Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přeplatky a nedoplatky u přiznání k dani z příjmů

Daňové přiznání, aktuální slovní spojení, které je v posledních dnech skloňováno ve všech pádech. Ano, je třeba plnit povinnosti řádně a včas, aby občan neměl problémy s úřady. Jenže i v uvedeném případě je třeba dodržet termín a vystihnout tu správnou dobu. Přiznání podané příliš brzy, nám v případě přeplatku může přinést komplikace. Pojďme se nyní podívat. jak je to s přeplatky a nedoplatky u daně z příjmů.

Přeplatky a nedoplatky u <a href="https://www.vedeni-ucetnictvi.cz/sluzby/zpracovani-priznani-k-dani"  >přiznání k dani</a> z příjmů.jpg
Datum článku: 03. 02. 2015

Administrativní nedostatek v daňovém řádu, přiznání podávejte v únoru

Když vám v přiznání k dani z příjmů vyjde přeplatek, podejte přiznání až v měsíci únoru a ne dříve. V případě, že si pospíšíte, abyste měli povinnost za sebou, tak budete muset o přeplatek požádat znovu. Za tuto peripetii může administrativní nedostatek v daňovém řádu
Podle § 155 daňového řádu žádosti o přeplatek může být vyhověno ve lhůtě 60 dnů od podání žádosti, ale daň je ze zákona splatná až 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období a ne dříve. Podle daňového řádu může být daň vyměřena nejdříve v poslední den pro podání daňového přiznání, což je 1.duben.
Když podnikatel podá přiznání už v lednu a má přeplatek, má zároveň i smůlu, nemůže být dodržena lhůta 60 dnů, protože ta začne nabíhat až od února a úřad žádosti nevyhoví. Přiznání musí být tedy podáno znovu ve správné lhůtě. Přeplatek může být zaslán přímo podnikateli nebo je možné s ním uhradit jinou daň. U přiznání, které je podáno ve správném období, bude přeplatek vrácen na začátku měsíce května.

Nedoplatek má svou „dobu hájení“

Komu vyjde u daně z příjmů nedoplatek měl by splnit běžný termín podání přiznání a to je do 1. dubna 2015 a ve stejné lhůtě by měl být také tento nedoplatek uhrazen. To znamená podat přiznání a současně uhradit nedoplatek. Ideální je aby nedoplatek byl již 1.dubna na účtě Finančního úřadu. Daňový řád, ale paradoxně vychází opozdilcům vstříc a s daňovým přiznáním i úhradou daně je možné se o několik dnů opozdit a ještě sankce nehrozí.
V případě daňového přiznání začíná nabíhat penále až od 6 dne po termínu splatnosti a je ve výši 0,05% z částky daně za každý den prodlení maximálně, ale jen 5% ze stanovené daně. Částka nesmí přesáhnout 300 000 Kč. Pokutu do výše 200 Kč úřad nepředepíše. S uhrazením nedoplatku daně se lze také opozdit a v tomto případě o 5 dnů. Penále začne nabíhat až pátým dnem po splatnosti Výše úroku odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů a platné pro první den daného kalendářního pololetí. V současnosti platí úrok 14,05%. Pokuta se opět nepředepíše, když se jedná o částku nižší než 200 Kč u jednorázové daně, u jednoho správce za jedno zdaňovací období.
V případě zpracování přiznání daňovým poradcem jsou termíny pro podání i úhradu doplatku daně delší o tři měsíce.

OSVČ a přeplatky a nedoplatky

Osoby samostatně výdělečně činné nesmí také zapomenout, že nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání musí podat také přehledy o příjmech a výdajích. V letošním roce je toto třeba učinit do 4.května a v případě poradce je lhůta až do 3.srpna 2015.
Ve lhůtě do jednoho měsíce po podání přehledů pak příslušná zdravotní pojišťovna i Česká správa sociálního zabezpečení vyplatí přeplatky.
V případě nedoplatků je třeba si pospíšit. Nedoplatek musí být uhrazen nejpozději do 8 dnů od podání přehledu o příjmech a výdajích.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Datum článku: 18. 06. 2019

Mnoho osob samostatně výdělečně činných si dostatečně jednoznačně neuvědomuje, že platbě zdravotního…

Více informací
Podnikatele na poštách zdržují pomalé tiskárny a často i nemožnost platby kartou

Podnikatele na poštách zdržují pomalé tiskárny a často i nemožnost platby kartou

Datum článku: 14. 06. 2019

Podnikatelé si stále často stěžují, že zbytečně mnoho času tráví vyřizováním záležitostí na poště. Proč…

Více informací
Daň z nemovitých věcí 2019 či alespoň její část je nutné zaplatit nejpozději do tohoto pátku

Daň z nemovitých věcí 2019 či alespoň její část je nutné zaplatit nejpozději do tohoto pátku

Datum článku: 27. 05. 2019

Zaplacení daně z nemovitých věcí či alespoň její části musí být i v roce 2019 provedeno nejpozději do 31.…

Více informací
Zdravotní pojištění je nutné začít platit už měsíc po státnicích či měsíc následující po šestadvacátých narozeninách

Zdravotní pojištění je nutné začít platit už měsíc po státnicích či měsíc následující po šestadvacátých narozeninách

Datum článku: 30. 04. 2019

Málo platné s ukončením studia přichází i povinnost, kterou už nelze odložit či rozložit do příhodnějšího…

Více informací