Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Předžalobní výzva může hodně pomoci při vymáhání zaplacení faktur

Neplacení faktur bohužel je v podnikatelském světě stále docela častou záležitostí. Jde však o nepříjemnost, kterou ten, kdo na zaplacení marně čeká, musí co nejdříve a dostatečně rezolutně řešit, protože i jedna neuhrazená faktura, může způsobit citelné nepříjemnosti právě čekateli na zaplacení.

Předžalobní výzva může hodně pomoci př 2.jpg
Datum článku: 28. 06. 2021

Když nepomohou dvě upomínky, vyplatí se při vymáhání nezaplacené faktury přitvrdit

Za dodání zboží či poskytnutí služeb má povinnost, ten kdo si zboží či službu objedná, včas zaplatit fakturu vystavenou dodavatelem zboží či služby. Včasné zaplacení znamená, zaplacení v předem dohodnuté zákonné lhůtě, která je na faktuře uvedena.

Pokud nedojde k zaplacení faktury za zboží či služby v určené lhůtě, jedná se vždy samozřejmě o porušení závazku ze strany zákazníka objednatele vůči protistraně tedy dodavateli zboží či služby.

Proti uvedenému porušení závazku tedy neplnění povinnosti má samozřejmě protistrana právo se bránit, protože i z nezaplacené faktury na nižší částku většinou vzniknou dodavateli problémy. Obrana proti neplatičům faktur má samozřejmě různé fáze, protože jiné řešení si žádá jednorázové zapomenutí a jinak je nutné řešit opakovanou nezaplacení faktury. Důležité je začít případné nezaplacení faktury řešit co nejdříve po lhůtě splatnosti. Uvedené platí, jak pro dlužníka, tak pro stranu čekající a případně vymáhající peníze.

Na počátku je nutné si uvědomit, že všichni jsme lidé omylní a zahlcení většinou spoustou povinností a úkolů. Prvním stupněm ve vymáhání nezaplacené faktury či faktur jsou vždy upomínky. Jde o slušné upozornění na nesplněnou povinnost. Pokud nezabere jedna upomínka, posílá se obvykle ještě druhá upomínka, která již jednoznačně upozorňuje druhou stranu na hrozící sankce za nedodržení smlouvy. Pokud ani druhé připomenutí nezaplacené faktury nemá účinek, dlužník nezaplatí ani se případně nesnaží nějak situaci řešit, bude třeba jednat razantněji, už bude třeba vzít si na pomoc paragrafy, ale ještě nepůjde o žalobu.

Předžalobní výzva se podává ještě před samotnou žalobou a je posledním varováním pro neplatiče, že má poslední šanci na splnění povinnosti

Předžalobní výzva je, jak už sám název napovídá, posledním pokusem o smírné řešení sporu před podáním žaloby k soudu. Jde o poslední varování dlužníka, že trpělivost dodavatele již přetekla a pokud, ani tentokrát nebude faktura zaplacena, tak už věc dostane k řešení soud. Předžalobní výzva musí být ze zákona podána nejméně 7 dní před podáním žaloby samotné a v naprosté většině již bývá sepsána advokátem. A právě to, že už se jedná o dopis úřední, dopis od právníka, často dlužníka probere, uvědomí si, že situace je skutečně vážná a dlužnou fakturu uhradí.

Každá předžalobní výzva musí vždy obsahovat

  • Identifikační údaje dlužníka i věřitele.
  • Výši dluhu.
  • Důvod vzniku dluhu.
  • Výzvu k úhradě dluhu a lhůtu k zaplacení.
  • Upozornění, že v případě neuhrazení dluhu bude zahájeno soudní řízení.
  • Datum a podpis věřitelova právního zástupce.

Předžalobní výzvu je třeba zaslat, tak, aby věřitel měl důkaz, že si dlužník dopis převzal. Nejvhodnější cesta je tedy danou výzvu zaslat doporučeným dopisem nebo případně do datové schránky dlužníka.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Podání přiznání k dani z příjmu prostřednictvím datové schránky

Podání přiznání k dani z příjmu prostřednictvím datové schránky

Datum článku: 28. 02. 2023

Mnohé často drobné OSVČ čeká v roce 2023 velká premiéra, protože musí podat přiznání k dani z příjmu jen…

Více informací
Mimosoudní vymáhání pohledávek má své klady i zápory

Mimosoudní vymáhání pohledávek má své klady i zápory

Datum článku: 24. 02. 2023

Nepříjemnosti s neuhrazením pohledávek ze strany obchodních partnerů nebo zákazníků podle průzkumů alespoň někdy…

Více informací
Podání přiznání k dani je elektronicky správně i přes portál MOJE daně

Podání přiznání k dani je elektronicky správně i přes portál MOJE daně

Datum článku: 22. 02. 2023

Ohledně nových povinností v oblasti podání přiznání elektronickou formou kvůli automaticky zřízeným datovým…

Více informací