříve našetřit a i na poměrně skromné živobytí je potřeba mít našetřenu stále vyšší částku.

Předdůchod není totéž co předčasný důchod a je třeba mít  2.jpg
Datum článku: 09. 02. 2022

Předčasný důchod vyplácí stát. Předdůchod vyplácí penzijní společnosti z penzijního spoření čili z našetřených peněz občana

Předdůchod a předčasný důchod tedy rozhodně není totéž zejména z hlediska zajištění finančními prostředky. Jak prozrazuje samotný úvod článku, ten nejzásadnější rozdíl mezi oběma záležitostmi je v tom, že předčasný důchod je důchodci vyplácen státem ze systému sociálního zabezpečení, tedy ze stejného systému, z něhož se poskytují i další druhy důchodů, čili řádný starobní důchod, invalidní důchody, vdovský i vdovecký důchod či důchod sirotčí. To znamená, že o to z čeho se bude předčasný důchod vyplácet i jak se bude jeho výše případně měnit dle aktuálních ekonomických podmínek, se částečně postará stát. V případě předčasného důchodu nemusí mít důchodce nutně našetřené peníze. Pokud tedy člověk v době před odchodem do předčasného důchodu odváděl náležitou dobu důchodové pojištění jako zaměstnanec nebo OSVČ zajistil si danou aktivitou možnost odejít do důchodu i určitou dobu před tím, než nu vznikne nárok na řádný starobní důchod.

Naopak při předdůchodu se stát o zajištění důchodce v době před řádným starobním důchodem nestará a peníze si musí na předdůchod dopředu naspořit v dostatečné výši v rámci důchodového spoření sám důchodce. O odchodu do předdůchodu nemůže uvažovat nikdo, komu do starobního důchodu chybí déle než pět let a zároveň nemá na důchodovém spoření naspořeno alespoň tolik, aby mu s uspořených peněz mohl být vyplácen důchod ve výši minimálně 30 procent z aktuální průměrné mzdy.

K odchodu do předdůchodu je v roce 2022 nutné mít na důchod naspořeno minimálně 280 000 Kč a splňovat i potřebný věk

Jak je vidět k dřívějšímu odchodu do starobního důchodu je vždy potřeba splnit určité podmínky, ať se záležitost řeší předčasným důchodem či předdůchodem. Vždy je tedy potřeba si dřívější důchod zvážit z více hledisek. Jak je vidět u obou záležitostí musí být dosaženo určitého věku a do řádného důchodového věku nesmí zbývat příliš dlouho. Do předčasného důchodu se nedá odejít dříve než v 60 letech a dále ještě záleží na tom, v kolika letech osoba dosáhne řádného důchodového věku. Osoby, které mají ze zákona důchodový věk nižší než 63 let, tedy mají odejít do řádného starobního důchodu před dosažením této hranice, mohou o předčasný důchod požádat nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Ten kdo má do starobního důchodu řádně odcházet po dovršení 63 let a později může do předčasného důchodu odejít až i více než tři roky před termínem.

Do předdůchodu lze odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku. Jak je zdůrazňováno výše k odchodu do předdůchodu je vždy nezbytné mít naspořenu určitou sumu vlastních peněz na důchodovém spoření, vždy je nutné mít naspořeno minimálně tolik peněz, aby bylo možné být v předdůchodu alespoň 2 roky a přitom pobírat důchod minimálně alespoň 30 procent z průměrné mzdy. V roce 2022 jsou tyto podmínky splněny, pokud má žadatel o předdůchod na účtu doplňkového penzijního spoření naspořenu částku 280 000 Kč nebo více. Ten kdo má naspořeno uvedené minimum může do předdůchodu odejít na dva roky respektive dva roky před nárokem na řádný starobní důchod a měsíčně mu bude vyplácena částka 11,114 Kč měsíčního důchodu.

Po dobu čerpání předdůchodu není třeba se starat o zdravotní pojištění to i za tyto důchodce hradí stát. Z hlediska důchodového pojištění se doba předdůchodu počítá do vyloučených dob, což znamená, že uvedené období nebude snižovat vyměřovací základ budoucího starobního důchodu, ale zároveň roky v předdůchodu také budoucí státní důchod procentně nevylepší. Je zde tedy třeba myslet i na to, že každý odpracovaný rok do řádného starobního důchodu zvedá procentní výměru státního důchodu o 1,5 procenta, což znamená, že roste zásluhová část starobního důchodu.

Při čerpání předdůchodu je možné si současně neomezeně vydélávat nebo podnikat

Velký rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem je v možnosti přivýdělků či dalších pracovních aktivit.

Ten, kdo čerpá předčasný důchod, si ze zákona nemůže přivydělávat, jak by chtěl, nesmí mít současně přivýdělek, u něhož jsou povinné odvody. Znamená to, že při předčasném důchodu je možné si přivydělat jen na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr a musí to být zároveň do limitu. Jde o dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně nebo dohodu o činnosti s limitem 3500 Kč.

Při čerpání předdůchodu žádné omezení možnosti dalšího výdělku není. S předdůchodem je možné být současně zaměstnán klidně i na běžný pracovní poměr nebo podnikat. Při uvedeném zaměstnání i podnikání je nutné plnit z toho plynoucí odvody.

Čerpání předdůchodu není možné během čerpání přerušit a naspořené peníze je třeba zcela vyčerpat

Nevýhodou předdůchodu je, že jakmile se s čerpáním začne, už není možné couvnout a všechny naspořené peníze je nutné vyčerpat. Není možné čerpání přerušit a část peněz si schovat třeba právě na dobu starobního důchodu.

Není důchodové spoření, jako důchodové spoření majitelé starších typů smluv uzavřených do roku 2012 mají čerpání předdůchodu o něco složitější a musí si nejdříve upravit smlouvu o spoření

Administrativní záležitosti se občas mění i u spořících smluv a právě taková záležitost může drobně zkomplikovat některým lidem čerpání předdůchodu. Lidé, kteří si v tuzemsku spoří na penzi již delší čas a rozhodnou se využít předdůchod mohou narazit na to, že bude nutné peníze nejprve převést ze staré smlouvy o penzijním připojištění na novou smlouvu doplňkového penzijního spoření a teprve po uvedené úpravě půjde předdůchod čerpat. Uvedená změna trvá zhruba čtyři až pět měsíců a je s ní nutné počítat pokud se důchodové spoření uzavíralo před rokem 2012 a od té doby se smlouva neupravovala. Všichni, kdo si důchodové spoření uzavírali později, mají již uzavřen novější typ smlouvy čili smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u dané smlouvy se ohledně čerpání předdůchodu nic upravovat nemusí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací
Výchovné náleží i k předčasnému starobnímu důchodu a nekrátí se

Výchovné náleží i k předčasnému starobnímu důchodu a nekrátí se

Datum článku: 08. 11. 2023

Výchovné je příplatek ke starobním důchodům, který má alespoň částečně kompenzovat nižší důchod rodiči,…

Více informací