Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak neočekávaná, tak i předem plánovaná. V obou případech je však potřeba uvedenou situaci ošetřit jednoznačně formulovanou dohodou o přerušení pracovní cesty, z níž bude nezpochybnitelně jasné, kdy kde a proč k přerušení pracovní cesty dochází a jaké závazky z toho plynou zaměstnavateli a v jakém případně zaměstnanci.

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jedn 2.jpg
Datum článku: 02. 02. 2023

O přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance musí být zaměstnavatel vždy informován co nejdříve, pokud je to možné, tak před započetím cesty

Potřeba přerušení pracovní cesty na straně zaměstnance samozřejmě může nastat z jakýchkoli důvodů závažných i méně nezávažných důvodů neplánovaně nebo zcela plánovaně. Ať už je důvod zaměstnance k přerušení pracovní cesty jakýkoli, má daný zaměstnanec ze zákona povinnost o přerušení zaměstnavatele informovat, co nejrychleji bez zbytečného odkladu. Pokud zaměstnanec ještě před započetím pracovní cesty ví, že bude potřebovat cestu přerušit, měl by to zaměstnavateli ve vlastním zájmu také předem nahlásit a dohodnout si jednoznačná pravidla dané situace. Pokud důvod k přerušení pracovní cesty vyvstane až na pracovní cestě samotné, má už zaměstnanec povinnost nahlásit potřebu přerušení cesty, jak nejrychleji to situace umožňuje.

Záležitosti ohledně přerušení pracovní cesty zaměstnance z důvodů na straně zaměstnance musí vždy pečlivou pozornost věnovat i sám zaměstnavatel mimo jiné i kvůli povinnostem souvisejícím s cestovními náhradami. Jeden z dřívějších článků na tomto portálu se již tématu cestovních náhrad při přerušení pracovní cesty věnuje. Pojďme se dnes blíže podívat na situaci předem dohodnutého přerušení pracovní cesty a toho co s ním souvisí.

Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance předem dohodnout lze, ale jen s nezpochybnitelným souhlasem zaměstnavatele a přesným vymezením podmínek přerušení

Předchozí řádky tedy jednoznačně prozrazují, že si zaměstnanec, který má být zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu, může předem dohodnout se zaměstnavatelem přerušení dané cesty právě z důvodů na své straně. S možností předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance počítá zákoník práce ve svém § 160 v ustanovení o cestovních náhradách. Znamená to, že jde o možnost zcela legální a zákonem povolenou, ale na druhé straně to jednoznačně znamená, že mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí doložitelně dojít k dohodě, která bude takové přerušení pracovní cesty umožňovat. Kromě povolení přerušení dané pracovní cesty by však tato dohoda měla obsahovat jednoznačně přesně zaměstnavatelem vymezené podmínky takového přerušení pracovní cesty. To znamená, že zaměstnavatel i ve vlastním zájmu by měl v dohodě přesně předem vymezit z jakého důvodu a kdy a kde k přerušení pracovní cesty dojde a také, od kdy a kde bude pracovní cesta zaměstnance pokračovat konkrétní přesné stanovení právě i časových údajů má později klíčový vliv na správné poskytnutí cestovních náhrad dle ustanovení § 153 o cestovních náhradách, ale mohou to být údaje zásadní i pro další skutečnosti, které může být potřeba v souvislosti s pracovní cestou řešit. Takovou zásadní skutečností může být například náhrada škody při úrazu či jiná závažná skutečnost.

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty je třeba zaznamenat do cestovního příkazu zaměstnance

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že dohoda o přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance musí být vždy písemná a jejím prvním nejzákladnějším bodem musí být jednoznačně udělený souhlas zaměstnavatele s přerušením pracovní cesty a jasné musí být i to, že je souhlas udělován před začátkem pracovní cesty. Pokud zaměstnavatel uvedený souhlas k přerušení pracovní cesty neudělí, tak k uvedenému přerušení dojít nemůže. Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty samozřejmě potvrdí zaměstnavatel i zaměstnanec svým podpisem.

Jak je řečeno výše podmínky uvedené dohody určuje vždy zaměstnavatel a zaměstnavatel si také musí být přesně vědom toho, co pro něho z uvedených podmínek plyne za povinnosti vůči zaměstnanci. Jednoznačně stanovená pravidla a podmínky přerušení pracovní cesty i jasně stanovené zejména časové údaje poslouží ke správnému vyúčtování cestovních náhrad. Důležité je také do cestovního příkazu zaměstnance při předem dohodnutém přerušení pracovní cesty zaznamenat, že k dohodě o přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance došlo skutečně před zahájením cesty.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací