Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přeplatek na zdravotním pojištění vzniká jen u OSVČ a jen zřídka

Přeplatek je vždy velmi příjemnou záležitostí, ale na zdravotním pojištění vzniká jen velmi zřídka a většinou jen při podnikání na hlavní činnost. Pokud takový přeplatek vznikne, musí si o něj pojištěnec aktivně požádat. K vrácení přeplatku pak dojde jen, když nejsou jiné nedoplatky na pojistném.

Přeplatek na zdravotním pojištění vzniká jen u OSVČ a jen z 2.jpg
Datum článku: 06. 11. 2023

Přeplatek na zdravotním pojištění je spíše výjimečná záležitost vznikající zpravidla jen u některých podnikatelů na hlavní činnost

Jak prozrazuje už název článku přeplatek na zdravotním pojištění je na rozdíl od přeplatku na dani z příjmů záležitost spíše ojedinělá, která se větší části pojištěnců většinou vůbec netýká. Většina pojištěnců na povinném zdravotním pojištění platí vždy právě jen povinnou částku, čili částku, kterou povinně odvést musí. Povinně musí mít pojišťovna u každého pojištěnce měsíčně evidováno pojistné ve výši 13,5% z částky aktuálně platné minimální mzdy. Přeplatek na zdravotním pojištění logicky může vzniknout jedině, pokud je na pojistném za celý rok uhrazeno více, než je povinná částka.

Přeplatek na zdravotním pojištění může vzniknout jedině podnikateli na hlavní činnost a jedině v případě, že měl v minulém období povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění vyšší, než minimum, protože měl z podnikání vysoký zisk dle hospodářského výsledku. Přeplatek se zjistí z povinně podávaného Přehledu o příjmech a výdajích, který musí jednou ročně podávat i OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání.

U zaměstnanců, OSVČ vedlejších, státních pojištěnců nebo OBZP by přeplatek mohl vzniknout jen chybnou platbou

Jak ukazují, řádky výše, tak v jiných případech, než u podnikatelů pro které je podnikání hlavní výdělečnou činností, přeplatek téměř vzniknout nemůže. Ještě jednoznačněji řečeno u jmenovaných skupin by přeplatek vznikl jedině chybnou platbou, v případě, že by plátce hradil vyšší částku, než je stanoveno. V případě státních pojištěnců a zaměstnanců je přeplatek na zdravotním pojistném  vyloučen. Za státní pojištěnce hradí pojistné automaticky stát a má tedy nastavenu automatickou úhradu za každého z pojištěnců. Pokud by pochybením systému v daném případě vznikl přeplatek, vrací se automaticky zpět do systému a pojištěnec záležitost nezaznamená ani ji neřeší. Obdobná je situace zaměstnanců, za které řeší zdravotní pojištění zaměstnavatel.

Zaměstnanci v pracovním poměru i zaměstnanci na dohody, u kterých je povinnost hradit pojistné se o zdravotní pojištění, a tedy i případné přeplatky či nedoplatky nemusí vůbec starat. Veškerá povinnost ohledně odvodů pojistného je ze zákona vždy na zaměstnavateli. Zaměstnavatel má povinnost odvést za každého zaměstnance měsíčně právě oněch stanovených 13,5%. Sám zaměstnavatel z dané částky platí 9% a 4,5% sráží z hrubé mzdy zaměstnanci. Pokud by zde došlo k přeplatku, byl by to vždy omyl zaměstnavatele.

U OSVČ při platbě minimálních povinných záloh přeplatek vzniknout nemůže. OSVČ si povinné úhrady zdravotního pojištění musí hlídat samostatně, ale pokud platí pojistné jen v minimální povinné výši, tak ať už podnikají na hlavní či vedlejší činnost přeplatek jim vzniknout nemůže.

OBZP čili osoby bez zdanitelných příjmů si musí pojistné na zdravotní pojištění také hradit samostatně v minimální výši pro daný rok. V daném případě je povinnost měsíčně hradit pevně stanovenou částku odpovídající 13,5 procentům z minimální mzdy. V roce 2023 to znamená 2336 Kč měsíčně. K přeplatku by mohlo dojít jedině pochybením plátce, pokud by si nevšiml, že zdravotní pojišťovně odvádí více.

Pokud přeplatek na zdravotním pojištění vznikne, musí si o něj plátce sám požádat

Důležité je si připomenout, že pokud přeplatek na pojistném přece jen ve výše zmíněných případech u OSVČ s vysokými zálohami nebo u jiného plátce nedopatřením vznikne, musí si o něj plátce sám aktivně písemně požádat. Pojišťovna sama nemá povinnost přeplatek plátci automaticky vracet. Jak je řečeno výše OSVČ zjistí existenci přeplatku na pojistném z povinně podávaného ročního Přehledu. Pokud podnikateli takový přeplatek vznikne, musí si o jeho vrácení sám pojišťovnu písemně požádat. Pokud na zdravotním pojištění zaplatí omylem vyšší částku OBZP musí si o vrácení taktéž sama požádat.

Žádosti o vrácení přeplatku pojišťovna vyhoví jen, když není na pojistném jinde dluh

Závěrem je důležité si rovněž připomenout, že pojišťovna přeplatek vrátí, ale jen pokud u plátce neeviduje jinde na pojistném nedoplatek. Pokud má plátce na pojistném přeplatek současně s nedoplatkem z jiného období, tak je přeplatek povinně přednostně použit na úhradu onoho dluhu. Jde o postup určený zákonem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Datum článku: 29. 04. 2024

V letošním roce, stejně jako každý předešlý, nastal čas, kdy Finanční správa České republiky započala…

Více informací
Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

V souvislosti s nemocenským pojištěním, které je nezbytnou součástí sociálního zabezpečení v České republice,…

Více informací
Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Datum článku: 26. 04. 2024

Finanční správa České republiky rozesílat dokumenty k platbě daně z nemovitých věcí.   Údaje k platbě…

Více informací