Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přeplatky na daních stát automaticky nevrací, musí se o ně požádat

Jestliže vám při výpočtu daně vyšel přeplatek na dani je třeba o něj finanční úřad požádat, protože automaticky se nevrací. Obdobný postup platí i u přeplatků na pojistném na zdravotní a sociální pojištění.

Přeplatky na daních stát automaticky nevrací musí se o něj požádat.jpg
Datum článku: 13. 03. 2015

O vrácení přeplatku se žádá v daňovém přiznání

O vzniklý přeplatek na dani z příjmů musíte požádat a učiníte tak přímo na poslední straně daňového přiznání, kde se nachází k tomuto účelu příslušná kolonka. Je třeba zde také zvolit způsob vrácení přeplatku. Může to být zaslání poštovní poukázkou nebo převodem na účet. Podle ustanovení §155 se přeplatky do 100 korun nevracejí, ale takovéto částky se sčítají a lze o ně požádat po dosažení hranice 100 Kč.
O přeplatek je třeba požádat ve lhůtě nejpozději do šesti let od konce toho roku, kdy vznikl. Pokud tak učiněno není, přeplatek propadá státu a stává se příjmem do státního rozpočtu.
Zde je nutné připomenout zásadní věc. Pro fyzickou osobu, která podává daňové přiznání sama, platí následující. Přeplatek vzniká až po posledním dnu do kterého je možné v řádné lhůtě podat daňové přiznání. Tento den je letos ve středu 1.dubna. Od druhého dubna tedy začíná běžet finančnímu úřadu lhůta pro vrácení vyžádaných přeplatků.Tato lhůta činní 30 dnů. Finanční úřad vyžádané přeplatky nevyplatí dříve, protože peníze k tomuto vypořádání jsou uvolněny až počátkem měsíce dubna. Znamená to, že občan vyžádaný přeplatek obdrží až na počátku měsíce května. Odlišný postup je aplikován u zaměstnanců, kteří žádají o zúčtování k dani svého zaměstnavatele, těm se přeplatek na dani obvykle objeví v březnové výplatě.
Pokud je vše v pořádku nemělo by se stát, že se finanční úřad s výplatou přeplatku opozdí.Jestliže by k opoždění došlo, pak se jedná o neoprávněné jednání správce daně, který je v takovém případě povinen, zaplatit úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí v němž daný dluh vznikl nebo trval.

Problém s vrácením přeplatku může vzniknout na vaší straně

Dávejte si pozor, aby daňové přiznání nebylo podáno příliš brzy, protože v takovém případě by došlo k problémům s vyplácením přeplatku. Daňové přiznání s žádostí o přeplatek podávejte až během února či března, tím máte jistotu, že splníte zákonné lhůty a přeplatek bude bez problémů vyplacen. Daňový řád totiž stanoví správci daně povinnost, že na žádost o vrácení přeplatku musí reagovat do 60 dnů od podání žádosti. Jenže daň je vyměřena až 1 dubna a lhůta pro vyplácení přeplatků běží od 2.dubna a pokud podáte přiznání už v lednu, do lhůty pro finanční úřad se nevejdete a budete muset žádost podávat znovu. Spěchat se tedy v tomto případě nevyplatí.
Pozor také v případě, že máte dluh u nějakého druhu daně třeba u daně z nemovitosti. Za takových okolností vaší žádosti o přeplatek nebude vyhověno, protože finanční úřad přeplatek využije na úhradu uvedeného dluhu.

Žádost o přeplatek na pojistném je nutné podat i u zdravotní pojišťovny a ČSSZ

Také pokud plátce uhradil více na pojistném zdravotní pojišťovně nebo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení má nárok na vrácení přeplatku, ale opět o něj musí danou instituci požádat. Žádost vyplývá z řádně podaného Přehledu o příjmech a výdajích ze kterého je přeplatek patrný. K vyplacení přeplatku u zdravotních pojišťoven musí dojít ve lhůtě do 30 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích. Samozřejmě pokud má plátce u zdravotní pojišťovny zaznamenán nějaký dluh, přeplatek mu nebude vyplacen, ale bude použit na úhradu tohoto dluhu. Plátce sám může také požádat, aby vzniklý přeplatek byl použit na úhradu dalších záloh. Peníze se opět podle žádosti plátce vracejí na účet nebo složenkou. Za včas nevyplacený přeplatek je zdravotní pojišťovna povinna uhradit plátci penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Stejný postup je uplatňován v případě přeplatku u správy sociálního zabezpečení. O přeplatek je opět požádáno prostřednictvím podání Přehledu o příjmech a výdajích. Peníze opět musí být vráceny do 30 dnů od podání, pokud plátce nemá evidovány dluhy, nebo když sám nepožádá, aby peníze byly použity na úhradu záloh na příští období.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

On-line finanční úřad bude fungovat od posledního čtvrtletí 2020

On-line finanční úřad bude fungovat od posledního čtvrtletí 2020

Datum článku: 24. 06. 2019

Brzké spuštění finančního úřadu on-line pod názvem Moje daně je poplatníkům hlavně z řad podnikatelů slibován…

Více informací
Prodloužená lhůta na podání daňového přiznání končí prvního července 2019

Prodloužená lhůta na podání daňového přiznání končí prvního července 2019

Datum článku: 21. 06. 2019

Čas obecně většinou letí jako voda, a když jde o lhůty k povinnostem, řítí se snad ještě rychleji. Momentálně…

Více informací
Pracovní oblečení pro zaměstnance a daně to není jen tak

Pracovní oblečení pro zaměstnance a daně to není jen tak

Datum článku: 18. 06. 2019

Pracovní oblečení či peníze na něj poskytnuté mohou velmi dobře sednout do daní a ušetřit peníze nebo také…

Více informací
Provoz finančních úřadů se brzy omezí nejméně v jedenácti městech

Provoz finančních úřadů se brzy omezí nejméně v jedenácti městech

Datum článku: 17. 06. 2019

Kvůli úsporám se již koncem letošního léta zřejmě výrazně omezí provoz více než deseti finančních úřadů…

Více informací