Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Převod obchodního závodu je složitý z hlediska povinností k DPH

Při transferu obchodního závodu je klíčové precizně zvládnout povinnosti spojené s daní z přidané hodnoty (DPH), což může být komplexní úkol. Režim DPH u převodů nemovitostí je obecně složitější a vyžaduje větší pozornost než v ostatních případech, jelikož transakce mohou být buď zdanitelné, nebo osvobozené od DPH. Zároveň je třeba řešit otázky, jako je identifikace subjektu odpovědného za odvedení DPH a výběr správné sazby DPH.

Převod obchodního závodu je složitý z hlediska povinnost 2.jpg
Datum článku: 11. 12. 2023

Kupující se při převzetí obchodního závodu většinou musí povinně registrovat k DPH, i když danou povinnost zatím neměl

Převod obchodního závodu bude vždy z hlediska nových povinností k DPH ještě náročnější pro kupujícího než pro prodávajícího. Kupujícímu většinou vznikne povinnost registrace k DPH, byť  ji třeba dosud neměl a výše obratu kupujícího zde nehraje klíčovou roli. Zákon o DPH má pro daný úkon nastavena specifická pravidla pro zdanění, protože se zde nejedná o klasický prodej zboží či služeb, ale současně nejde ani o běžný prodej nemovité věci. Podle § 13 odst. 7 písm. a) zákona o DPH a § 14 odst. 5 písm. a) tohoto zákona se prodej obchodního závodu nepovažuje za dodání zboží ani poskytování služeb, a tedy se při jeho převodu DPH neuplatňuje. Prodávající si může zachovat odpočet DPH, který uplatnil při nákupu nebo vylepšení majetku, který je součástí závodu, a nemusí tento odpočet snižovat.

V případě, že kupující není plátcem DPH, zákon o DPH v § 6 odst. 1 písm. b) uvádí, že „osoba povinná k dani se stává plátcem ode dne nabytí majetku, pokud získává majetek od plátce převzetím obchodního závodu.“ V takovém případě není rozhodující obrat kupujícího, a ten musí do 15 dnů po nabytí majetku podat žádost o registraci jako plátce DPH.

Velký problém může nastat, když se prodej obchodního závodu z hlediska DPH řeší jako prodej běžné nemovitosti a naopak

Před samotnou realizací prodeje obchodního závodu je pro prodávajícího i kupujícího nezbytné nastudovat si pravidla DPH k dané transakci a nejlépe je poradit se předem s daňovým odborníkem a nechat si vysvětlit jak v dané situaci jednat. Důležité je přesně vědět, která strana, kdy může či nemůže například uplatňovat nárok na odpočet a podobně. Při chybném postupu v odvodu daně nebo v uplatňování odpočtu samozřejmě následuje nutná potřeba nápravy a současně se záležitost neobejde bez pokut a penále Sankce může v případě nesprávného postupu dopadnout, na prodávajícího nebo kupujícího podle toho, kdo se chyby dopustil. Nesprávná interpretace předmětu převodu, například zaměnění zdanitelného prodeje nemovitosti a prodeje obchodního závodu, může mít značné důsledky z hlediska DPH:

Pokud je prodej chybně považován za zdanitelný prodej nemovitosti, ale ve skutečnosti se jedná o prodej závodu:

- Prodávající: nesprávně odvedl DPH, bude požadovat vrácení od daňového úřadu bez negativních následků.

- Kupující: neoprávněně si nárokoval odpočet DPH, musí vrátit odpočet daňovému úřadu a zaplatit sankce, zejména úrok z prodlení.

Pokud je prodej chybně považován za převod závodu, ale ve skutečnosti se jedná o zdanitelný prodej nemovitosti:

- Prodávající: neodvedl DPH, musí doplatit daň a samozřejmě k tomu zaplatit i pokutu za svoji chybu..

- Kupující: bude si moci následně nárokovat odpočet DPH, což je třeba posoudit podle obecných pravidel.

Z výše uvedeného je jednoznačně vidět, že důsledné porozumění a správná aplikace DPH při převodu obchodního závodu je nezbytná k předejití potenciálních finančních a právních komplikací.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací