Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Převádění finančních prostředků společnosti na účty společníků musí být vždy podle zákonných pravidel

Převádění finančních prostředků obchodní společnosti na osobní bankovní účty společníků je zcela regulérní jednání, pokud se děje v souladu se zákonnými pravidly. Na straně druhé je při uvedeném jednání vždy nutné maximálně dodržovat obecná pravidla zákonů i vnitřní předpisy společnosti ohledně zacházení s finančními prostředky, aby se popsaná aktivita nezvrtla do nezákonného jednání.

Převádění finančních prostředků společnosti na účty společníků musí být vždy podle zákonnýc 2.jpg
Datum článku: 12. 04. 2023

K převádění finančních prostředků společnosti na osobní účty společníků musí být stanovena jasná vnitřní pravidla

I když se na první pohled může jevit převádění finančních prostředků obchodní společnosti na osobní účet či účty společníků jako záležitost, která je zcela v rozporu se zákonem, není tomu tak. Jak prozrazuje úvod článku, pokud se popsaná aktivita děje podle pravidel zákonů, jde o jev zcela přirozený a odpovídající účelu podnikání.

Podstatou provozování podnikatelských aktivit je ve většině případů dosažení zisku a v případě provozování obchodních společností to platí jednoznačně a současně je přirozené, že dosažený zisk chtějí společníci a jednatelé používat i pro vlastní potřebu. Proto je také i přímo zákonem stanoveno, že společníci mají právo na zisk společnosti a jeho výplata může probíhat i průběžně zálohově. Uvedená aktivita je oním převáděním finančních prostředků společnosti na osobní účty společníků případně společníka, a pokud probíhá podle pravidel zákona o obchodních korporacích i jednoznačně jasně nastavených vnitřních pravidel obchodní společnosti a samozřejmě dle pravidel zákonů účetních a daňových, je popsané jednání zcela přirozené a v pořádku.

Jenže, protože jde v uvedeném procesu o zacházení s finančními prostředky, může velmi snadno dojít k porušení pravidel a zákonů a ze zcela přirozeného jednání může být náhle trestný čin například porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo dokonce o trestný čin zpronevěry.

Prioritní tudíž je dát jakémukoli převádění firemních finančních prostředků jednoznačná písemně stanovená doložitelná vnitřní pravidla nastavená podle výše jmenovaných zákonů. Pečlivě nastavená a zdokumentovaná pravidla jsou klíčovým pomocníkem při řešení nedorozumění i složitých soudních sporů například při zhoršení vztahů mezi společníky.

K nařečení ze špatného zacházení s firemními prostředky či dokonce ze zpronevěry nemusí být ve firmě daleko. Pomoci z problému může pečlivě vedená dokumentace

Pokud se tedy v podnikání daří, je zcela přirozené a v souladu s právem, aby si společníci vypláceli a užívali zisk i pro vlastní potřebu. Vždy je však nutné mít k uvedenému kroku jednoznačně definovaná a kdykoli doložitelná pravidla za jakých okolností a jakým způsobem k uvedené činnosti bude docházet a stejně tak důležitá je i přesná dokumentace k samotné realizaci vyplácení. Z dokumentů musí být jednoznačně jasné, jaké prostředky byly vyplaceny, komu, kdy a za jakým účelem a že v případě vyplácení prostředků ze zisku nebylo vyplaceno více, než je možné, aby se neporušila finanční rovnováha společnosti. Pokud tedy ve společnosti dochází k vyplácení zisku, ale i jiným finančním operacím, při nichž se přesouvají finanční prostředky z firemních na osobní účty, je zcela zásadní dokumentace každého souvisejícího kroku zejména na poli účetním a daňovém. Klíčovou úlohu v daném postupu tedy hrají kromě dobře nastavených právních pravidel, také pečlivě vedené účetní i daňové dokumenty, které v případě potřeby dosvědčí, že nakládání s finančními prostředky bylo prováděno nejen dle pravidel zákona, ale současně tak, aby daný postup neškodil společnosti.

Velký problém může nastat v případě, že popsaná dokumentace ohledně pravidel vyplácení finančních prostředků na osobní účty chybí nebo je nedostatečná. Pokud se daným záležitostem ve firmě příliš pozornosti nevěnuje, může se takový postup velmi nevyplatit zvláště v případech, kdy je nutné správné zacházení s firemními financemi doložit soudu. Nutnost dokládat zacházení s firemními finančními prostředky soudu se může objevit i zcela nečekaně. Nařčení z porušení povinností při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku nebo dokonce k nařčení ze zpronevěry dle § 206 trestního zákoníku může nastat při převádění prostředků z podnikání na osobní účet velmi snadno, stačí k tomu i náhlý nesoulad mezi společníky. Taková situace se ve většině případů dá řešit jedině s pomocí soudu a soud může správně a spravedlivě rozhodnout a samozřejmě také osvobodit od případného nespravedlivého nařčení jedině s pomocí co nejjednoznačnějších důkazů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací
Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Datum článku: 03. 11. 2023

Peněžitá pomoc v mateřství, známá také jako mateřská, představuje kompenzaci příjmů v období několika týdnů…

Více informací