Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Předžalobní výzva může hodně pomoci při vymáhání zaplacení faktur

Neplacení faktur bohužel je v podnikatelském světě stále docela častou záležitostí. Jde však o nepříjemnost, kterou ten, kdo na zaplacení marně čeká, musí co nejdříve a dostatečně rezolutně řešit, protože i jedna neuhrazená faktura, může způsobit citelné nepříjemnosti právě čekateli na zaplacení.

Předžalobní výzva může hodně pomoci př 2.jpg
Datum článku: 28. 06. 2021

Když nepomohou dvě upomínky, vyplatí se při vymáhání nezaplacené faktury přitvrdit

Za dodání zboží či poskytnutí služeb má povinnost, ten kdo si zboží či službu objedná, včas zaplatit fakturu vystavenou dodavatelem zboží či služby. Včasné zaplacení znamená, zaplacení v předem dohodnuté zákonné lhůtě, která je na faktuře uvedena.

Pokud nedojde k zaplacení faktury za zboží či služby v určené lhůtě, jedná se vždy samozřejmě o porušení závazku ze strany zákazníka objednatele vůči protistraně tedy dodavateli zboží či služby.

Proti uvedenému porušení závazku tedy neplnění povinnosti má samozřejmě protistrana právo se bránit, protože i z nezaplacené faktury na nižší částku většinou vzniknou dodavateli problémy. Obrana proti neplatičům faktur má samozřejmě různé fáze, protože jiné řešení si žádá jednorázové zapomenutí a jinak je nutné řešit opakovanou nezaplacení faktury. Důležité je začít případné nezaplacení faktury řešit co nejdříve po lhůtě splatnosti. Uvedené platí, jak pro dlužníka, tak pro stranu čekající a případně vymáhající peníze.

Na počátku je nutné si uvědomit, že všichni jsme lidé omylní a zahlcení většinou spoustou povinností a úkolů. Prvním stupněm ve vymáhání nezaplacené faktury či faktur jsou vždy upomínky. Jde o slušné upozornění na nesplněnou povinnost. Pokud nezabere jedna upomínka, posílá se obvykle ještě druhá upomínka, která již jednoznačně upozorňuje druhou stranu na hrozící sankce za nedodržení smlouvy. Pokud ani druhé připomenutí nezaplacené faktury nemá účinek, dlužník nezaplatí ani se případně nesnaží nějak situaci řešit, bude třeba jednat razantněji, už bude třeba vzít si na pomoc paragrafy, ale ještě nepůjde o žalobu.

Předžalobní výzva se podává ještě před samotnou žalobou a je posledním varováním pro neplatiče, že má poslední šanci na splnění povinnosti

Předžalobní výzva je, jak už sám název napovídá, posledním pokusem o smírné řešení sporu před podáním žaloby k soudu. Jde o poslední varování dlužníka, že trpělivost dodavatele již přetekla a pokud, ani tentokrát nebude faktura zaplacena, tak už věc dostane k řešení soud. Předžalobní výzva musí být ze zákona podána nejméně 7 dní před podáním žaloby samotné a v naprosté většině již bývá sepsána advokátem. A právě to, že už se jedná o dopis úřední, dopis od právníka, často dlužníka probere, uvědomí si, že situace je skutečně vážná a dlužnou fakturu uhradí.

Každá předžalobní výzva musí vždy obsahovat

  • Identifikační údaje dlužníka i věřitele.
  • Výši dluhu.
  • Důvod vzniku dluhu.
  • Výzvu k úhradě dluhu a lhůtu k zaplacení.
  • Upozornění, že v případě neuhrazení dluhu bude zahájeno soudní řízení.
  • Datum a podpis věřitelova právního zástupce.

Předžalobní výzvu je třeba zaslat, tak, aby věřitel měl důkaz, že si dlužník dopis převzal. Nejvhodnější cesta je tedy danou výzvu zaslat doporučeným dopisem nebo případně do datové schránky dlužníka.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Datum článku: 25. 11. 2022

Opatrovník je oficiálně stanovená osoba, která má za úkol hájit oprávněné zájmy fyzické osoby a v některých…

Více informací
OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

Datum článku: 15. 11. 2022

Jak již většina podnikatelů nejspíš zaznamenala, povinnost mít zpřístupněnu datovou schránku se od roku 2023 ze…

Více informací
Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Datum článku: 14. 11. 2022

Zaměstnanci, kteří potřebují zaměstnání skloubit s péčí o děti nebo případně postižené blízké…

Více informací
Přiznání k dani z příjmu nebude potřeba do 50 000 hrubých ročních příjmů

Přiznání k dani z příjmu nebude potřeba do 50 000 hrubých ročních příjmů

Datum článku: 07. 11. 2022

Limit ohledně povinnosti podávání přiznání k dani z příjmu fyzických osob vzroste od roku 2023 mnohem více, než…

Více informací