Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přeplatky na daních stát automaticky nevrací, musí se o ně požádat

Jestliže vám při výpočtu daně vyšel přeplatek na dani je třeba o něj finanční úřad požádat, protože automaticky se nevrací. Obdobný postup platí i u přeplatků na pojistném na zdravotní a sociální pojištění.

Přeplatky na daních stát automaticky nevrací musí se o něj požádat.jpg
Datum článku: 13. 03. 2015

O vrácení přeplatku se žádá v daňovém přiznání

O vzniklý přeplatek na dani z příjmů musíte požádat a učiníte tak přímo na poslední straně daňového přiznání, kde se nachází k tomuto účelu příslušná kolonka. Je třeba zde také zvolit způsob vrácení přeplatku. Může to být zaslání poštovní poukázkou nebo převodem na účet. Podle ustanovení §155 se přeplatky do 100 korun nevracejí, ale takovéto částky se sčítají a lze o ně požádat po dosažení hranice 100 Kč.
O přeplatek je třeba požádat ve lhůtě nejpozději do šesti let od konce toho roku, kdy vznikl. Pokud tak učiněno není, přeplatek propadá státu a stává se příjmem do státního rozpočtu.
Zde je nutné připomenout zásadní věc. Pro fyzickou osobu, která podává daňové přiznání sama, platí následující. Přeplatek vzniká až po posledním dnu do kterého je možné v řádné lhůtě podat daňové přiznání. Tento den je letos ve středu 1.dubna. Od druhého dubna tedy začíná běžet finančnímu úřadu lhůta pro vrácení vyžádaných přeplatků.Tato lhůta činní 30 dnů. Finanční úřad vyžádané přeplatky nevyplatí dříve, protože peníze k tomuto vypořádání jsou uvolněny až počátkem měsíce dubna. Znamená to, že občan vyžádaný přeplatek obdrží až na počátku měsíce května. Odlišný postup je aplikován u zaměstnanců, kteří žádají o zúčtování k dani svého zaměstnavatele, těm se přeplatek na dani obvykle objeví v březnové výplatě.
Pokud je vše v pořádku nemělo by se stát, že se finanční úřad s výplatou přeplatku opozdí.Jestliže by k opoždění došlo, pak se jedná o neoprávněné jednání správce daně, který je v takovém případě povinen, zaplatit úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí v němž daný dluh vznikl nebo trval.

Problém s vrácením přeplatku může vzniknout na vaší straně

Dávejte si pozor, aby daňové přiznání nebylo podáno příliš brzy, protože v takovém případě by došlo k problémům s vyplácením přeplatku. Daňové přiznání s žádostí o přeplatek podávejte až během února či března, tím máte jistotu, že splníte zákonné lhůty a přeplatek bude bez problémů vyplacen. Daňový řád totiž stanoví správci daně povinnost, že na žádost o vrácení přeplatku musí reagovat do 60 dnů od podání žádosti. Jenže daň je vyměřena až 1 dubna a lhůta pro vyplácení přeplatků běží od 2.dubna a pokud podáte přiznání už v lednu, do lhůty pro finanční úřad se nevejdete a budete muset žádost podávat znovu. Spěchat se tedy v tomto případě nevyplatí.
Pozor také v případě, že máte dluh u nějakého druhu daně třeba u daně z nemovitosti. Za takových okolností vaší žádosti o přeplatek nebude vyhověno, protože finanční úřad přeplatek využije na úhradu uvedeného dluhu.

Žádost o přeplatek na pojistném je nutné podat i u zdravotní pojišťovny a ČSSZ

Také pokud plátce uhradil více na pojistném zdravotní pojišťovně nebo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení má nárok na vrácení přeplatku, ale opět o něj musí danou instituci požádat. Žádost vyplývá z řádně podaného Přehledu o příjmech a výdajích ze kterého je přeplatek patrný. K vyplacení přeplatku u zdravotních pojišťoven musí dojít ve lhůtě do 30 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích. Samozřejmě pokud má plátce u zdravotní pojišťovny zaznamenán nějaký dluh, přeplatek mu nebude vyplacen, ale bude použit na úhradu tohoto dluhu. Plátce sám může také požádat, aby vzniklý přeplatek byl použit na úhradu dalších záloh. Peníze se opět podle žádosti plátce vracejí na účet nebo složenkou. Za včas nevyplacený přeplatek je zdravotní pojišťovna povinna uhradit plátci penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Stejný postup je uplatňován v případě přeplatku u správy sociálního zabezpečení. O přeplatek je opět požádáno prostřednictvím podání Přehledu o příjmech a výdajích. Peníze opět musí být vráceny do 30 dnů od podání, pokud plátce nemá evidovány dluhy, nebo když sám nepožádá, aby peníze byly použity na úhradu záloh na příští období.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Datum článku: 31. 08. 2018

Plnění daňových povinností poskytovatelů služeb přes Airbnb bude Finanční správa ČR hlídat s aktivní pomocí…

Více informací
Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Datum článku: 29. 08. 2018

Daňové povinnosti by občané měli od 1. září 2018 řešit zase o něco snáze a rychleji. Od uvedeného data se…

Více informací

Finanční správa začala vymáhat daně u problémových dlužníků rychleji

Daňový poplatníci, kteří si nehlídají včasné plnění daňových povinností, mohou mít od letošního léta nepříjemnosti s exekucí ještě dříve, než tomu bylo do nedávné doby, Finanční správa nasadila v daném směru rychlejší postup.

Nedoplatky daňovým dlužníkům vyměřuje Finanční správa rychleji

Časy se mění a postupy úřadů také. Finanční správa nasadila v průběhu letošního léta rychlý a razantnější postup ve vymáhání daně u dlužníků, u kterých se problémy s pozdním placením či neplacením daně vyskytnou opakovaně.

Poplatníci s uvedenými problémy by nyní měli urychleně změnit svůj přístup k věci a začít si plnit povinnosti včas, aby během pár dnů neskončili v exekuci. S vyměřením nedoplatků a odstavením bankovních účtů nyní Finanční správa opravdu pospíchá a stačí další drobnější zpoždění s platbou a dlužník má během několika dnů ve schránce exekuční příkaz. Uvedený postup si finanční správa hájí tím, že jedině právě rychlé vymáhání, může skutečně přinést od dlužníka co nejvíce dlužných peněz.

Uvedený postup už vyvolal neklid a negativní postoje v řadách dlužníků, ale nelíbí se ani právníkům, na které se obrací znepokojení klienti s uvedenými problémy. Právníci vůči uvedenému novému postupu namítají, že i pro zahájení exekučního řízení jsou stanoveny lhůty, které musí úměrně korespondovat se lhůtami, které poplatníci na splnění záležitosti mají.

Sankce za neplacení daní nabíhají, Uberu i Airbnb

Sankce za neplacení daní nabíhají, Uberu i Airbnb

Datum článku: 14. 08. 2018

Nad řádným plněním daňových povinností poplatníků bdí Finanční správa velmi ostražitě a boj s nepoctivci jen…

Více informací